04.02.2020

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.2.2020 KLO 10:00

Taalerin sijoituskohde Fintoil investoi yli 100 miljoonaa euroa biotuotetehtaaseen Haminassa

Fintoil Oy rakentaa raakamäntyöljyä jalostavan tuotantolaitoksen Haminaan. Yhtiö allekirjoitti tänään HaminaKotka Satama Oy:n kanssa vuokrasopimuksen tontista Haminan öljysataman alueella. Biotuotetehtaan insinöörisuunnittelun ja laitoskokonaisuuden toimittaa Neste Engineering Solutions Oy. Laitoksen rakentaminen aloitetaan, kun yhtiö on saanut ympäristö- ja rakennusluvat, aikaisintaan arviolta loppuvuodesta 2020.

Raakamäntyöljy on havusellutuotannon sivutuote, jonka tisleiden hiilijalanjälki on jopa 90 prosenttia alhaisempi kuin vastaavilla fossiilisilla tuotteilla. Yli 60 % biotuotetehtaan tuotannosta ohjautuu biopolttoaineiden valmistukseen. Fintoil Oy:n avainhenkilöiden pitkä tausta mäntyöljyteollisuudessa on mahdollistanut riittävän raaka-aineen saatavuuden varmistamisen ja tuotantovolyymin myynnin pitkäaikaisilla sopimuksilla.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja John Lindahl on tehnyt uransa sellu- ja paperiteollisuuden investointihankkeiden parissa mm. UPM-Kymmenen, Madison Paperin, Pöyryn, Metsä Groupin ja viimeksi Mondin teknisenä johtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Fintoil Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Jukka Ravaska, jolla on pitkä tausta erikoiskemian teollisuuden johtotehtävistä mm. Solvayn, Akzo Nobelin, Kratonin ja viimeksi Forchemin palveluksessa toimitusketjun hallinnasta vastaavana johtajana.

Taalerille Fintoil Oy:n biotuotetehdas on merkittävä investointi suomalaiseen teollisuuteen ja osaamiseen, joka tukee Taalerin kasvua impaktisijoituksissa ja uusiutuvan energian rahoittajana. Taaleri Kapitaali toimii Fintoil Oy:n taloudellisena neuvonantajana investoinnin rahoitusjärjestelyissä.

Tietoa Fintoil Oy:stä
Fintoil on vuonna 2017 perustettu yhtiö, joka jalostaa raakamäntyöljyä toisen sukupolven biopolttoainetuotannon sekä kemian-, elintarvike- ja lääketeollisuuden tarpeisiin. Yhtiön biotuotetehdas käynnistyy Haminan öljysatamassa vuoden 2022 aikana. Fintoil Oy:n avainhenkilöillä on kymmenien vuosien kokemus mäntyöljyteollisuuden investoinneista ja liiketoiminnasta. Yhtiön omistajia ovat sen avainhenkilöt ja Taalerin johtama sijoittajaryhmä.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Robin Lindahl, toimitusjohtaja, Taaleri Oyj, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com
Vesa Heikkilä, toimitusjohtaja, Taaleri Kapitaali Oy, puh. 050 355 541, vesa.heikkila@taaleri.com
Jukka Ravaska, toimitusjohtaja, Fintoil Oy, puh. 050 310 4437, jukka.ravaska@fintoil.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. 

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:
www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista
Seuraava
TAALERI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019: VAHVA TOINEN VUOSIPUOLISKO – OSINKOEHDOTUS VUODELTA 2019 0,32 EUROA OSAKKEELTA