Monet Afrikan yhteiskunnat ja kansantaloudet kehittyvät nopeasti.

Laadukkaiden ja tarkoituksenmukaisten kiinteistöjen tarve Afrikan kasvukeskuksissa on suuri ja kasvaa edelleen. Taaleri on rakentamassa kiinteistökantaa Afrikkaan ensimmäisten eurooppalaisten sijoittajien joukossa.

Afrikka on siirtymässä vahvan kestävän kasvun aikakauteen. Pääoman puute kuitenkin hidastaa kasvua, erityisesti kiinteistösektorilla. Taaleri Afrikka I -rahasto sijoittaa kiinteistöihin ja kiinteistökehityskohteisiin yhdessä paikallisten institutionaalisten kumppaneiden kanssa.

Taalerin ensimmäinen Afrikka-rahasto avattiin sijoittajille helmikuussa 2014 ja lokakuun loppuun mennessä sijoitussitoumuksia kerättiin noin 39,5 miljoonaa euroa yhteensä noin 430 sijoittajalta. Rahasto on sijoittanut kiinteistökehityshankkeisiin Keniassa, Ruandassa ja Mosambikissa. Hankkeita johdetaan konseptoinnista irtaantumiseen asti yhteistyössä tarkkaan valittujen paikallisten partnerien kanssa.

Itä-Afrikassa vahvat talouden veturit

Itä-Afrikan keskuspankkien toimiva ja aktiivinen rahapolitiikka luo makroekonomista vakautta. Alueen demografinen rakenne, nuori ja kasvava väestö yhdistettynä vahvaan ostovoiman kasvuun on talouden veturi. Aluehallinto on toimivaa ja läpinäkyvää, ja oikeaan suuntaan menevät poliittiset muutokset parantavat toimintaympäristöä.

Vahva paikallisosaaminen

Salkunhoitajallamme Antti-Jussi Ahvenisella on pitkä kokemus Afrikan kiinteistömarkkinoista, erittäin vahva paikallistuntemus ja verkostot etenkin Keniassa, Mosambikissa ja Ruandassa.

Teemme saumatonta yhteistyötä osaavien paikallisten kumppanien kanssa, valitsemme yhdessä optimaalisimmat sijoituskohteet ja varmistamme sijoittajiemme pääsyn osaksi afrikkalaisia kiinteistösijoitusmarkkinoita.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Salkunhoitaja

Antti-Jussi Ahveninen

Antti-Jussi Ahveninen

Johtaja, Afrikka-kiinteistöt
Taaleri Pääomarahastot Oy
Nairobi
+358 46 714 7100