31.10.2019

TAALERI OYJ                                             PÖRSSITIEDOTE                  31.10.2019 KLO 13:15

Taaleri Oyj:n avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajakso 2019 — 2022

Taaleri Oyj:n hallitus on tänään päättänyt konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmästä, allokaatioista, ansaintakriteeristä ja tavoitteista ansaintajaksolle 1.11.2019 — 31.10.2022.

Osakepalkkiojärjestelmän keskeisistä ehdoista kerrottiin tarkemmin 30.10.2017 julkaistulla pörssitiedotteella. Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2019 — 2022 kuuluu noin 18 avainhenkilöä, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Yhtiön toimitusjohtaja ei kuitenkaan kuulu järjestelmän kohderyhmään, koska hänellä on 19.6.2019 julkaistu osakepohjainen kannustinjärjestelmä. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2019 — 2022 perustuu Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2019 — 2022 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 235 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen noin neljän vuoden kuluessa neljässä erässä. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa osakkeille asetetun yhden vuoden mittaisen odotusajan aikana.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Robin Lindahl, Taaleri Oyj, puh 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri suunnittelee järjestävänsä osakeannin henkilöstölle Suomessa
Seuraava
Taalerin taloudelliset raportit ja yhtiökokous vuonna 2020