02.03.2020

 TAALERI OYJ                       LEHDISTÖTIEDOTE          2.3.2020             KLO 13:30

Taaleri SolarWind II -rahaston koko nousi 275 miljoonaan euroon  

Taaleri SolarWind II -rahasto, Taaleri Energia Funds Management Oy:n hallinnoima viides uusiutuvan energian rahasto, on saavuttanut 275 miljoonan euron sijoitussitoumukset toisen varainhankintakierroksen päätteeksi.

Toisella varainhankintakierroksella rahastoon sijoitti uutena sijoittajana Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki (EBRD), jonka lisäksi Taaleri Pääomarahastot Oy:n hallinnoima Taaleri Aurinkotuuli II -syöttörahasto, Taaleri -konserni ja Taaleri Energian tiimi korottivat sijoituksiaan.

EBRD on sitoutunut sijoittamaan 10 % rahaston kokonaissitoumuksista jokaisen varainhankintakierroksen päättyessä, aina 40 miljoonaan euroon saakka. EBRD on tehnyt sijoituksensa rinnakkaisrahaston, Taaleri SolarWind II CEE rahaston, kautta. Kyseinen rahasto tekee sijoituksia yhdessä päärahaston kanssa hankkeisiin Baltiassa, Puolassa ja Kaakkois-Euroopassa.

Merkittävä määrä kotimaisia ja ulkomaisia sijoittajia on osoittanut kiinnostusta rahastoa kohtaan, mikä tukee vahvasti tulevaa varainhankintaa. Taaleri SolarWind II -rahaston tavoitekoko on 300 miljoonaa euroa ja enimmäiskoko 400 miljoonaa euroa.

Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa teollisen kokoluokan tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantolaitoksiin. Sijoitukset hajautetaan pääasiassa rakennusvalmiisiin hankkeisiin Euroopassa (n. 80 %) ja Yhdysvalloissa (n. 20 %). Taaleri SolarWind II tulee rahoittamaan noin 850 megawattia uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä vähentää hiilidioksidipäästöjä vuosittain yli miljoona tonnia tuotantolaitosten yli 25-vuotisen eliniän aikana.1

Taaleri Energian 28 hengen tiimillä on vahvaa kokemusta tuuli- ja aurinkohankkeiden kehittämisestä, sijoituskohteiden tunnistamisesta, teknisestä due diligence -selvitystyöstä, transaktioiden toteuttamisesta, sekä hankkeiden rakentamisesta ja käytönvalvonnasta. Taaleri Energia on saanut tunnustuksen toiminnastaan Preqinin vuoden 2019 kansainvälisessä infrastruktuurirahastojen vertailussa - ”a Consistent Top Performing Infrastructure Manager”.

”Olemme iloisia toivottaessamme EBRD:n tervetulleeksi rahastoomme. EBRD on aktiivinen toimija Itä-Euroopassa ja heillä on huomattava määrä kokemusta uusiutuvan energian rahoituksessa kohdemaissaan. Yhdessä kumppanimme Masdarin kanssa olemme rakentaneet erittäin vahvan tiimin kyseiselle alueelle. Näillä markkinoilla tämänhetkinen työnalla olevien sijoitusten portfoliomme on merkittävä. Rahasto on tähän mennessä tehnyt kaksi sijoitusta rakennusvaiheen maatuuliprojekteihin Suomessa ja Norjassa ja odotamme tämän sijoitustahdin jatkuvan vuonna 2020 ”, kommentoi Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala.

1 Arvioidut vaikutukset on laskettu käyttäen rahaston perusoletuksia ja hiilidioksidikompensaatio on laskettu käyttämällä Euroopan investointipankin menetelmää.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen tuulivoimaan ja aurinkoenergiaan keskittyvä hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä. Taaleri Energia kehittää, investoi ja hallinnoi teollisen mittakaavan tuulivoima- ja aurinkoenergiahankkeita pääasiassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön hankeportfolion koko on 1.6 gigawattia. Taaleri Energia on Suomen tuulivoimamarkkinoiden suurin omistava ja operoiva pääomasijoittaja. Yhtiö hallinnoi 110 tuulivoimalaa, jotka tuottavat noin yhden prosentin koko maan sähköstä. Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja antavat:
Kai Rintala, toimitusjohtaja, Taaleri Energia, 040 162 5711, kai.rintala@taaleri.com
www.taalerienergia.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. 

Taalerilla oli vuoden 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

 Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 on julkaistu
Seuraava
Taaleri Kiertotalous Ky:n sijoituskohde Touchpoint mukana rakentamassa tekstiilien kiertotalouslaitosta Suomeen