Monet Afrikan yhteiskunnat ja kansantaloudet kehittyvät nopeasti.

Taaleri on ollut rakentamassa kiinteistökantaa Afrikkaan ensimmäisten eurooppalaisten sijoittajien joukossa.

Taalerin ensimmäinen Afrikka-rahasto avattiin sijoittajille helmikuussa 2014 ja lokakuun loppuun mennessä sijoitussitoumuksia kerättiin noin 39,5 miljoonaa euroa yhteensä noin 430 sijoittajalta. Rahasto on sijoittanut kiinteistökehityshankkeisiin Keniassa, Ruandassa ja Mosambikissa. 

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 6 -rahastoksi. Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahasto on suljettu eikä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä strategisen sijoitussuunnitelman muuttaminen ole enää mahdollista.

Salkunhoitaja

Antti-Jussi Ahveninen

Antti-Jussi Ahveninen

Johtaja, Afrikka-kiinteistöt
Taaleri Pääomarahastot Oy
Nairobi
+358 46 714 7100