01.02.2024

TAALERI OYJ                    PÖRSSITIEDOTE             1.2.2024 KLO 13.00


Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista


Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 10.4.2024 kokoontuvaksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6), ja että

Juhani Elomaa, Hanna Maria Sievinen, Elina Björklund ja Petri Castrén valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi sekä uusiksi jäseniksi Juhani Bonsdorff ja Leif Frilund,

Juhani Elomaa valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Hanna Maria Sievinen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Tuomas Syrjänen ja Jouni Takakarhu ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Juhani Bonsdorffia, joka on ollut Taaleri Oyj:n tytäryhtiöön viimeisen kolmen vuoden aikana toimisuhteessa, joka ei ole ole ollut tilapäinen. Lisäksi nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet ovat esitelty Taalerin verkkosivulla: https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/hallitus-valiokunnat-ja-nimitystoimikunta

Uusiksi hallituksen jäseniksi ehdolla olevien Juhani Bonsdorffin ja Leif Frilundin CV:t ovat tämän tiedotteen liitteenä.


Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukselle maksetaan kuukausipalkkioita seuraavasti:

6 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2023: 6 000 euroa),

5 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2023: 5 000 euroa),

5 000 euroa hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (2023: 5 000 euroa),

4 000 euroa hallituksen muille jäsenille (2023: 4 000 ).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouskohtaisia palkkioita ei makseta (2023: kokouskohtaisia palkkioita ei makseta).

Palkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Peter Fagernäs (Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja), joka toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, sekä jäsenet Pertti Laine (Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Juhani Elomaa (Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

Taalerin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2024 kokouskutsuun.

 
Taaleri Oyj
Viestintä


Lisätietoja:
Peter Fagernäs, Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 050 523 5831
Pasi Erlin, lakiasiainjohtaja, Taaleri Oyj, 0400 571 113, pasi.erlin@taaleri.com


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

 

Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

 

Liitteet

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj – omien osakkeiden hankinta 31.1.2024
Seuraava
Taaleri Oyj – omien osakkeiden hankinta 1.2.2024