16.12.2019

TAALERI OYJ                                 PÖRSSITIEDOTE                          16.12.2019 KLO 14:30

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia:n osakeomistus Taalerista on noussut yli 5 prosentin rajan

Taaleri Oyj on vastaanottanut 16.12.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia:lta.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Taaleri Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on 13.12.2019 noussut yli viiden (5) prosentin.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia:n ja sen rahastojen osuus:

  % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu
% -osuus
Taaleri Oyj:n osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-rajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,18 %   0  5,18 %  
 1 469 208

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten % -osuus
  Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI000062195  1 469 208  0  5,18 %  0
YHTEENSÄ A  1 469 208  5,18 %

Taalerin osakepääoma koostuu yhteensä 28 350 620 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa. 

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sophie Jolly, puh. 040 552 8907, sophie.jolly@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

 

 

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj: Oy Hermitage Ab:n osakeomistus Taalerista on ylittänyt 10 prosentin rajan
Seuraava
Taaleri Oyj - Johdon liiketoimet - Syrjänen Tuomas