Monet Afrikan yhteiskunnat ja kansantaloudet kehittyvät nopeasti.

Taaleri on rakentamassa kiinteistökantaa Afrikkaan ensimmäisten eurooppalaisten sijoittajien joukossa.

 

Taalerin toinen Afrikkaan sijoittava rahasto, Taaleri Afrikka Rahasto II, lanseerattiin maaliskuussa 2017 ja toukokuun loppuun mennessä sijoitussitoumuksia kerättiin noin 73 miljoonaa euroa yhteensä noin 700 sijoittajalta. Rahaston sijoituskohteet sijaitsevat Ruandan pääkaupungissa Kigalissa, Mosambikin pääkaupungissa Maputossa sekä Nairobissa Keniassa. Hankkeita johdetaan konseptoinnista irtaantumiseen asti yhteistyössä paikallisten kumppanien kanssa.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta uusia sijoittajia.

Voitonjakolainoihin liittyvät tiedot

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 6 -rahastoksi. Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahasto on suljettu eikä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä strategisen sijoitussuunnitelman muuttaminen ole enää mahdollista.

 

Salkunhoitaja

Antti-Jussi Ahveninen

Antti-Jussi Ahveninen

Johtaja, Afrikka-kiinteistöt
Taaleri Pääomarahastot Oy
Nairobi
+358 46 714 7100