Taaleri Varustamo omistaa suomalaisen Aalto Shipping ‑varustamon yhdessä yrityksen toimivan johdon kanssa.

Taaleri Sijoitus Oy on myös sijoittanut Taaleri Varustamoon, joka omistaa Aalto Shipping Company Oy:n yhdessä yhtiön toimivan johdon kanssa. 

Taaleri Varustamo on vuonna 2018 perustettu kommandiittiyhtiö, johon kerättiin sijoitussitoumuksia noin 31,5 miljoonaa euroa yhteensä noin 220 sijoittajalta.

Taaleri Varustamo on vuonna 2018 perustettu kommandiittiyhtiö, joka omistaa Aalto Shipping Companyn yhdessä toimivan johdon kanssa. Taaleri Sijoitus Oy on myös sijoittanut Taaleri Varustamon kautta yhtiöön. Loput osakkeet ovat kotimaisessa omistuksessa.

Aalto Shipping Company

Aalto Shipping Companyn tavoitteena on kasvaa tulevien vuosien aikana vahvaksi ja varteenotettavaksi toimijaksi varustamoalalla. Siinä yhdistyvät suomalaisuus, korkea meriteknologian osaaminen ja myös suomalaisen laivanpäällystön ammattitaito etenkin talvimerenkulussa. Yhtiö tulee keskittymään jäävahvistettujen kuivarahti-, kontti- ja Ro-Ro-alusten omistamiseen, miehittämiseen ja kunnossapitoon.

Kohde on suljettu eikä siihen enää oteta uusia sijoittajia.

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 6 -rahastoksi. Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahasto on suljettu eikä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä strategisen sijoitussuunnitelman muuttaminen ole enää mahdollista.

Salkunhoitaja

Jorma Alanne

Jorma Alanne

Toimitusjohtaja, Taaleri Sijoitus Oy
Taaleri Sijoitus Oy
Helsinki
+358 50 68 865