12.02.2015

Helsinki, 2015-02-12 08:57 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Taaleritehdas Oyj:n tänään pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osakkeiden lukumäärän lisäämisestä maksuttomalla osakeannilla sekä osakeantivaltuutuksen antamisesta hallitukselle Vakuutusosakeyhtiö Garantian osakekannan hankinnan rahoittamiseksi. Taaleritehdas Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: Osakkeiden jakaminen eli osakkeiden lukumäärän lisääminen maksuttomalla osakeannilla Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeiden lukumäärää lisätään antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin A-sarjan osaketta kohti annetaan kolme (3) A-sarjan osaketta ja kutakin B-sarjan osaketta kohti annetaan kolme (3) B-sarjan osaketta. Uusia A-sarjan osakkeita annetaan 12 290 112 kappaletta ja uusia B-sarjan osakkeita 6 588 903 kappaletta, joten maksuttoman osakeannin jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 16 386 816 kappaletta ja B-sarjan osakkeita yhteensä 8 785 204 kappaletta. Osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 16.2.2015 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen. Uudet osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään 16.2.2015 ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi arviolta 17.2.2015. Osakeantivaltuutus Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia B-osakkeita yhteensä enintään 3 200 000 kappaletta. Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, mukaan lukien annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista sekä liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta edellyttäen, että poikkeamiseen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitukselle annettava valtuutus sisältää lisäksi oikeuden päättää siitä, merkitäänkö osakkeen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääoman korotukseksi. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus kumoaa 7.3.2013 päätetyn antivaltuutuksen. Ylimääräisen yhtiökokouksen asiakirjat Yhtiökokouksen pöytäkirja julkaistaan vain suomenkielisenä ja se on nähtävillä Taaleritehdas Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.taaleritehdas.fi sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki viimeistään 26.2.2015. Taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka Taaleritehdas Oyj:n hallitus on vahvistanut lisäksi Taaleritehdas Oyj:n taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikan. Yhtiön tavoite omavaraisuusasteelle on yli 30 % ja liikevoittoprosenttitavoite on yli 15 %. Vuosittain pyritään jakamaan kilpailukykyinen osinko yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden. Taaleritehdas Oyj Juhani Elomaa Toimitusjohtaja Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantaja toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670 Taaleritehdas lyhyesti Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,3 miljardia euroa ja asiakkaita 2900 kesäkuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa. Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi Taaleritehdas nyt myös Twitterissä Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020 Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleritehtaalle 22. sija Suomen parhaat työpaikat-mittauksessa
Seuraava
Uusien osakkeiden rekisteröiminen kaupparekisteriin ja uusien osakkeiden ottaminen kaupankäynnin kohteeksi