26.02.2021

TAALERI OYJ                       TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                    26.2.2021 klo 13.00

Korjaus: Taaleri Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Vahva toinen vuosipuolisko – liikevoitto kasvoi 46 prosenttia 14,8 miljoonaan euroon

Taaleri Oyj korjaa 18.2.2021 klo 8.15 julkaisemaansa tilinpäätöstiedotetta 2020. Tilinpäätöstiedotteessa oli virheelliset luvut koskien konsernin ja Varainhoito-segmentin hallinnoitavia varoja. Konsernin hallinnoitavat varat olivat 7,6 miljardia euroa, ja Varainhoito-segmentin hallinnoitavat varat olivat 7,1 miljardia euroa. Aiemmin ilmoitetut luvut olivat konsernille 7,4 miljardia euroa ja 6,9 miljardia Varainhoito-segmentille.

Virheiden korjauksella ei ole vaikutusta muihin raportoituihin tietoihin.

Liitteenä korjattu tilinpäätöstiedote 2020 kokonaisuudessaan.

TAALERI OYJ                       TILINPÄÄTÖSTIEDOTE                    18.2.2021 klo 8.15

Taaleri Oyj:n tilinpäätöstiedote 2020: Vahva toinen vuosipuolisko – liikevoitto kasvoi 46 prosenttia 14,8 miljoonaan euroon

Heinä–joulukuu 2020

 • Liikevaihto kasvoi 18,5 prosenttia 43,3 (36,3) milj. euroon.
 • Jatkuvat tuotot laskivat 1,8 prosenttia 30,2 (30,7) milj. euroon. Varainhoidon jatkuvat tuotot laskivat 12 prosenttia 18,6 (21,2) milj. euroon pääasiassa transaktiopohjaisten tuottojen vähenemisen vuoksi. Energia-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 57 prosenttia 5,1 (3,2) milj. euroon ja Vakuutus-segmentin 17 prosenttia 7,7 (6,6) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiot olivat 4,9 (5,6) milj. euroa.
 • Sijoitustoiminta tuotti 8,2 (-0,1) milj. euroa.
 • Liikevoitto kasvoi 46,2 prosenttia 14,8 (10,1) milj. euroon, joka vastaa 34 (28) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos / osake oli 0,46 (0,21) euroa.

Tammi–joulukuu 2020

 • Liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia 69,5 (67,2) milj. euroon.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 7,1 prosenttia 59,2 (55,3) milj. euroon. Varainhoidon jatkuvat tuotot laskivat 3 prosenttia, mutta jatkuvat tuotot hallinnoitavasta varallisuudesta kasvoivat 8 prosenttia. Energia-segmentin jatkuvat tuotot kaksinkertaistuivat 9,2 (4,6) milj. euroon ja Vakuutus-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 21 prosenttia 14,6 (12,1) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiot olivat 7,1 (5,2) milj. euroa.
 • Sijoitustoiminta tuotti 3,2 (6,7) milj. euroa.
 • Liikevoitto kasvoi 6,6 prosenttia 17,6 (16,5) milj. euroon, joka vastaa 25,3 (24,5) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos / osake oli 0,46 (0,39) euroa.
 • Hallinnoitavat varat kasvoivat 7,3 prosenttia 7,6 (7,1) miljardiin euroon.
 • Takauskanta oli 1,8 (1,8) miljardia euroa.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2020 jaetaan osinkoa 0,32 euroa osakkeelta. Hallitus on päättänyt, että vuoden 2019 maksamatonta osinkoa 0,16 euroa ei makseta.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

  7–12/2020 7–12/2019 2020 2019 Pitkän
aikavälin
tavoite
Tuloksen tunnusluvut          
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 30,2 30,7 59,2 55,3  
Jatkuvien tuottojen kasvu, % -1,8 22,2 7,1 6,3 > 15,0
Liikevaihto, milj. euroa 43,1 36,3 69,4 67,2  
Liikevoitto, milj. euroa 14,8 10,1 17,5 16,5  
Liikevoitto, % 34,3 27,8 25,3 24,5 > 20,0
Katsauskauden voitto, milj. euroa 11,7 6,6 13,1 11,5  
Oman pääoman tuotto*, % 18,5 10,9 10,1 9,3 > 15,0
Taseen tunnusluvut          
Omavaraisuus, %     49,7 46,6 > 30,0
Ryhmän vakavaraisuus, %     216,2 207,4**  
Osakekohtaiset tunnusluvut          
Tulos/osake, euroa 0,42 0,21 0,46 0,39  
Oma pääoma/osake, euroa     4,75 4,45  
Osakkeen päätöskurssi, euroa     8,12 8,42  
Muut tunnusluvut          
Kulu/tuotto-suhde ilman sijoitustoimintaa 79,9 70,8 76,7 83,7  
Kulu/tuotto-suhde 65,9 70,6 74,6 74,7  
Kokoaikainen henkilöstömäärä,
    keskimäärin
195 183 192 186  
Markkina-arvo, milj. euroa     229,8 238,3  
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa     7,6 7,1  
Takauskanta, mrd. euroa     1,8 1,8  

* Annualisoitu

** Vuoden 2019 vakavaraisuuden tunnusluvussa huomioitu hallituksen osinkoehdotus vuodelta 2019, mistä hallitus on päättänyt 18.2.2021 olla jakamatta 4,5 milj. euroa

Tuloslaskelman eriä verrataan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohta on vuoden 2019 lopun tilanne, ellei toisin ole ilmoitettu.

Taaleri julkaisee tilinpäätöstiedotteensa 2020 tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Katsaus on luettavissa myös osoitteessa www.taaleri.com/fi/investor-relations/raportit-ja-esitykset.

TOIMITUSJOHTAJA ROBIN LINDAHLIN KATSAUS

Taalerin vuoden 2020 toisen puoliskon tulos oli vahva Energia- ja Vakuutus-segmenttien vetämänä. Koko konsernin liikevaihto kasvoi heinäkuusta joulukuuhun 18,5 prosenttia 43,3 miljoonaan euroon, ja liikevoitto kasvoi 46 prosenttia 14,8 miljoonaan euroon. Tulosta paransivat etenkin vuoden loppua kohti vahvistuneet sijoitustuotot.

Kaikkiaan voimme olla tyytyväisiä Taalerin vuoteen haastavassa toimintaympäristössä. Konsernin liikevaihto kasvoi hieman 69,5 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 17,6 miljoonaan euroon, joka vastaa 25:tä prosenttia liikevaihdosta.

Varainhoito-segmentin toinen vuosipuolisko oli koronaviruspandemiasta johtuen heikompi kuin viime vuonna, mutta suunta kääntyi parempaan vuoden loppua kohti. Hallinnoitavaan varallisuuteen perustuvat jatkuvat tuotot kasvoivat, mutta muut kuin hallinnoitavaan varallisuuteen perustuvat jatkuvat tuotot jäivät viime vuodesta. Heinä–joulukuun aikana hallinnoitava varallisuus kääntyi kasvuun, ja viimeisellä kvartaalilla myynti kasvoi vuoden parhaisiin lukemiin. Segmentin kulutietoisuus pysyi hyvänä myös vuoden toisella puoliskolla.

Olen erityisen ilahtunut siitä, että institutionaaliset sijoittajat valitsivat SFR-tutkimuksessa varainhoitomme haastajat-sarjassa Suomen parhaaksi. Sijoittajat arvostivat etenkin asiakaspalveluamme, näkemystämme ja resurssejamme.

Kesäkuussa avaamamme impakti-sijoittamiseen erikoistunut digivarainhoitopalvelu on saanut hyvän vastaanoton sekä olemassa olevilta että uusilta asiakkailta. Palvelu tarjoaa kaikille sijoittajille mahdollisuuden sijoittaa uusiin ympäristöä ja yhteiskuntaa hyödyttäviin hankkeisiin sekä hajautetun ETF-salkun kautta että suoraan rahastoihin.

Jatkoimme strategiamme mukaisesti kiinteistöliiketoiminnan kehittämistä omaksi operatiiviseksi yksikökseen. Tavoitteemme on kasvattaa kiinteistörahastojen hallinnoitavia varoja merkittävästi mm. uusilla, skaalautuvilla tuotteilla ja laajentamalla sijoittajapohjaa. Käynnistimme vuoden aikana ensimmäisen kiinteistöihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston. Taaleri Kiinteistöt -rahasto aloitti sijoitustoimintansa loppuvuonna hankkimalla vuokra-asuntoja, jotka kuuluvat korona-ajan markkinaympäristössä turvallisimpiin kiinteistöluokkiin.

Energia-segmentin vuosi oli vahva, ja sen jatkuvat tuotot kaksinkertaistuivat viime vuodesta. Toisen vuosipuoliskon jatkuvat tuotot kasvoivat 57 prosenttia 5,1 miljoonaan euroon, ja liiketulos oli voitollinen. Teollisen kokoluokan tuuli- ja aurinkovoimaloihin sijoittava SolarWind II -rahasto saavutti marraskuussa 320 miljoonan euron sijoitussitoumukset. Rahastoon on sijoittanut moni merkittävä kotimainen ja kansainvälinen institutionaalinen sijoittaja, ja olenkin erittäin ylpeä ammattitaitoisen Energia-tiimimme saavuttamasta kansainvälisestä kasvusta. Rahasto on auki sijoittajille kesäkuuhun 2021 asti, ja sen enimmäiskoko on 400 miljoonaa euroa.

Vakuutus-segmentissä Garantia teki kaikkien aikojen parhaan vakuutusteknisen tuloksen. Yhtiön liikevaihto kasvoi toisella vuosipuoliskolla 26 prosenttia 13,6 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 39 prosenttia 9,2 miljoonaan euroon. Yhdistetty kulusuhde oli koko vuoden osalta 37 prosenttia, ja erinomainen kannattavuus oli seurausta onnistuneesta uusmyynnistä sekä alhaisista korvaus- ja liikekuluista. Sijoitustoiminnan tuotto kasvoi loppuvuoden aikana ja oli kohtuullinen valittuun riskitasoon nähden. Garantia aloitti asuntolainatakausten tarjoamisen uuden pankkikumppanin kanssa. Takausten myöntäminen aloitettiin OP Ryhmän asuntolaina-asiakkaille lokakuun alussa.

Koronaviruspandemia ei ole ohi, vaikka rokotteet lupaavat helpotusta tilanteeseen alkaneen vuoden aikana. Haluan lämpimästi kiittää henkilöstöämme sitoutuneesta ja kovasta työstä sekä asiakkaitamme luottamuksesta meihin tänä poikkeuksellisena aikana. Jatkamme määrätietoisesti yhtiön strategian kehittämistä ja toimeenpanoa toimintaympäristön ennakoimattomuudesta huolimatta. Tavoitteemme on tänäkin vuonna tarjota asiakkaillemme tuottoisia sijoituskohteita, jotka hyödyttävät sekä ympäristöä että yhteiskuntaa.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Koronaviruspandemialla oli maailmanlaajuisia kansanterveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia vuonna 2020. Keskuspankit ja valtiot vastasivat kriisiin nopeilla ja suurilla elvytystoimilla. Keskuspankit laskivat korkoja ja aloittivat joukkolainojen osto-ohjelmia, joiden ansiosta rahoitusolosuhteet säilyivät heikosta taloustilanteesta huolimatta varsin hyvinä ja globaalilta konkurssiaallolta vältyttiin. Valtiot ottivat käyttöön suoria ja epäsuoria tukitoimia. Euroopan unionin 750 miljardin euron tukipaketin keskiöön on nostettu investoinnit uusiutuvaan energiaan.

Sijoitusmarkkinoilla vuosi oli epävakaa. Koronaviruspandemian vuoksi pörssikurssit laskivat aluksi voimakkaasti, mutta Yhdysvaltojen ja Euroopan laajojen rahapoliittisten elvytystoimien ja koronavirusrokotteen kehittämiseen liittyvien myönteisten uutisten ansiosta kurssikehitys kääntyi. Vuoden lopulla monet pörssit nousivat ennätyslukemiin, mutta alueelliset erot olivat suuria.

Kiinteistösijoitusmarkkinoilla kaupankäyntivolyymit ovat olleet ennätyskorkealla viime vuosina. Kevään koronaviruspandemia pysäytti transaktiomarkkinan hetkellisesti lähes täysin, mutta loppuvuonna markkina piristyi selvästi. Käyttäjämarkkinan epävarmuudet ohjasivat pääomia turvallisimpina pidettyihin kiinteistöluokkiin: asuntoihin, yhteiskuntakiinteistöihin ja logistiikkaan.

Uusiutuvan energian markkinat kehittyivät hyvin, ja näemme erityisesti aurinko- ja tuulivoiman markkinan jatkavan kasvua.

Pandemian vaikutukset Suomen talouteen alkoivat näkyä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, ja toisella neljänneksellä bruttokansantuote supistui selvästi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vaikka talous näytti kolmannesta neljänneksestä alkaen toipumisen merkkejä, laski koko vuoden bruttokansantuote ennakkoarvioiden mukaan 3–4 prosenttia edellisvuodesta.

Suomalaisyritysten olosuhteisiin nähden hyvään selviytymiseen vaikuttivat yritysten lähtökohtaisesti vahva taloudellinen asema, yritysten hyväksi osoittautunut kyky sopeuttaa toimintaansa sekä julkisen sektorin yrityksille kohdistamat tukitoimet. Suomen asuntomarkkinoihinkaan pandemiakriisi ei juuri vaikuttanut.  Asuntokauppa hidastui keväällä tilapäisesti, mutta markkinat palautuivat kesän aikana nopeasti normaalitasolle.

Taloudellinen tulos 1.1.2020–31.12.2020

Liikevaihto ja liikevoitto

Milj. euroa 7–12/
2020
7–12/
2019
Muutos, % 2020 2019 Muutos, %
Konsernin liikevaihto 43,3 36,3 19,2 % 69,5 67,2 3,4 %
   Varainhoito 24,7 26,9 -8,2 % 46,7 44,5 4,7 %
   Vakuutus 13,6 10,8 25,7 % 17,2 21,3 -19,2 %
   Energia 5,1 3,2 57,0 % 9,2 4,6 99,5 %
   Tasesijoitukset 1,9 -3,4 neg. 0,1 -1,6 neg
   Eliminoinnit -2,0 -1,2   -3,7 -1,7  
  

 
           
Milj. euroa 7–12/
2020
7–12/
2019
Muutos, % 2020 2019 Muutos, %
Konsernin liikevoitto / -tappio 14,8 10,1 45,8 % 17,6 16,5 6,3 %
Varainhoito 5,9 9,7 -39,2 % 12,1 11,8 3,2 %
Vakuutus 9,2 6,6 39,1 % 9,9 12,7 -21,9 %
Energia 0,1 -1,0 neg. 0,2 - 2,6 neg.
Tasesijoitukset -0,4 -5,2 92,1 % -4,7 -5,3 11,9 %

Segmenttikohtaisessa liikevaihdossa huomioidaan myös konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

Heinä–joulukuu 2020

Konsernin liikevaihto kasvoi 18,5 prosenttia 43,3 (36,3) milj. euroon. Konsernin jatkuvat tuotot laskivat 1,8 prosenttia 30,2 (30,7) milj. euroon. Konsernin palkkiotuotot olivat 26,2 (28,4) milj. euroa, josta tuottopalkkioiden osuus oli 4,9 (5,6) milj. euroa. Vakuutustoiminnan nettotuotot olivat 13,6 (10,8) milj. euroa, josta takausvakuutustoiminnan nettotuotot olivat 7,7 (6,6) milj. euroa ja sijoitustoiminnan nettotuotot 5,9 (4,2) milj. euroa. Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 6,4 (2,9) prosenttia.

Konsernin sijoitustoiminta tuotti loppuvuonna yhteensä 8,2 (-0,1) milj. euroa. Konsernin sijoitustoiminta ilman Garantian sijoitustoimintaa tuotti 2,3 (-4,3) milj. euroa.

Konsernin liikevoitto oli 14,8 (10,1) milj. euroa ja vastasi 34,1 (27,8) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin hallintokulut olivat 19,2 (16,7) milj. euroa, josta henkilöstökulut olivat 14,7 (11,9) milj. euroa. Henkilöstökulujen kasvu kohdistui pääasiassa Energia-segmenttiin, Kiinteistöt-liiketoiminnan perustamiseen ja muuttuviin palkkoihin. Liiketoiminnan muut kulut olivat 3,0 (2,8) milj. euroa.

Katsauskauden tulos oli 11,7 (6,6) milj. euroa ja laaja tulos oli 14,3 (6,5) milj. euroa. 

Tammi–joulukuu 2020

Konsernin liikevaihto tammi–joulukuussa 2020 kasvoi 3,3 prosenttia 69,5 (67,2) milj. euroon. Jatkuvat tuotot kasvoivat vuoden aikana 7,1 prosenttia 59,2 (55,3) milj. euroon, mikä on alle konsernin pitkän aikavälin tavoitteen (yli 15 prosenttia). Energian ja Vakuutuksen jatkuvat tuotot kehittyivät pitkän aikavälin tavoitteita paremmin, mutta Varainhoidon osalta jäätiin tavoitteesta. Konsernin palkkiotuotot olivat 49,2 (46,1) milj. euroa, josta tuottopalkkioiden osuus oli 7,1 (5,2) milj. euroa. Vakuutustoiminnan nettotuotot olivat 17,2 (21,3) milj. euroa, josta takausvakuutustoiminnan nettotuotot olivat 14,6 (12,0) milj. euroa. Vakuutustoiminnan sijoitustoiminta tuotti 2,5 (9,2) milj. euroa ja sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 1,8 (8,1) prosenttia.

Konsernin sijoitustoiminta tuotti vuoden aikana yhteensä 3,2 (6,7) milj. euroa. Taaleri-konsernin sijoitustoiminta ilman Garantian sijoitustoimintaa tuotti 0,6 (-2,5) milj. euroa, johon sisältyy käyvän arvon muutosta -2,3 (-4,3) milj. euroa Fellow Finance -omistuksesta.

Konsernin liikevoitto oli 17,6 (16,5) milj. euroa, kasvua 6,6 prosenttia. Liikevoitto vastasi 25,3 (24,5) prosenttia liikevaihdosta ja ylittää konsernin pitkän aikavälin liikevoittotavoitteen (yli 20 prosenttia).  

Hallintokulut olivat 34,0 (33,7) milj. euroa, josta henkilöstökulut olivat 25,2 (24,2) milj. euroa, mihin sisältyi 5,3 (5,4) milj. euroa muuttuvia palkkoja. Muut hallintokulut olivat 8,8 (9,5) milj. euroa ja liiketoiminnan muut kulut 5,9 (5,2) milj. euroa.

Vuoden 2020 tulos oli 13,1 (11,5) milj. euroa ja laaja tulos 12,9 (13,2) milj. euroa. Konsernin oman pääoman tuotto jäi 10,1 (9,3) prosenttiin ja alle konsernin pitkän aikavälin tavoitteen (yli 15 prosenttia). Oman pääoman tuotto jäi heikoksi konsernin korkean pääomituksen johdosta.

Tase, investoinnit ja rahoitusasema

Taaleri-konsernin taseen loppusumma oli 268,0 (269,7) milj. euroa. Konsernin rahavarat olivat 25,8 (29,1) milj. euroa ja sijoitukset 194,8 (173,5) milj. euroa vastaten 72,7 (64,3) prosenttia konsernin taseen loppusummasta.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 64,7 (75,6) milj. euroa, ja se koostui Taaleri Oyj:n liikkeeseen laskemasta joukkovelkakirjalainasta 34,9 (34,9) milj. euroa, veloista luottolaitoksille 14,9 (25,9) milj. euroa sekä Tier2-joukkolainasta 14,8 (14,8) milj. euroa. Vieras pääoma oli yhteensä 134,8 (144,0) milj. euroa ja oma pääoma 133,2 (125,7) milj. euroa.

Taaleri-konsernin omavaraisuusaste pysyi vahvana 49,7 (46,6) prosentissa ja ylitti konsernin pitkän aikavälin tavoitteen 30 prosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Koronaviruspandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta vuonna 2021. Maailmantalous kuitenkin elpynee sitä mukaa kuin sulkutoimista voidaan luopua koronavirusrokotusten edetessä. Merkittävimmät konsernin liiketoiminnan tuottoihin vaikuttavat ulkoiset epävarmuustekijät ovat toimintaympäristön ja sääntely-ympäristön muutokset ja globaalin sekä erityisesti Suomen talouden tilan kehittyminen.

Varainhoito- ja Energia-segmenttien tuloksiin vaikuttavat hallinnoitavien varojen kehitys, jotka ovat riippuvaisia muun muassa pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehityksiin vaikuttavat myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Energia-segmentin osalta tulokseen vaikuttaa myös omien energiahankesijoitusten onnistuminen.

Vakuutus-segmentin harjoittamat takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti koko Taaleri-konsernin liiketoiminnan tuottoihin ja vakavaraisuuteen.

Tasesijoitusten tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai -tappioista sekä myönnettyjen lainojen tuotoista. Tasesijoitusten tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia, liikevoitto vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusaste vähintään 30 prosenttia.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Taaleri-konserniin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 maksetaan osinkoa 0,32 euroa/osake, yhteensä 9.057.798,40 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 57.284.919,13 euroa, josta tilikauden voitto oli 9.265.339,98 euroa. Osinko maksetaan yhdessä erässä. Tämän lisäksi hallitus on päättänyt, ettei vuoden 2019 maksamatonta osinkoa 0,16 euroa/osake makseta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3.2021 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 7.4.2021.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.taaleri.com viimeistään 4.3.2021.

Helsinki, 18.2.2021
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Robin Lindahl, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Webcast-tilaisuus analyytikoille ja medialle

Suora webcast-tilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään 18.2.2021 klo 14.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/2021-02-18-0q4osavuosi/register. Tilaisuus tallennetaan ja se löytyy myöhemmin Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta https://www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.

Taloudellinen informaatio

Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös kokonaisuudessaan sekä vuosikooste 2020 julkaistaan aikaisemmin ilmoitetun mukaisesti yhtiön verkkosivuilla viimeistään 4.3.2021.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 25.3.2021 Helsingissä.

Taaleri raportoi tuloksestaan vuonna 2021 seuraavasti:

 • 7.5.2021: Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021
 • 19.8.2021: Puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-30.6.2021
 • 5.11.2021: Osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2021

 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.
Taalerilla oli 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita yli 6 000. Taaleri Oyj:llä on noin 6 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:
www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 

Liite

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Seuraava
Naiset innostuivat impakti-sijoittamisesta – vaikuttavuussijoittamiseen erikoistuneen varainhoitopalvelun asiakkaista jo 40 prosenttia on naisia