11.10.2019

TAALERI OYJ                                             PÖRSSITIEDOTE                  11.10.2019   

Taaleri Oyj laskee liikkeeseen 15 miljoonan euron Tier 2 -joukkolainan

Taaleri Oyj laskee liikkeeseen 15 miljoonan euron Tier 2 -joukkolainan. Laina-aika on kymmenen vuotta ja lainan kuponkikorko on kiinteä 5 % 18.10.2024 asti ja sen jälkeen viiden vuoden koronvaihtosopimuksen keskikorkonoteeraus (EUR 5-year mid-swap) lisättynä 5,33 prosenttiyksiköllä. Yhtiöllä on lainaehtojen mukaisesti oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin viiden vuoden kuluttua lainan liikkeeseenlaskusta ja tiettyjen lainehdoissa määriteltyjen edellytysten täyttyessä jo aikaisemmin.

”Liikkeeseen laskettava Tier 2 -joukkolaina vahvistaa Taalerin vakavaraisuutta ja sillä kerättävät varat käytetään yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin. Lainan vahva kysyntä on osoitus institutionaalisten sijoittajien luottamuksesta yhtiöömme,” sanoo toimitusjohtaja Robin Lindahl.

Lainalla yhtiö varautuu myös Finanssivalvonnan myöntämän CRR 49 artiklan 1 kohdan mukaisen luvan päättymiseen 31.12.2020.

Tier 2 -joukkolaina on etuoikeusasemaltaan muuta velkarahoitusta huonommassa asemassa oleva velkainstrumentti, joka kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 63 artiklassa tarkoitettuun toissijaiseen pääomaan.

Danske Bankin toimii lainan pääjärjestäjänä ja Taalerin oikeudellisena neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.

Taaleri tiedotti pörssitiedotteellä 2.10.2019  harkitsevansa Tier-2 joukkolainan liikkeellelaskua.

Taaleri Oyj

Viestintä

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Robin Lindahl, Taaleri Oyj, tel. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com

Talousjohtaja Minna Smedsten, Taaleri Oyj, tel. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

 

 Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj harkitsee toissijaisen pääoman (Tier 2) ehtoisen joukkolainan liikkeellelaskua
Seuraava
Taaleri Oyj - Johdon liiketoimet - Oy Hermitage Ab