23.06.2021

TAALERI OYJ                LEHDISTÖTIEDOTE                23.6.2021 KLO 9.15

Taalerin osakkuusyhtiö Fintoil varmisti 80 miljoonan euron vieraan pääoman rahoituksenbiojalostamohanke on nyt kokonaan rahoitettu

Taalerin osakkuusyhtiö Fintoil Oy on toteuttanut eilen, 22.6.2021, 70 miljoonan euron vihreän seniorijoukkolainan liikkeeseenlaskun ja saanut sitovan luottolupauksen 10 miljoonan euron SSRCF-luottolimiitistä. Fintoil on tähän mennessä kerännyt Haminan biojalostamoinvestoinnilleen yhteensä noin 130 miljoonan euron oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen. Arviolta heinäkuussa 2022 valmistuva hanke on nyt kokonaan rahoitettu.

Liikkeeseenlaskettu vihreä seniorijoukkolaina on vakuudellinen ja pituudeltaan neljä vuotta. Joukkolainan korko on kiinteä 7,5 prosenttia. Vihreällä joukkolainalla saadut varat tullaan käyttämään yhtiön vihreän rahoituksen viitekehyksen mukaisesti kokonaisuudessaan biojalostamoinvestointiin. Samassa yhteydessä Fintoil sai myös sitovan luottolupauksen monivuotisesta SSRCF (Super Senior Revolving Credit Facility) -luottolimiitistä. Luottolimiitti on tarkoitettu pääasiassa yhtiön käyttöpääomarahoitukseen, ja sillä rahoitetaan ensi vaiheessa yhtiön raaka-ainehankintoja. Vihreän joukkolainan ja SSRCF-luottolimiitin järjestäjänä toimi Nordea Bank Abp.

Rahoituspaketin myötä Fintoil on varmistanut tähän mennessä yhteensä noin 130 miljoonan euron suuruisen rahoituksen biojalostamohankkeelleen. Rahoitus koostuu 70 miljoonan euron vihreän seniorijoukkolainan ja 10 miljoonan euron SSRCF-luottolimiitin lisäksi 40 miljoonan euron etuoikeutetun oman pääoman instrumentista ja 11 miljoonan euron oman pääoman rahoituksesta. Taalerin yritysrahoituspalveluita tarjoava Taaleri Kapitaali on toiminut yhtiön taloudellisena neuvonantajana rahoituksen kaikissa vaiheissa vuodesta 2018 lähtien.

Heinäkuussa 2022 käynnistyvä Fintoilin Haminan biojalostamo jalostaa havupuusellun sivutuotteesta eli raakamäntyöljystä (Crude Tall Oil, CTO) raakarasvahappoja toisen sukupolven uusiutuvan dieselin tuotantoon sekä biokemikaaleja kemianteollisuuden, elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden tarpeisiin. Biojalostamon vuotuinen jalostuskapasiteetti on 200 000 tonnia raaka-ainetta. Fintoilin tavoitteena on 150 miljoonan euron liikevaihto, ja se tulee työllistämään 35 henkilöä suoraan ja arviolta 100 henkilöä välillisesti. Fintoilin jalostamo käyttää Neste Engineering Solutionsin patentoimaa NEXPINUS ™ -teknologiaa, mikä mahdollistaa yli 40 prosenttia pienemmän energiankulutuksen kuin perinteinen mäntyöljynjalostamo. Valmistuessaan Haminan biojalostamo on maailman kolmanneksi suurin raakamäntyöljyjalostamo.

Uusi biojalostamo nopeuttaa Suomen ja EU:n pyrkimyksiä saavuttaa hiilineutraalisuus, koska CTO-johdannaisten hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia pienempi kuin fossiilisilla vaihtoehdoilla. Raakamäntyöljy luokitellaan EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin kehittyneiden biopolttoaineiden kestäväksi raaka-aineeksi. Fintoilin tuotannon avulla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä jopa 400 000 tonnia vuodessa, mikä vastaa suunnilleen yhtä prosenttia Suomen nettopäästöistä. Fintoil tavoittelee hiilidioksidipäästötöntä tuotantoprosessia maailman ensimmäisenä CTO-biojalostamona vuoteen 2027 mennessä.

”Nyt varmistuneen velkarahoituksen myötä Haminan biojalostamoinvestointi on kokonaan rahoitettu ja yhtiö on myös varmistanut tarvitsemansa käyttöpääomarahoituksen. Suuri kiitos sijoittajille ja joukkolainan onnistumisen merkintätakauksellaan mahdollistaneelle Finnveralle. Olemme iloisia siitä, että voimme nyt täysin keskittyä biojalostamon loppuun rakentamiseen. Helmikuussa käynnistyneet rakennustyöt ovat sujuneet ilman viivästyksiä ja budjettiylityksiä. Olemme luottavaisia, että mäntyöljyjalostamomme käynnistyy aikataulun mukaisesti ensi vuoden heinäkuussa”, sanoo Fintoilin toimitusjohtaja Jukka Ravaska.  

”Monivuotinen Fintoilin kokonaisrahoituksen järjestämisurakka on nyt maalissa. Taalerin lisäksi hankkeeseen on kuluneen kolmen vuoden aikana sijoittanut joukko suomalaisia perheomisteisia sijoitusyhtiöitä, joitain instituutioita ja satoja yksityissijoittajia. Ilahduttavaa on, että viime vaiheessa vieraan pääoman ehtoinen rahoitus kiinnosti myös pohjoismaisia ammattisijoittajia. Mielestäni tämä kertoo toisaalta kasvavasta kiinnostuksesta impaktisijoittamista kohtaan, mutta myös siitä, että ilmastonmuutoksen torjunta ja vihreä siirtymä voivat avata kannattavia ja sijoittajia kiinnostavia liiketoimintamahdollisuuksia”, sanoo Taaleri Kapitaalin toimitusjohtaja Vesa Heikkilä.

Lisätietoja:
Jukka Ravaska, toimitusjohtaja, Fintoil Oy, 358 50 310 4437, jukka.ravaska@fintoil.com
Vesa Heikkilä, toimitusjohtaja, Taaleri Kapitaali Oy, 358 50 355 4541, vesa.heikkila@taaleri.com

Tietoa Fintoil Oy:stä

Fintoil on vuonna 2017 perustettu raakamäntyöljyn jalostamiseen keskittyvä yritys. Fintoilin avainhenkilöillä ja perustajilla on vuosikymmenien kokemus mäntyöljyliiketoiminnasta ja siihen liittyvistä investointiprojekteista. Fintoilin suurin omistaja on Taaleri-konsernin omia sijoituksia hallinnoiva Taaleri Sijoitus Oy 27,4 prosentin omistusosuudella. Muita omistajia ovat Taalerin kokoama kotimainen sijoittajaryhmä, yhtiön perustajat ja johto.

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri sijoittaa käytetyistä paristoista luomulannoitetta valmistavaan Tracegrow’hun – varoilla laajennetaan tuotantoa ja tuetaan yhtiön kansainvälistymistä
Seuraava
Taalerin uusi pääomarahasto tuo sijoittajien saataville kotimaisia lähi-infrakohteita