09.04.2015

Helsinki, 2015-04-09 10:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

  • Taaleritehtaan Biotehdas ja Ekokem ovat allekirjoittaneet sopimuksen biokaasulaitoksen rakentamisesta Ekokemin jätteenkäsittelyalueelle Riihimäelle.
  • Investoinnin suuruus on 14,5 miljoonaa euroa
  • Rakentaminen alkaa kesällä 2015
  • Uusi laitos palvelee laajasti koko Etelä-Suomen aluetta
Investointi Riihimäelle vahvistaa merkittävästi Biotehtaan asemaa biokaasualan markkinajohtajana Suomessa ja täydentää valtakunnallista laitosverkostoa. Biotehtaalla on toiminnassa olevat laitokset Huittisissa, Kuopiossa, Honkajoella ja Oulussa. Riihimäen laitos palvelee laajasti koko Etelä-Suomen aluetta. Riihimäen Biotehtaan alustava investointikustannus on noin 14,5 miljoonaa euroa. Laitoksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Watrec Oy. Riihimäen laitos on aiempia laitoksia hieman suurempi ja käsiteltävien jätejakeiden osalta monipuolisempi. Laitoksen suunnittelu ja lupamenettelyt ovat käynnistyneet ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesällä 2015. Laitos otetaan käyttöön kesällä 2016. Riihimäelle rakennetaan kolmen jalostamon muodostama Kiertotalouskylä, jossa yhdyskuntajätteen sisältämät materiaalit kiertävät hyötykäyttöön Ekokemin Ekojalostamon, Suomen ensimmäisen muovijalostamon ja Biotehtaan biojalostamon kautta. Investoinnin kokonaisarvo on noin 40 miljoonaa euroa, ja se on Suomelle konkreettinen askel kohti kiertotaloutta. Riihimäen Kiertotalouskylässä tullaan käsittelemään kotitalousjätettä sekä kaupan ja teollisuuden jätteitä. Biotehtaan biokaasulaitoksessa hyödynnetään Ekojalostamon erottama biohajoava aines. Biotehdas tuottaa biohajoavasta jakeesta biokaasua ja ravinnetuotteita, jotka hyödynnetään osin teollisuudessa ja osin maataloudessa. Ekojalostamossa syntyvän biojakeen lisäksi Riihimäen Biotehdas tulee käsittelemään biojätteitä ja puhdistamolietteitä myös muilta jätteen tuottajilta. ”Riihimäen kiertotalouskylän yhteyteen rakennettava laitos on merkittävä linkki Biotehdas – verkostossamme. Sen avulla pystymme paremmin vastaamaan Etelä-Suomen lisääntyvään biojätteen käsittelytarpeeseen. Ekokem-kumppanuuden ansiosta pääsemme toteuttamaan uudentyyppistä konseptia, jolla on merkittävä rooli kotimaisen jätteenkäsittelyn kehittämisessä”, toteaa Biotehdas Oy:n toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi. Lisätietoja: Kaisa Suvilampi toimitusjohtaja Biotehdas Oy puh. 050-5254222 Taaleritehdas lyhyesti Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa sijoitus, -rahoitus- ja vakuutuspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehtaalla on lisäksi omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä viidestä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantia Oy:stä, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Koko finanssiryhmän asiakasmäärä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa. Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi Taaleritehdas myös Twitterissä Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleritehdas on ostanut Garantian -Garantialle valittu uusi hallitus ja toimitusjohtaja
Seuraava
Taaleritehdas Oyj:n hallituksen päätös A-osakkeiden muuntamisesta B-osakkeiksi