13.08.2020

Taaleri Oyj:n Puolivuosikatsaus 13.8.2020 klo 8:30

TAALERIN OPERATIIVINEN TULOS KEHITTYI HYVIN, MUTTA KORONAVIRUSPANDEMIA RASITTI SIJOITUSTOIMINNAN TULOSTA

Konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020

 • Liikevaihto oli 26,3 (30,9) milj. euroa. Sijoitustoiminta kärsi koronaviruspandemian aiheuttamista käyvän arvon muutoksista osake- ja korkomarkkinoilla.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 18,2 prosenttia 29,0 (24,5) milj. euroon, kasvua oli etenkin Energia- ja Vakuutusliiketoimintasegmenteissä.
 • Tuottopalkkioita kertyi useasta rahastosta kauden aikana yhteensä 2,2 (-0,5) milj. euroa.
 • Sijoitustoiminnan tuotot laskivat markkinoiden kehityksen vuoksi ensimmäisen vuosipuoliskon aikana -5,1 (6,8) milj. euroon.
 • Liikevoitto oli 2,8 (6,4) milj. euroa, joka vastaa 10,6 (20,6) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ilman sijoitustoiminnan tulosta oli 7,9 milj. euroa, joka vastaa 25,0 prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos/osake oli 0,04 (0,18) euroa.
 • Hallinnoitavat varat toipuivat kevään notkahduksesta 7,1 (31.12.2019: 7,1) miljardiin euroon.
 • Takauskanta pysyi viime vuoden tasolla 1,8 (31.12.2019: 1,8) miljardissa eurossa.
 • Taaleri Energia irtautui onnistuneesti ensimmäisestä tuulipuistohankkeestaan Yhdysvalloissa. Hanke tuloutuu myöhemmin vaiheittain.
Keskeiset tunnusluvut 1-6/2020 1-6/2019 2019 Pitkän   aikavälin  tavoite
Tuloksen tunnusluvut        
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 29,0 24,5 55,3  
Jatkuvien tuottojen kasvu, % 18,2 -8,6 6,3 > 15,0
Liikevaihto, milj. euroa 26,3 30,9 67,2  
Liikevoitto, milj. euroa 2,8 6,4 16,5  
Liikevoitto, % 10,6 20,6 24,5 > 20,0
Katsauskauden voitto, milj. euroa 1,4 4,8 11,5  


 

         
 

 
1-6/2020 1-6/2019 2019 Pitkän  aikavälin  tavoite
Oman pääoman tuotto*, % 2,4 8,0 9,3 > 15,0
Taseen tunnusluvut        
Omavaraisuus, % 46,0 48,9 46,6 > 30,0
Ryhmittymän vakavaraisuus, % 203,0 194,6 207,4  
Osakekohtaiset tunnusluvut        
Tulos/osake, euroa 0,04 0,18 0,39  
Oma pääoma/osake, euroa 4,24 4,22 4,45  
Osakkeen päätöskurssi, euroa 6,72 7,00 8,42  
Muut tunnusluvut        
  Kulu/tuotto-suhde ilman sijoitustoimintaa 73,1 103,3 83,7  
Kulu/tuotto-suhde 89,1 79,5 74,7  
Kokoaikainen henkilöstömäärä, keskimäärin 188 185 186  
Markkina-arvo, milj. euroa 190,2 198,1 238,3  
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 7,1 6,6 7,1  
Takauskanta, mrd. euroa 1,8 1,6 1,8  

*annualisoitu

Tuloslaskelman eriä verrataan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2019 lopun tilanne, ellei toisin ole ilmoitettu.

TOIMITUSJOHTAJA Robin Lindahlin KATSAUS

”Taalerin liiketoiminnot ovat kehittyneet erittäin hyvin koronaviruspandemian aiheuttamista haastavista markkinaolosuhteista huolimatta. Palkkiotuottoihin perustuva kannattavuus oli hyvällä tasolla – konsernimme jatkuvat tuotot kasvoivat henkilöstömme aktiivisella tekemisellä 18 prosenttia 29,0 miljoonaan euroon ja tuottopalkkioita kertyi useasta rahastosta yhteensä 2,2 miljoonaa euroa katsauskauden aikana. Koronaviruspandemia vaikutti etenkin Taalerin oman sijoitustoiminnan tulokseen johtuen käyvän arvon muutoksista osake- ja korkomarkkinoilla.  Koronaviruspandemialla oli vaikutus myös asiakkaidemme hallinnoitavaan varallisuuteen sekä välillisesti hankkeiden kehitykseen. Sijoitustoiminnan tuotot laskivat voimakkaasti vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja vaikka toisella vuosineljänneksellä nähtiin selviä parantumisen merkkejä, jäi sijoitustoiminnan tulos -5,1 milj. euroon. Taalerin liikevaihto katsauskaudella oli 26,3 miljoonaa euroa, liikevoitto 2,8 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 11. Henkilöstökulut laskivat lähinnä matalampien muuttuvien palkkojen myötä ja kulu/tuottosuhde ilman sijoitustoiminnan tulosta vahvistui vertailukaudesta.

Uusiutuvan energian hankkeiden kehityksessä saavutettiin merkittävä virstanpylväs, kun Taaleri Energia irtautui onnistuneesti ensimmäisestä tuulipuistohankkeestaan Yhdysvalloissa Taaleri SolarWind II -rahastolle, infrastruktuurirahasto AIP:lle, Ilmariselle ja uusiutuvan energian tuottajalle Akuo Energylle. Hankkeen rahoittajina toimii BHE Renewables (Berkshire Hathaway Energyn tytäryhtiö), NORD/LB, Mizuho, Santander ja Societe Generale. Hanke on kooltaan 336 megawattia ja vastaa yli 450 miljoonan dollarin investointia Pohjois-Amerikan uusiutuvan energian sektoriin. Hanke tuloutuu myöhemmin vaiheittain. Taaleri Energia jatkoi kansainvälisen uusiutuvan energian rahaston Taaleri SolarWind II:n varainhankintaa ja sitoumusten määrä ylitti 290 miljoonaa euroa katsauskauden lopussa.

Katsauskauden aikana kerättiin uusia sijoitussitoumuksia noin 100 miljoonaa euroa Taaleri Biojalostamoon, Taaleri Velkarahastot I:een, Taaleri Kiinteistöihin, Taaleri Aurinkotuuli II:een ja Taaleri Impaktiin, minkä lisäksi noin 25 miljoonaa euroa osakerahastoihin. Taaleri julkisti kauden aikana myös Suomen ensimmäisen impakti-sijoittamiseen erikoistuneen digivarainhoitopalvelun.

Garantian takausvakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat 27 prosenttia 6,9 miljoonaan euroon ja korvauskulut pysyivät matalina. Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat merkittävästi koronaviruspandemian aiheuttamien markkinavaikutusten takia ja sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin päätyi -4,5 prosenttiin katsauskaudella.

Yhtiön strategian implementointi etenee hyvin kaikissa segmenteissä ja alkuvuoden aikana johtoryhmäämme vahvistettiin uudella kiinteistöliiketoiminnan johtajalla, kun Essi Sten aloitti työt 1.4.2020. Olemme viime kuukausina toteuttaneet useita kehityshankkeita, jotka tukevat yhtiön kasvustrategiaa ja joiden avulla rakennamme entistä vahvempaa Taaleria.

Suomen ja maailmantalouden näkymät ovat tällä hetkellä poikkeuksellisen haastavat, mikä vaikuttaa Taalerin liiketoimintaympäristöön. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstömme jatkaa mielenkiintoisten sijoitusmahdollisuuksien kehittämistä, ja taloudellisen tuoton lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä sijoituksia, joilla on positiivista merkitystä ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön myös vallitsevassa liiketoimintaympäristössä.”

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020              

Toimintaympäristö

Koronaviruspandemialla oli maailmanlaajuisia kansanterveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla. Vaikutus rahoitusmarkkinoihin oli raju etenkin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana, ja vaikka rahoitusmarkkinat ovat sittemmin toipuneet odotettua nopeammin, on koronaviruspandemialla pitkäaikaisia ​​vaikutuksia maailmantalouteen.

Suomen kiinteistösijoitus- ja vuokrausmarkkinoiden näkymät heikkenivät nopeasti vuoden 2020 alussa, ja huhtikuussa suurin osa kiinteistömarkkinaindikaattoreista kääntyi negatiiviseksi. Kiinteistömarkkinat pysyivät aktiivisina vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta toisen vuosineljänneksen aikana volyymit laskivat huomattavasti.

Valtiot ympäri maailmaa ovat osana koronaviruspandemiaa lieventäviä tukitoimiaan olleet myös osaltaan vauhdittamassa energiamurrosta. Esimerkiksi EU-alueella vihreän kehityksen ohjelma (Green Deal) ja investoinnit uusiutuvaan energiaan on otettu elvytystoimien keskiöön.

EU ja keskuspankit ovat vastanneet kriisiin ja ryhtyneet toimiin elvytyksen tukemiseksi ja finanssikriisin lieventämiseksi. EU-alue reagoi tilanteeseen varhaisessa vaiheessa ja monet EU-maiden hallitukset lisäsivät menojaan korvatakseen valtioiden sulkemisen taloudellisia menetyksiä. Korot ovat pysyneet matalina, koska EKP on pitänyt lainanottokustannukset alhaisina kaikissa euroalueen maissa. Maaliskuussa EKP aloitti koronaviruspandemian vuoksi väliaikaisen 750 miljardin euron arvopaperien osto-ohjelman, joka kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin lainoja. Kesäkuussa ostojen määrää nostettiin yhteensä 1,35 biljoonaan euroon. Euroopan komissio esitti heinäkuussa vielä yhden ehdotuksen 750 miljardin euron elvytyssuunnitelmasta koronaviruspandemian taloudellisten vahinkojen korjaamiseksi.

Taloudellinen tulos

Liikevaihto ja liikevoitto

Segmenttikohtainen liikevaihto ja liikevoitto


 

  1-6/2020 1-6/2019 Muutos, % 2019
Milj. euroa        
Konsernin liikevaihto 26,2 30,9 -15,2 67,2
Varainhoito 20,2 17,2 17,3 42,9
Vakuutus 3,6 10,4 -65,8 21,3
Energia 4,2 1,4 197,1 4,6
Liiketoimintasegmentit, yhteensä 28,0 29,1 -3,8 68,8
Tasesijoitukset -1,8 1,8 -198,8 -1,6
Konsernin liikevoitto/-tappio 2,8 6,4 -56,1 16,5
Varainhoito 6,3 2,0 210,9 11,8
Vakuutus 0,8 6,1 -87,7 12,7
Energia 0,1 -1,6 na -2,6
Liiketoimintasegmentit, yhteensä 7,2 6,5 10,1 21,9
Tasesijoitukset -4,4 -0,1 na -5,3

Segmenttikohtaisessa liikevaihdossa huomioidaan myös konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Segmenttitiedot esitetään sivulla 31.

Tammi-kesäkuu 2020

Kaikki liiketoimintasegmentit kehittyivät operatiivisesti hyvin vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla haastavista koronaviruspandemian aiheuttamista markkinaolosuhteista huolimatta. Taalerin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2020 oli 26,3 (30,9) milj. euroa, mikä vastaa 14,7 prosentin laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liikevaihdon laskun syynä oli sijoitustoiminnan käyvän arvon muutokset osake- ja korkosijoituksissa lähinnä vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Taalerin jatkuvat tuotot, joissa huomioidaan konsernin kaikki muut tuotot lukuun ottamatta tuottopalkkioita ja sijoitustoiminnan tulosta, kasvoivat 18,2 prosenttia 29,0 (24,5) milj. euroon. Konsernin palkkiotuotot kasvoivat 30,5 prosenttia 23,0 (17,6) milj. euroon, josta tuottopalkkioiden osuus oli yhteensä 2,2 (-0,5) milj. euroa. Takausvakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat 26,5 prosenttia 6,9 (5,5) milj. euroon, mutta sijoitustoiminta tuotti -3,4 (5,0) milj. euroa ja vakuutustoiminnan nettotuotot laskivat yhteensä 3,5 (10,4) milj. euroon. Konsernin muu sijoitustoiminta ja muut tuotot olivat yhteensä -0,2 (2,8) milj. euroa.

Konsernin liikevoitto oli 2,8 (6,4) milj. euroa, joka vastaa 10,6 (20,6) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Konsernin kulu/tuottosuhde ilman sijoitustoimintaa kehittyi positiivisesti ja oli kauden osalta 73,1 (103,3) prosenttia. Hallintokulut laskivat 14,8 (17,1) milj. euroon, josta henkilöstökulut muodostivat yhteensä 10,5 (12,3) milj. euroa. Henkilöstökulujen lasku johtuu lähinnä muuttuvien palkkojen muutoksesta. Muut hallintokulut olivat 4,3 (4,7) milj. euroa ja liiketoiminnan muut kulut 2,9 (2,4) milj. euroa.

Tammi-kesäkuun 2020 tulos oli 1,4 (4,8) milj. euroa ja laaja tulos -1,4 (6,6) milj. euroa.

Tase, investoinnit ja rahoitusasema

Taaleri-konsernin taseen loppusumma oli 259,1 (31.12.2019: 269,7) milj. euroa. Konsernin rahavarat olivat 33,3 (29,1) milj. euroa ja sijoitukset 172,3 (173,5) milj. euroa, vastaten 66,5 (64,3) prosenttia konsernin taseen loppusummasta.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 75,7 (75,6) milj. euroa, ja se koostui Taaleri Oyj:n liikkeeseen laskemasta joukkovelkakirjalainasta 34,9 (34,9) milj. euroa, veloista luottolaitoksille 25,9 (25,9) milj. euroa sekä Taaleri Oyj:n liikkeeseen laskemasta Tier2-joukkolainasta 14,8 (14,8) milj. euroa. Myös 20 milj. euron pankkilaina neuvoteltiin kauden aikana uudestaan ja vuoden 2020 maksettavia lainanlyhennyksiä kevennettiin. Vieras pääoma oli yhteensä 140,0 (144,0) milj. euroa ja oma pääoma 119,2 (125,7) milj. euroa.

Osinkoa maksettiin toukokuussa 2020 4,5 milj. euroa. Lisäksi yhtiökokous valtuutti Taaleri Oyj:n hallituksen päättämään myöhemmin samansuuruisesta osingosta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen mennessä.

Taaleri-konsernin omavaraisuusaste pysyi vahvana ja oli 46,0 (46,6) prosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronaviruspandemia

Taaleri otti ennakoivasti huomioon viranomaissuositukset etätyöskentelystä koronaviruspandemian rajoittamiseksi ja Taalerin henkilöstö siirtyi etätyöskentelyyn maaliskuun alkupuolella. Taaleri on tehnyt suunnitelmat, joissa on varauduttu palaamaan asteittain takaisin normaaliin toimistotyöskentelyyn elokuun aikana, mikäli epidemiatilanne ja viranomaissuositukset sen sallivat. Työmatkustamista ulkomaille on rajoitettu ja työmatkoja maihin tai alueille, joihin liittyy viranomaisten asettamia matkustusrajoituksia, ei tehdä.

Riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Merkittävimmät konsernin liiketoiminnan tuottoihin vaikuttavat ulkoiset epävarmuustekijät ovat toimintaympäristön ja sääntely-ympäristön muutokset ja globaalin sekä erityisesti Suomen talouden tilan kehittyminen. Koronaviruspandemian aiheuttamat negatiiviset vaikutukset Suomen ja maailmantalouden kehitykseen ovat poikkeuksellisen haastavat ja tämä muutos liiketoimintaympäristössä vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti Taalerin liiketoimintaan. Sijoituspalveluyhtiöiden uusi EU-tason vakavaraisuussääntely astuu voimaan 26.6.2021 ja sääntelykokonaisuuden alemman tasoisten säännösten valmistelu on vielä kesken. Tämän vuoksi ei ole vielä mahdollista arvioida uuden sääntelyn kaikkia vaikutuksia Taaleriin ja sen liiketoimintaan.

Varainhoito- ja Energia-segmenttien tuloksiin vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen muun muassa pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehityksiin vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Energia-segmentin osalta tulokseen vaikuttaa myös omien energiahankesijoitusten onnistuminen.

Vakuutus-segmentin harjoittamat takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti koko Taaleri-konsernin liiketoiminnan tuottoihin ja vakavaraisuuteen.

Tasesijoitusten tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai –tappioista sekä myönnettyjen lainojen tuotoista. Tasesijoitusten tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

 • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia,
 • liikevoitto vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta,
 • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia ja
 • omavaraisuusaste vähintään 30 prosenttia.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Taaleri-konserniin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.

Osinko vuodelta 2019

Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,16 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 20.5.2020 ja osinko maksettiin 28.5.2020. Lisäksi yhtiökokous valtuutti Taaleri Oyj:n hallituksen päättämään myöhemmin korkeintaan 0,16 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 2019 siten, että maksu tapahtuu yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus on voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.


Helsinki, 13.8.2020
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Robin Lindahl, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sophie Jolly, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com tai investors@taaleri.com

Videokonferenssi ja lyhyt haastattelu

Videokonferenssia sekä esitysaineistoa voi seurata 13.8.2020 klo 14.00 alkaen internetissä osoitteessa https://www.taaleri.com/fi/investor-relations/raportit-ja-esitykset. Tilaisuus tallennetaan ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin verkkopalvelusta.

 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.
Taalerilla oli vuonna 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:
www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com


 

 

 

 

Liite

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri SolarWind II -rahaston uusi sijoitus – Texasiin nousee 336 megawatin tuulipuisto
Seuraava
Muutoksia Taalerin johtoryhmässä