17.04.2020

TAALERI OYJ SISÄPIIRITIETO 17.4.2020 KLO 12.45     

Taaleri-konsernin tammi-kesäkuun 2020 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan jäävän viime vuoden vastaavasta ajankohdasta sijoitustoiminnan negatiivisen arvonkehityksen vuoksi

Taalerin liiketoiminta oli alkuvuonna kaksijakoista. Yhtiön operatiivinen liiketoiminta on haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kehittynyt positiivisesti ja odotusten mukaisesti, mutta Garantian ja Tasesijoitusten sijoitustoiminta on kärsinyt COVID-19-pandemian aiheuttamista käyvän arvon muutoksista osake- ja korkosijoituksissa. Myös Taaleri Energian Teksasissa kehittämän Truscott-Gillilandin tuulivoimahankkeen sopimusneuvottelut ovat edelleen kesken. Mikäli osake- ja korkomarkkinoiden arvostustasot pysyvät nykyisellä tasolla tai laskevat arvioidaan tuottojen sijoitustoiminnasta ja hankkeista jäävän ensimmäisellä vuosipuoliskolla viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt tässä vallitsevassa poikkeuksellisessa markkinatilanteessa kommentoida ensimmäisen kvartaalin tuloskehitystä, vaikka yhtiö perinteisesti julkaisee taloudelliset tiedot pelkästään puolivuosittain.

Taaleri-konsernin jatkuvat tuotot ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvoivat 26 prosenttia 14,6 (1.1.-31.3.2019: 11,5) milj. euroon ja kasvua oli kaikissa liiketoimintasegmenteissä.  Konsernin hallinnoitavat varat ovat laskeneet markkinamuutosten myötä 8 prosenttia 6,5 (31.12.2019: 7,1) miljardiin euroon 31.3.2020. Konsernin tuottopalkkiot olivat 1,1 (-0,5) milj. euroa. Taalerin sijoitustoiminnan nettotuotot olivat yhteensä -9,2 (4,2) milj. euroa, josta Garantian sijoitustoiminnan osuus oli -7,4 milj. euroa. Taalerin liikevoitto ilman sijoitustoiminnan tuottoja oli 26 prosenttia tammi-maaliskuussa 2020.

Taalerin likviditeettiasema on vahva. Konsernin rahavarat olivat yhteensä 42 milj. euroa per 31.3.2020 ja korollista vierasta pääomaa oli 83 milj. euroa, josta 18 milj. euroa erääntyy vuoden 2020 aikana.

COVID-19-pandemian lopullinen vaikutus Taalerin liiketoimintaan riippuu sen kehityksestä, kestosta ja vaikutuksesta muun muassa maailman talouteen, osake- ja korkomarkkinaan ja yhteiskunnan toimivuuteen.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia, liikevoitto vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusaste vähintään 30 prosenttia.

Taaleri Oyj julkaisee 13.8.2020 puolivuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta 2020.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Robin Lindahl, Taaleri Oyj, tel. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, Taaleri Oyj, tel. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli vuonna 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

 

 

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Kiertotalous Ky:n sijoituskohde Touchpoint ostaa työvaateyritys Domino Workwear Oy:n
Seuraava
Taaleri Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 18.5.2020