Taaleri Telakka omistaa noin neljänneksen Rauman telakkaa operoivasta Rauma Marine Construction Oy:sta.

Taaleri Sijoitus Oy on myös sijoittanut Taaleri Telakkaan, joka omistaa noin 24,7 % Rauma Marine Construction Oy:n osakekannasta. Loput yhtiön osakkeista ovat kotimaisessa omistuksessa.

Taaleri Telakka on vuonna 2016 perustettu kommandiittiyhtiö, johon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 10 miljoonaa euroa yhteensä noin 50 sijoittajalta.

Tavoitteena on kehittää Suomeen aito kotimainen taloudellisesti vahva ja toimiva telakka.

Rauma Marine Construction (Rauman Telakka)

Tammikuussa 2016 Taaleri Telakka teki pääomasijoituksen Rauman telakkaa operoivaan Rauma Marine Construction Oy:hyn (RMC) yhdessä Teollisuussijoituksen sekä Finda Oy:n kanssa. RMC suunnittelee ja toteuttaa laivanrakennushankkeet soveltaen verkostomaista liiketoimintamallia, joka perustuu pitkäjänteisiin strategisiin kumppanuuksiin. RMC vastaa laivaprojektien projektinhallinnasta, taloudesta ja laadunvalvonnasta. Verkostomalli, vuokratut tilat ja veturiyrityksen asema Seaside Industry Parkissa Raumalla mahdollistavat kilpailukykyisen toiminnan pienillä yleiskustannuksilla.

Kohde on suljettu eikä siihen enää oteta uusia sijoittajia.