25.01.2022

TAALERI OYJ                PÖRSSITIEDOTE                       25.1.2022 KLO 14.00

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista

Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 6.4.2022 kokoontuvaksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6), ja että

Juhani Elomaa, Hanna Maria Sievinen, Tuomas Syrjänen, Elina Björklund ja Petri Castrén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Jouni Takakarhu,

Juhani Elomaa valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Hanna Maria Sievinen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen varapuheenjohtajana nykyisin toimiva Juha Laaksonen on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Juhani Elomaata, joka on ollut Taaleri Oyj:hin viimeisen kolmen vuoden aikana toimisuhteessa, joka ei ole ollut tilapäinen. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet ovat esitelty Taalerin verkkosivulla: https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/hallitus-valiokunnat-ja-nimitystoimikunta

Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdolla olevan Jouni Takakarhun CV on tämän tiedotteen liitteenä.


Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen palkkiot maksetaan seuraavasti:

55 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2021: 55 000 euroa),

41 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2021: 41 000 euroa),

41 000 euroa hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (2021: 41 000 euroa),

35 000 euroa hallituksen muille jäsenille (2021: 35 000 euroa).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouskohtaista palkkiota maksetaan 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle (2021: 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa muille jäsenille).

Palkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Peter Fagernäs (Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja), joka toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, sekä jäsenet Pertti Laine (Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Juhani Elomaa (Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

Taalerin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2022 kokouskutsuun.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa:
Peter Fagernäs, Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 050 523 5831
Janne Koikkalainen, lakiasiainjohtaja, Taaleri Oyj, 040 501 2691, janne.koikkalainen@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 

Liite

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin sijoituskohde Joensuu Biocoal Oy rakentaa Joensuuhun torrefioitua biomassaa valmistavan bioteollisuuslaitoksen
Seuraava
Taaleri mukaan Paltamon biotuotetehdashankkeeseen