05.03.2020

TAALERI OYJ                                 LEHDISTÖTIEDOTE                     5.3.2019            KLO 12:00

Taaleri Kiertotalous Ky:n sijoituskohde Touchpoint mukana rakentamassa tekstiilien kiertotalouslaitosta Suomeen

Suomessa, kuten myös globaalisti, syntyy valtavia määriä poistotekstiiliä. Arvio määrästä Skandinavian alueella on n. 350 miljoonaa kiloa jätteeksi päätyvää poistotekstiiliä vuosittain. Suomen osuus tästä on noin 100 miljoonaa kiloa, josta noin 80% päätyy poltettavaksi. Tämä määrä pitää sisällään sekä kuluttajien että yritysten poistotekstiilit. EU-direktiivi ja sitä kautta vuonna 2025 uudistuva jätelaki velvoittaa kunnalliset toimijat huolehtimaan kotitalouksien poistotekstiilien kierrättämisestä. Rester Oy:n rakenteilla olevalla laitoksella halutaan varmistaa yritysten poistotekstiilistä huolehtiminen kestävän kehityksen keinoin. Laitos tulee keskittymään uuden raaka-aineen tuottamiseen. Resterin rakenteilla oleva kiertotalouslaitos pystyy uudelleen jalostamaan 6.000 tonnia poistotekstiiliä vuodessa.

Rakenteilla oleva poistotekstiililaitos on merkittävä hanke koko Pohjoismaissa ja iso panostus kestävään kehitykseen. Rester Oy:n laitos tulee mahdollistamaan kiertotalouden palvelumallin yritysten poistotekstiilien ja teollisuuden sivuvirtojen käsittelylle. 

”Pyrimme tuomaan tilanteeseen ratkaisun rakentamalla täysin uuden tyyppisen tekstiilien kiertotalouslaitoksen, jolla poistotekstiilit saadaan ympäristöä kuormittavan jätteen asemasta hyödynnettyä uutena raaka-aineena. Aikomuksemme on muodostaa jälkimarkkina tähän asti liiketaloudellisesti hyödyntämättömälle jätteelle,” toteaa Touchpointin toimitusjohtaja ja Resterin hallituksen puheenjohtaja Outi Luukko.

Työvaatetoimittaja Touchpointin näkökulmasta katsottuna kiertotalouslaitos on paitsi resurssiviisautta, myös välttämätöntä vastuullisen työvaatemalliston kokonaiselinkaaren näkökulmasta. ”Se että voimme jatkossa kierrättää tuottamamme työvaatteet ”nurkan takana” koti-Suomessa, uudeksi raaka-aineeksi, on mielestämme iso harppaus oikeaan suuntaan,” jatkaa Luukko.

Paimioon rakennettavan laitoksen yhteyteen tulee myös Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) pilottivaiheen jalostuslaitos, jossa kotitalouksilta kerätty poistotekstiili käsitellään niin ikään teollisuuden raaka-aineeksi uusien kierrätystuotteiden kehittämiseen. Tavoitteena on, että pilottilaitoshankkeeseen osallistuvat vaiheittain kaikki kuntaomisteiset jätelaitokset. Poistotekstiilin erilliskeräysverkosto laajennetaan valtakunnalliseksi vuosien 2020–2022 aikana. LSJH:n ja Resterin hankkeet pyrkivät vauhdittamaan ja mahdollistamaan kiertotalouden palvelumalleja laajemmin. Jalostettavaa raaka-ainetta voidaan hyödyntää eri teollisuuden alueilla valmistusmateriaalina.

Paimion kaupunki toivottaa Rester Oy:n lämpimästi tervetulleeksi Paimioon. Resterin tekemä työ tekstiilien kierrätyksen teknologian kehittämiseksi on yksi osaratkaisuista, joilla ilmaston muutosta pyritään tulevaisuudessa hillitsemään. Myös Paimion kaupunki on vahvasti sitoutunut löytämään kestävän kehityksen ratkaisuja omassa toiminnassaan,” kertoo kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki. ”Uskomme, että Rester Oy, yhteistyössä Paimion kaupungin kanssa, käynnistää lähivuosina kokonaisen tekstiilinkierrätys klusterin Paimion kaupungin alueella sijaitseviin kiertotalouteen teemoitetuille yritysalueille,” jatkaa Jussinmäki.

Touchpoint Oy on suomalainen työvaatealan palveluyritys ja tekstiilien kiertotalouden edelläkävijä. Yritys suunnittelee ja valmistuttaa ekologisia työvaatteita, huolehtien vaatteiden hyötykäytöstä myös niiden elinkaaren päässä. Yrityksen toiminta on pääasiassa Suomessa, toiminnan laajentuessa Eurooppaan ja USA:han.

Rester Oy on kiertotalousyritys, jonka tavoitteena on uudistaa tekstiilien uudelleenkäyttö ja yritysten tekstiilijätteestä syntyvien kuitujen kierrätys uudeksi raaka-aineeksi. Rester on useamman tekstiilialalla aktiivisesti vaikuttavan ja tekstiilien kierrätykseen erikoistuneen tahon perustama yhteisyritys, jonka tavoitteena on rakentaa kaupallisesti toimiva ja kansainvälisesti merkittävä ratkaisu tekstiilien kierrättämiseksi.

Taaleri Kiertotalous Ky - Keväällä 2016 perustettu Taaleri Kiertotalous Ky on maailman ensimmäinen kiertotalouteen sijoittava pääomarahasto. Rahastolla on 360 osuudenomistajaa ja 40 miljoonan euron pääoma. Rahasto on sijoittanut kahdeksaan suomalaiseen kiertotalousyritykseen, eikä se tee enää uusia sijoituksia. Rahaston sijoituskohteet ovat Volter, Envera, OptiWatti, Suomen Kiertoketju, Chempolis, Lämpöhuolto Group, Naps Solar ja Touchpoint.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Outi Luukko | Touchpoint Oy & Rester Oy, puhelin 358 400 40 6083, outi.luukko@touchpoint.fi

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. 

Taalerilla oli vuoden 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri SolarWind II -rahaston koko nousi 275 miljoonaan euroon
Seuraava
Ohjeistusta Taaleri Oyj:n yhtiökokoukseen keskiviikkona 18.3.2020