Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin

Taalerin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Ohjaamme pääomaa taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kokemuksemme on osoittanut, että kestävä kehitys ja kannattavuus toteutuvat rinnakkain. 

Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Tiimimme osaa todistetusti muuttaa mahdollisuudet onnistuneiksi sijoituksiksi.

Taalerin liiketoimintamalli

Kaavio Taalerin liiketoimintamallista

 

Taalerin liiketoiminta koostuu kahdesta raportoitavasta segmentistä: Pääomarahastoista ja Strategisista sijoituksista. Pääomarahastot-segmentti sisältää uusiutuva uusiutuvan energian, kiinteistö- ja bioteollisuusliiketoiminnot. Strategiset sijoitukset -segmentti sisältää Vakuutusosakeyhtiö Garantian. Lisäksi ryhmässä Muut esitetään konsernin ei-strategiset sijoitukset, Taaleri Kapitaali ja liiketoimintasegmentteihin kuulumattomat konsernitoiminnot.