14.06.2018

Garantian pääomavaatimuksen korotus on vahvistettu

TAALERI OYJ                                 PÖRSSITIEDOTE                          14.6.2018

Garantian pääomavaatimuksen korotus on vahvistettu

Finanssivalvonta on asettanut Vakuutusosakeyhtiö Garantian pääomavaatimuksen korotukseksi 17,8 miljoonaa euroa, mikä vastaavasti lisää Taaleri rahoitus- ja vakuutusryhmittymän (RAVA) vakavaraisuusvaadetta samalla euromäärällä. Garantian ja Taaleri-ryhmittymän vakavaraisuus säilyy vahvana myös pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen.

Taaleri-konserni julkaisee RAVA-ryhmittymän omat varat ja vakavaraisuuden rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuussääntöjen mukaisesti.

Taalerin RAVA-ryhmittymän omat varat 31.12.2017 olivat 96,1 miljoonaa euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 38,3 miljoonaa euroa ennen lisäpääoman vaadetta ja vastaavasti 56,1 miljoonaa euroa (pro forma) lisäpääomavaatimuksen jälkeen. Ryhmittymän vakavaraisuus oli 57,9 miljoonaa euroa ennen lisäpääomavaatimusta ja 40,1 miljoonaa euroa lisäpääomavaatimuksen jälkeen. Ryhmittymän vakavaraisuussuhdeluku oli 251,2 prosenttia ennen lisäpääomavaadetta ja 171,4 prosenttia lisäpääomavaateen jälkeen, lakimääräisen vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 prosenttia.

Garantian oma varallisuus oli 106,8 miljoonaa euroa joulukuun lopussa 2017. Vakavaraisuuspääomavaatimus ennen pääomavaatimuksen korotusta oli 27,1 miljoonaa euroa ja pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 44,9 miljoonaa euroa (pro forma). Solvenssisuhde, eli oman perusvarallisuuden suhde vakavaraisuuspääomavaatimukseen ennen pääomavaatimuksen korotusta oli 394 prosenttia ja pääomavaatimuksen korotuksen jälkeen 238 prosenttia. 

Finanssivalvonta toteaa päätöksessään, että Garantian vahinkovakuutus- ja vastapuoliriskiosioiden riskiprofiili poikkeaa standardikaavalla lasketun vakavaraisuuspääomavaatimuksen perusoletuksista. Lisäksi Finanssivalvonta toteaa, että vaatimus sisäisen mallin käytöstä ei Garantian kohdalla ole tarkoituksenmukainen.

Pääomavaatimuksen korotus on voimassa toistaiseksi. Finanssivalvonta tulee arvioimaan pääomavaatimuksen korotuksen määrää vähintään kerran vuodessa.

Taaleri
Viestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa, Taaleri Oyj, 040 778 9020, juhani.elomaa@taaleri.com

Toimitusjohtaja Vesa Aho, Vakuutusosakeyhtiö Garantia, 050 343 1841vesa.aho@garantia.fi

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy-konserni sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja ja Ficolo Oy, joka kehittää datakeskuksia.

Taalerilla oli joulukuun 2017 lopussa hallinnoitavia varoja 5,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4 400. Taaleri Oyj:llä on noin 3 900 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi
www.inderes.fi

Taaleri Twitterissä

 

 Sophie Jolly, viestintäjohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Aalto Shipping varustamon kaksi laivaa liehuttaa nyt upeasti Suomen lippua - Aalto Shippings två fartyg seglar nu stolt under finsk flagg
Seuraava
Taalerin osakkuusyhtiö Fellow Finance laajenee Ruotsiin