08.02.2023

TAALERI OYJ       SIJOITTAJAUUTINEN       8.2.2023 KLO 15.45


Suomen suurin tuulivoiman tuottaja Taaleri laajentaa toimintaansa energian varastointijärjestelmiin


Suomen suurin tuulivoiman tuottaja Taaleri laajentaa liiketoimintaansa energian varastointijärjestelmiin. Taalerin uusiutuvan energian liiketoiminto Taaleri Energia sijoittaa 30 megawatin / 36 megawattitunnin energian varastointijärjestelmään Lempäälässä. Akkuteknologiaan perustuva järjestelmä on yksi Suomen suurimmista taajuusreservimarkkinoilla toimivista energiavarastoista. Lisäksi järjestelmän kapasiteetti voidaan kaksinkertaistaa tulevaisuudessa.

Toteutettava energian varastointijärjestelmä tukee Suomen sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottamista Fingridin reservimarkkinoilla. Hankkeen kehittäjä on Merus Power, joka myös vastaa energian varastointijärjestelmän kokonaistoimituksesta. Hanke valmistuu vuoden 2024 huhtikuuhun mennessä.

Taaleri vahvisti osaamistaan energian varastointijärjestelmissä, kun Ville Rimali liittyi uusiutuvan energian tiimiin vuoden 2023 alussa. Rimali on työskennellyt aikaisemmin Wärtsilän energialiiketoiminnassa.

”Uusiutuvan energian lisärakentaminen on ainoa kestävä tapa päästä ulos nykyisestä energiakriisistä ja saavuttaa ilmastotavoitteet sekä Suomessa että kansainvälisesti. Energiavarastoja tarvitaan merkittävästi lisää, jotta tuotannoltaan vaihtelevan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannostamme voidaan kasvattaa”, sanoo Taaleri Energian energiavarastojen sijoitusjohtaja Ville Rimali.

Lempäälän investointi on osa hankekehitysportfoliota, jota Taaleri Energia on koonnut seuraavaa rahastoa, Taaleri SolarWind III:a varten. Rahasto hankkii hankekehitysportfolion ensimmäisen varainhankintakierroksen päättymisen jälkeen, arviolta vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana. Taaleri SolarWind III -rahasto etsii aktiivisesti myös muita investointikohteita energian varastointijärjestelmiin.

Taaleri SolarWind III luokitellaan tummanvihreäksi eli EU:n kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukaiseksi rahastoksi. Se tekee vain kestäviä sijoituksia kohteisiin, jotka edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja raportoi laajasti sijoitustensa kestävyysvaikutuksista.

Uusiutuva energia ja kestävä kehitys ovat Taaleri-konsernin strategian ytimessä. Taalerin pääomarahastoliiketoiminta keskittyy uusiutuvaan energiaan, bioteollisuuteen ja kiinteistöliiketoimintaan.

”Haluamme tehdä pääomilla ja osaamisellamme parempaa tulevaisuutta, ja uusiutuvan energian rahastomme ovat tästä erinomainen esimerkki. Hankkeillamme on merkittäviä ja kestäviä myönteisiä vaikutuksia niissä maissa ja paikallisissa yhteisöissä, joihin ne rakennetaan. Ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja ilmansaasteita, vakauttavat sähköjärjestelmiä, luovat paikallisia työpaikkoja, tuottavat verotuloja ja lisäävät energiavarmuutta”, sanoo Taaleri-konsernin toimitusjohtaja Peter Ramsay.


Lisätietoja:
Ville Rimali, sijoitusjohtaja, energiavarastot, Taaleri Energia,041 435 6268, ville.rimali@taaleri.com
Peter Ramsay, toimitusjohtaja, Taaleri-konserni, 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri julkistaa vuoden 2022 tilinpäätöstiedotteen torstaina 16.2.2023
Seuraava
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista