02.10.2019

TAALERI OYJ                                             PÖRSSITIEDOTE                  02.10.2019 klo 12:00         

Taaleri Oyj harkitsee toissijaisen pääoman (Tier 2) ehtoisen joukkolainan liikkeellelaskua

Taaleri Oyj harkitsee arviolta 15 miljoonan euron toissijaisen pääoman (Tier 2) ehtoisen joukkolainan liikkeeseenlaskua. Joukkolaina pyritään laskemaan liikkeelle lähitulevaisuudessa markkinatilanteen mukaan.

Liikkeeseen laskettava Tier 2 -joukkolaina vahvistaisi yhtiön vakavaraisuutta ja lainalla kerättävät varat käytettäisiin yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin ja lainalla varauduttaisiin myös Finanssivalvonnan myöntämän CRR 49 artiklan 1 kohdan mukaisen luvan päättymiseen 31.12.2020.

Tier 2 -joukkolaina on etuoikeusasemaltaan muuta velkarahoitusta huonommassa asemassa oleva velkainstrumentti, joka kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 63 (CRR) artiklassa tarkoitettuun toissijaiseen pääomaan.

Yhtiö on valtuuttanut Danske Bankin tunnustelemaan markkinoita ja järjestämään sijoittajatapaamisia ja mikäli Tier 2 -joukkolainalle on kiinnostusta markkinoilla, toimimaan lainan pääjärjestäjänä.

Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

Taaleri Oyj

Viestintä

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Robin Lindahl, Taaleri Oyj, tel. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com

Talousjohtaja Minna Smedsten, Taaleri Oyj, tel. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

 

 Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri järjestäjänä Suomen ensimmäisessä vihreässä korkean tuoton joukkolainassa
Seuraava
Taaleri Oyj laskee liikkeeseen 15 miljoonan euron Tier 2 -joukkolainan