11.12.2013

Helsinki, 2013-12-11 09:34 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Taaleritehdas Oyj:n 11.12.2013 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että Taaleritehdas Oyj:n osakkeenomistajille palautetaan kaksikymmentäneljä (24) senttiä osaketta kohden sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, yhteensä 1.510.321,20 euroa. Ylimääräinen pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 16.12.2013 merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Palautuksen maksupäivä on maanantai 23.12.2013. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Taaleritehdas Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.taaleritehdas.fi Helsingissä 11.12.2013 Taaleritehdas Oyj:n Hallitus Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy Puh. 09 6129 670 Lisätietoja: Juhani Elomaa toimitusjohtaja Taaleritehdas Oyj Puh. 040 778 9020 juhani.elomaa@taaleritehdas.fi Taaleritehdas lyhyesti Taaleritehdas on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Sijoitustoimintamme perustuu kustannustehokkuuteen, läpinäkyvyyteen ja näkemykselliseen salkunhoitoon. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, osaomistusyhtiö sijoitusasuntotoimintaan keskittyvä Asuntoverstas hallinnointi- ja vuokraus Oy sekä yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 110 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa ja Istanbulissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 2,7 miljardia euroa ja asiakkaita 2 400 kesäkuun 2013 lopussa. Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi Taaleritehdas nyt myös Twitterissä! Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040 778 9020 Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046 8787666

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Iihin 19 uutta tuulivoimalaa
Seuraava
Taaleritehtaan Matti-Ovi osti Fenestran sisäoviliiketoiminnan