13.02.2023

TAALERI OYJ                    PÖRSSITIEDOTE             13.2.2023 KLO 14.00

 
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista


Ehdotus hallituksen kokoonpanosta

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 13.4.2023 kokoontuvaksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6), ja että

Juhani Elomaa, Hanna Maria Sievinen, Elina Björklund, Petri Castrén, Tuomas Syrjänen ja Jouni Takakarhu valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi,

Juhani Elomaa valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Hanna Maria Sievinen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta on arvioinut, että kaikki hallitukseen ehdotettavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet on esitelty Taalerin verkkosivulla: https://www.taaleri.com/yritysvastuu/hallinto/hallitus-valiokunnat-ja-nimitystoimikunta


Ehdotus hallituksen palkkioista

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukselle maksetaan kuukausipalkkioita seuraavasti:

6 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2022: vuosipalkkio 55 000 euroa vastaten 4 583 e/kk),

5 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2022: vuosipalkkio 41 000 euroa vastaten 3 417 e/kk),

5 000 euroa hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (2022: vuosipalkkio 41 000 euroa vastaten 3 417 e/kk),

4 000 euroa hallituksen muille jäsenille (2022: vuosipalkkio 35 000 euroa vastaten 2 917 e/kk).

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouskohtaisia palkkioita ei makseta (2022: 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa muille jäsenille).

Palkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.


Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Peter Fagernäs (Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja), joka toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana, sekä jäsenet Pertti Laine (Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Juhani Elomaa (Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

Taalerin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset varsinaisen yhtiökokouksen 2023 kokouskutsuun.

 
Taaleri Oyj
Viestintä

 
Lisätietoja:
Peter Fagernäs, Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, 050 523 5831
Pasi Erlin, lakiasiainjohtaja, Taaleri Oyj, 0400 571 113, pasi.erlin@taaleri.com

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Suomen suurin tuulivoiman tuottaja Taaleri laajentaa toimintaansa energian varastointijärjestelmiin
Seuraava
Taaleri Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2022: Taalerilla hyvä vuoden viimeinen neljännes 12,4 milj. euron tuottopalkkioiden tukemana, mutta sijoitustoiminta painoi liikevaihtoa ja liikevoittoa