16.08.2023

TAALERI OYJ                                  PÖRSSITIEDOTE                          16.8.2023 KLO 8.10


Taaleri Oyj:n avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän ansaintajakso 2023–2026


Taaleri Oyj:n hallitus on päättänyt konsernin avainhenkilöiden osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmästä, allokaatioista, ansaintakriteeristä ja tavoitteista ansaintajaksolle 1.8.2023–31.7.2026.

Osakepalkkiojärjestelmän keskeisistä ehdoista kerrottiin tarkemmin 17.6.2021 julkaistulla pörssitiedotteella. Järjestelmässä on kolme kolmen vuoden mittaista ansaintajaksoa. Aiemmin 17.6.2021 tiedotetusta poiketen viimeinen ansaintajakso on 1.8.2023–31.7.2026.

Järjestelmän kohderyhmään ansaintajaksolla 2023–2026 kuuluu noin 10 avainhenkilöä, mukaan lukien osa konsernin johtoryhmän jäsenistä. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2023–2026 perustuu Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Ansaintajaksolta 2023–2026 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään 140 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Mahdollinen palkkio maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen syksyllä 2026. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.


Helsinki 16.8.2023
Taaleri Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Muutos Taalerin johtoryhmässä
Seuraava
Taaleri Oyj – Johdon liiketoimet – Essi Sten