16.08.2023

TAALERI OYJ              PÖRSSITIEDOTE            16.8.2023 klo 8.00


Taaleri Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2023: Taalerin vuoden toinen neljännes oli hyvä jatkuvien tuottojen 11 prosentin kasvun ja sijoitustoiminnan vahvan tuloksen ansiosta


Huhti–kesäkuu 2023

 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 11,3 prosenttia 9,9 (8,9) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 16,7 prosenttia 5,6 (4,8) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot 6,0 prosenttia 3,5 (3,3) milj. euroon.
 • Tuottopalkkioita kertyi 1,5 (0,0) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos kasvoi 15,0 (2,3) milj. euroon.
 • Liikevaihto kasvoi 136,0 prosenttia 26,3 (11,1) milj. euroon.
 • Liikevoitto oli 17,8 (2,8) milj. euroa, joka vastaa 67,5 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus kasvoi 5,2 prosenttia 2,6 (31.12.2022 2,5) mrd. euroon.
 • Tulos / osake oli 0,49 (0,07) euroa.

Tammi–kesäkuu 2023

 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 17,1 prosenttia 19,7 (16,8) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 15,2 prosenttia 11,2 (9,7) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot 26,1 prosenttia 7,4 (5,8) milj. euroon.
 • Tuottopalkkioita kertyi 1,5 (0,5) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli 14,4 (-0,4) milj. euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 109,5 prosenttia 35,6 (17,0) milj. euroon.
 • Liikevoitto oli 19,3 (1,8) milj. euroa, joka vastaa 54,3 prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos / osake oli 0,51 (0,02) euroa.

Taaleri on ottanut 1.1.2023 käyttöön IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin, ja oikaistut vertailutiedot vuodelta 2022 julkaistiin 30.3.2023. Puolivuosikatsauksen vertailukauden luvut ovat oikaistuja vertailulukuja.

Puolivuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 -standardia. Puolivuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Ellei toisin mainita, puolivuosikatsauksessa esitetyt suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Katso tarkemmin laatimisperiaatteet puolivuosikatsauksen sivulta 20.


TOIMITUSJOHTAJA PETER RAMSAYN KATSAUS

Vuoden toinen neljännes oli Taalerille vahva, ja edistimme uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja bioteollisuuteen keskittyvää strategiaamme markkinaympäristön haasteista huolimatta. Liikevoittomme oli 17,8 miljoonaa euroa vastaten 67 prosentin liikevoittomarginaalia.

Sekä pääomarahastoliiketoiminta että Garantian takausvakuutustoiminta kehittyivät toisella neljänneksellä hyvin, ja konsernin jatkuvat tuotot kasvoivat 11 prosenttia. Konsernin liikevaihto kasvoi 26,3 miljoonaan euroon, josta sijoitustoiminnan tuotot olivat 15,0 miljoonaa euroa.

Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 16,7 prosenttia 5,6 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 9,0 miljoonaan euroon. Segmentti kirjasi uusiutuvan energian hankekehitysportfolion myynnistä 8,3 miljoonan euron myyntivoiton, ja kiinteistöliiketoiminnan Taaleri Metsärahasto III:n myynnistä realisoitui 3,5 miljoonan euron tuottopalkkio, josta kaudelle tuloutettiin aiemmin kirjaamaton osuus 1,5 miljoonaa euroa.

Uusiutuvan energian liiketoiminta teki toisen vuosineljänneksen lopussa teknisen ensimmäisen sulkeutumisen kuudenteen rahastoonsa, Taaleri SolarWind III:een, ja katsauskauden jälkeen heinäkuun alussa varsinaisen ensimmäisen sulkeutumisen kerättyään 286 miljoonaa euroa. Rahasto hankki sulkeutumisen yhteydessä Taaleri Energian kehittämän hankekehitysportfolion, jossa oli 50 hanketta. Useat sijoittajat tekevät rahastosta parhaillaan due diligence -selvityksiä, joten odotamme kysynnän jatkuvan vahvana myös tulevilla varainhankintakierroksilla. Tavoitteenamme on kerätä sijoittajilta Taaleri SolarWind III -rahastoon 700 miljoonaa euroa.

Kiinteistöliiketoiminta keskittyi toisella vuosineljänneksellä uusien sijoitustuotteiden aktiiviseen kehittämiseen ja elinkaarensa loppuvaiheessa olevien rahastojen irtautumisvalmisteluihin. Katsauskaudella toteutettiin onnistuneesti Taaleri Metsärahasto III:n ja sen omistuksessa olevan metsäkiinteistöportfolion myynti.

Bioteollisuusliiketoiminta jatkoi Taaleri Bioteollisuus I -rahaston potentiaalisten kohdeyhtiöiden kartoittamista ja venture capital -rahaston valmistelua. Näiden lisäksi Taaleri teki katsauskauden vaihteessa yhteensä 3,7 miljoonan euron sijoituksen kotimaiseen WasteWise Group -yhtiöön. Yhtiön kehittämä teknologia mahdollistaa hankalasti kierrätettävien muovien kierrätyksen, ja prosessin tuloksena syntyvällä pyrolyysiöljyllä voidaan korvata raakaöljyä esimerkiksi muovintuotannon raaka-aineketjussa. Tämä sopii erinomaisesti Taalerin tavoitteisiin luoda arvoa kestävällä kehityksellä. Sijoituksen yhtenä tarkoituksena on myös nopeuttaa Taalerin bioteollisuusliiketoiminnan kasvua, ja yhtiöstä raportoidaan osana bioteollisuusliiketoimintaa.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantian tulos oli vahva. Garantian vakuutuspalvelutulos oli 3,5 miljoonaa euroa ja yhdistetty kulusuhde oli jälleen erinomainen, 27,1 prosenttia. Garantian sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat 1,7 miljoonaan euroon sijoitusmarkkinan vahvistuttua vertailukauteen nähden.

Muut-ryhmän ei-strategisissa sijoituksissa Turun Toriparkista kirjattiin 3,3 miljoonan euron positiivinen käyvän arvon muutos yhtiön jälleenrahoituksen yhteydessä. Taaleri osallistui yhtiön 16 miljoonan euron pääomitukseen 2,3 miljoonalla eurolla.

Yksi strategiamme painopisteistä on pääomarahastojemme myynnin ja jakelun laajentaminen. Merkittävän kotimaisen Aktia-yhteistyömme ohella olemme vahvistaneet omaa kansainvälistä ja instituutiomyyntiämme. Meillä on ennestään ollut uusiutuvan energian liiketoiminnassa oma myyntiorganisaatio, joka on keskittynyt isoihin kotimaisiin instituutioihin sekä kansainvälisiin sijoittajiin. Olemme myös solmineet tai neuvottelemassa jakelukumppanuuksia rahastoillemme Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Sen lisäksi olemme viime ja tämän vuoden aikana tavanneet lukuisia vaikuttavuussijoittamiseen keskittyviä eurooppalaisia instituutio- ja family office -toimijoita, joille olemme esitelleet Taalerin toimintaa ja SolarWind III -rahastoa.


KESKEISET TUNNUSLUVUT

Konsernin keskeiset tunnusluvut

4–6 /2023

4–6 /2022

Muutos, %

1–6 /2023

1–6 /2022

Muutos, %

1–12 /2022

Tuloksen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Jatkuvat tuotot, milj. euroa

9,9

8,9

11,3

19,7

16,8

17,1

36,8

Liikevaihto, milj. euroa

26,3

11,1

136,0

35,6

17,0

109,5

58,9

Liikevoitto, milj. euroa

17,8

2,8

>100,0

19,3

1,8

>100,0

27,3

Liikevoitto, %

67,5

25,3

 

54,3

10,4

 

46,3

Katsauskauden tulos konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa

16,0

1,9

>100,0

16,6

0,9

>100,0

21,3

Oman pääoman tuotto*, %

31,9

3,8

 

16,6

0,9

 

10,0

Taseen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuus, %

67,1

67,2

 

67,1

67,2

 

66,9

Muut tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde, % ilman sijoitustoimintaa

79,4

96,3

 

80,1

90,3

 

58,0

Kulu/tuotto-suhde, %

34,3

76,6

 

47,7

92,2

 

55,2

Kokoaikainen vakituinen henkilöstömäärä, kauden lopussa

114

99

15,2

114

99

15,2

106

Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus, mrd. euroa

2,6

2,4

 

2,6

2,4

 

2,5

Takauskanta, mrd. euroa

1,9

1,7

 

1,9

1,7

 

1,9

* Annualisoitu


NÄKYMÄT JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Taaleri ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

 • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
 • liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
 • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

WEBCAST-TILAISUUS ANALYYTIKOILLE, SIJOITTAJILLE JA MEDIALLE

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 16.8.2023 klo 11.00 tapahtumatila Elielin tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki). Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/q2-2023. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.

Helsinki, 16.8.2023
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä, Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Liitteet

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri julkistaa puolivuosikatsauksen tammi–kesäkuulta 2023 keskiviikkona 16.8.2023
Seuraava
Muutos Taalerin johtoryhmässä