Investointi suomalaiseen biojalostamoon

Tavoitteena on rahoittaa mäntyöljyä käsittelevän biojalostamon rakentamista Haminan kemikaalisatamaan. Jalostamon toiminta on tarkoitus käynnistää vuonna 2022.

Kanssasijoitus on suljettu, eikä siihen enää oteta uusia sijoituksia.

Rakennettavassa biojalostamossa jalostetaan havusellun tuotannossa syntyvää raakamäntyöljyä. Havusellun globaali tuotanto on tällä hetkellä noin 46 miljoonaa tonnia. Tuotannon sivuvirtana syntyneestä raakamäntyöljystä hyödynnetään noin 2,3 miljoonaa tonnia, josta käytetään jalostukseen noin 1,9 miljoonaa tonnia.

Raakamäntyöljyn kysynnän Euroopassa odotetaan kasvavan merkittävästi, sillä Euroopan Unionin 24.12.2018 voimaan astuneen direktiivin mukaisesti biopolttoaineiden osuuden liikennepolttoaineista tulee olla vähintään 14 % vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi direktiivi kieltää palmuöljyn käytön biopolttoaineissa EU:n alueella vuoden 2030 jälkeen. Mäntyöljy on korvaava ja ympäristöystävällisempi vaihtoehto palmuöljylle.

FINTOIL HAMINA OY

Fintoil Hamina Oy (”Fintoil”) on suomalainen yhtiö, joka rakennuttaa Haminan kemikaalisatamaan mäntyöljyä käsittelevän biojalostamon, joka on tarkoitus käynnistää vuonna 2022.

Laitoksen valmistuttua sen vuosittainen mäntyöljyn jatkojalostuskapasiteetti on noin 200 000 tonnia. Siitä tulee maailman 4. suurin raakamäntyöljyn jalostaja, jolla on noin 10 % markkinaosuus. Yhtiön päätuote on biopolttoaineiden raaka-aineena käytettävät raakarasvahapot.

Fintoilin jatkojalosteet korvaavat fossiilisia vaihtoehtoja lopputuotteiden raaka-aineina, mikä vähentää tuotteiden elinkaaren aikaisia CO2-päästöjä merkittävästi. Raakarasvahappoja raaka-aineena käyttävällä uusiutuvalla biodieselillä on 80-90 % pienemmät CO2-päästöt kuin fossiilisella dieselillä, mikä vastaa laitoksen arvioidulla tuotannolla noin 200 000 tonnia pienempiä CO2-päästöjä vuosittain. Vähenemä vastaa noin 70 000 diesel-auton vuosittaisia CO2-päästöjä.

Salkunhoitaja

Kati Salo

Kati Salo

Salkunhoitaja
Taaleri Pääomarahastot Oy
Helsinki
+358 40 129 6108