31.10.2019

TAALERI OYJ                                             PÖRSSITIEDOTE                  31.10.2019    KLO 13:00

Taaleri suunnittelee järjestävänsä osakeannin henkilöstölle Suomessa

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, JAPANIIN, HONGKONGIIN, SINGAPOREEN TAI ETELÄ-AFRIKKAAN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Taaleri Oyj:n hallitus suunnittelee järjestävänsä Suomessa henkilöstöannin, jossa hallituksen päättämällä tavalla tarjotaan Taaleri Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden vakituisen henkilöstön merkittäväksi yhtiön uusia osakkeita. Hallitus tulee päättämään henkilöstöannin toteuttamisen tarkemmista ehdoista ja aikataulusta viimeistään helmi-maaliskuun vaihteessa vuonna 2020. Päätökset osakeannista perustuvat hallitukselle varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2019 annettuun valtuutukseen.

”Uudella osakepalkkiojärjestelmällä haluamme mahdollistaa koko henkilöstön osallistumisen Taalerin osakkeen kehitykseen ja arvon luontiin. On tärkeää että henkilöstön ja osakkeenomistajien pitkän aikavälin tavoitteet ovat yhdenmukaiset”, sanoo toimitusjohtaja Robin Lindahl.

Henkilöstöannissa tarjotaan yhteensä enintään 550 000 yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen henkilöstön merkittäväksi Suomessa. Henkilöstöantiin osallistuminen on vapaaehtoista. Henkilöstöannin tarkoituksena on kannustaa henkilökuntaa omistamaan yhtiön osakkeita. Hallitus katsoo, että osakeanti on yhtiön edun mukainen ja että osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 1,9 prosenttia yhtiön kaikista tämänhetkisistä osakkeista.

Yhtiön hallitus määrittää myöhemmin Henkilöstöannin tarkemmissa ehdoissa merkintähinnan, joka tulee perustumaan hallituksen lopullisen osakeantipäätöksen ajankohtaa edeltävän kalenterikuukauden osakkeiden vaihdolla painotettuun keskikurssiin Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja siitä laskettavaan 10% alennukseen.

Henkilöstöantiin liittyy vapaaehtoinen lisäosakejärjestelmä, jossa henkilöstöantiin osallistuja saa lisäosakejärjestelmässä määriteltyjen ehtojen perusteella bruttopalkkiona yhden (1) lisäosakkeen vastikkeetta yhtä (1) hänelle henkilöstöannissa allokoitua osaketta kohden. Lisäosakkeita myönnetään kolmessa ennalta määritellyssä erässä noin vuoden mittaisten sitouttamisjaksojen jälkeen. Lisäosakejärjestelmän perusteella syntyvän palkkion määrä tarkoittaa bruttoansaintaa, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Lisäosakejärjestelmään osallistumisen edellytyksenä on, että henkilöstöannin kohderyhmään kuuluva henkilö merkitsee yhtiön osakkeita henkilöstöannissa hallituksen vahvistamien määrien rajoissa, ja että osallistuja sitoutuu lisäosakejärjestelmässä edellytettyihin luovutusrajoituksiin. Sitouttamisjaksoilta maksettavien lisäosakkeiden saamisen ehtona on, että osallistuja täyttää lisäosakejärjestelmässä tarkemmin määritellyt vaatimukset koskien osakkeiden hallussapitoa ja hänen työ- tai toimisuhteensa Taaleri Oyj:ssä tai sen tytäryhtiössä on voimassa kunkin sitouttamisjakson päättymiseen saakka. Lisäosakejärjestelmä ei koske Vakuutusosakeyhtiö Garantian henkilöstöä, jolla on voimassaoleva erillinen pitkän aikavälin kannustinohjelma.

Hallitus päättää henkilöstöannissa tarjottavien osakkeiden lopullisesta merkintähinnasta, kohderyhmästä, osakkeiden merkintäajasta, merkintöjen maksamisesta ja muista henkilöstöannin sekä lisäosakejärjestelmän yksityiskohtaisista ehdoista viimeistään helmi-maaliskuun vaihteessa vuonna 2020.

Järjestelyn taloudellisena neuvonantajana toimii Taaleri Kapitaali Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Roschier Asianajotoimisto Oy.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Robin Lindahl, Taaleri Oyj, tel. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, Taaleri Oyj, tel. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

 

 

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj - Johdon liiketoimet - Oy Hermitage Ab
Seuraava
Taaleri Oyj:n avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajakso 2019 — 2022