25.04.2022

TAALERI OYJ                SISÄPIIRITIETO                25.4.2022 KLO 9.00

Taaleri myy osuutensa Ficolo Oy:stä ja irtautuu Taaleri Datacenter Ky:stä – Taaleri arvioi kirjaavansa kaupasta tuottona yhteensä noin 14 miljoonaa euroa


Taaleri myy osuutensa Ficolo Oy:stä ja irtautuu Taaleri Datacenter Ky:stä, jonka kautta Taaleri ja sen kanssasijoittajat ovat omistaneet yhteensä 47 prosenttia Ficolo Oy:stä. Ficolo Oy:n ostaa Digital 9 Infrastructure plc noin 135 miljoonan euron kauppahinnalla ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value). Taaleri arvioi kirjaavansa kaupasta ja hallinnoimansa kanssasijoituksen tuottopalkkioista yhteensä noin 14 miljoonan euron tuotot vuoden kolmannella neljänneksellä. Kauppa vaatii Suomen työ- ja elinkeinoministeriön hyväksynnän, ja kaupan odotetaan toteutuvan kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Ficolo on vuonna 2011 perustettu data- ja pilvipalvelukeskusyritys, jolla on Suomessa datakeskukset Helsingissä, Porissa ja Tampereella. Taaleri Datacenter on vuonna 2018 perustettu kanssasijoitus, joka sijoitti varansa Ficoloon. Kanssasijoitus palauttaa kaupan toteutuessa pääomat noin 2,4-kertaisena sijoittajille.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että löysimme Ficololle hyvän uuden omistajan. Ficolo on erinomainen yhtiö, joka kasvoi Taaleri Datacenter Ky:n omistusaikana merkittävästi. Yhtiö saavutti vahvan markkina-aseman, minkä ansiosta kiinnostus yhtiötä kohtaan oli suurta transaktioprosessin aikana. Olemme erittäin iloisia myös siitä, että kanssasijoittajamme saavat pääomansa takaisin noin 2,4-kertaisesti, eli irtautuminen on erittäin onnistunut”, sanoo Taalerin toimitusjohtaja Peter Ramsay.

Taalerin ja toisen pääomistajan Pontoksen sijoitusaikana Ficolon liikevaihto on yli kaksinkertaistunut n. 13 miljoonaan euroon ja yhtiö on hankkinut kaksi datakeskusta ja investoinut datakeskuksiinsa yli 30 miljoonaa euroa. Investoinnit on rahoitettu osin omalla pääomalla ja osin 20 miljoonan euron vihreällä joukkolainalla. Joukkolaina oli Suomen ensimmäinen Dark Green -luokituksen saama joukkolaina. Luokituksen mahdollisti Ficolon ympäristöohjelma, johon kuuluu mm. datakeskusten tuottaman lämmön kierrättäminen kaukolämpöön, 100-prosenttinen uusiutuvan energian käyttö, energiatehokkuus ja oma uusi aurinkovoimala Porissa. Ficolon koko toiminta on sertifioitu ilmastoneutraaliksi.

Torch Partners toimi järjestelyssä Taalerin ja Pontoksen taloudellisena neuvonantajana.


Taaleri Oyj


Lisätietoja:
Peter Ramsay, toimitusjohtaja, Taaleri Oyj, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Pekka Samuelsson, salkunhoitaja, Taaleri Datacenter -kanssasijoitus, puh. 050 523 5834

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,2 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

  

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Muutoksia Taalerin johtoryhmässä
Seuraava
Taaleri kirjaa toisella vuosineljänneksellä arviolta 6,7 miljoonan euron lisäkauppahinnan Finsilva-myynnistä