16.06.2020

TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 16.6.2020 KLO 20.00

Taaleri SolarWind II -rahaston uusi sijoitus – Texasiin nousee 336 megawatin tuulipuisto

Taaleri SolarWind II -rahasto on ostanut yhdessä tanskalaisen infrastruktuurirahasto AIP:n, Ilmarisen ja ranskalaisen uusiutuvan energian tuottajan Akuo Energyn kanssa 93 prosenttia Escalade-tuulipuistosta Teksasissa. Hankkeen kehittäjä Taaleri Energia jää tuulipuiston vähemmistöosakkaaksi. Rakennettava 336 megawatin tuulipuisto sijaitsee Knoxin piirikunnassa Texasissa, 300 kilometriä Dallas-Fort Worthin suurkaupunkialueesta länteen.

Kokonaisuudessaan hanke on yli 450 miljoonan dollarin investointi uusiutuvaan energiaan. Tuulipuisto koostuu Vestaksen toimittamista 45:stä V162 5.6 MW tuulivoimalasta ja 20:stä V150 4.2 MW tuulivoimalasta. Tuulipuiston rakennustyöt aloitetaan vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja tuulipuiston odotetaan olevan tuotannossa vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Tuulipuiston vuotuinen sähköntuotanto on noin 1270 gigawattituntia. Valmistuttuaan tuulipuisto tuottaa sähköä noin 115 000 kotitaloudelle ja sähköntuotannon vuotuinen hiilidioksidikompensaatio on noin 604 000 tonnia.

Taaleri Energia osti tuulipuistohankkeen tammikuussa 2018 ja on kehittänyt sen rakennusvalmiiksi yhdessä kumppaniensa NorthRenew Energyn ja Chermac Energyn kanssa. Mortenson Construction toimii hankkeen rakennusurakoitsijana ja Akuo Energy vastaa tuulipuiston rakennuttamisesta sekä käytönvalvonnasta. Vestas vastaa tuulivoimaloiden kunnossapidosta 30-vuotisen sopimuksen mukaisesti.

Hankkeen pitkäaikainen rahoittaja on BHE Renewables (Berkshire Hathaway Energyn tytäryhtiö). Rakennusaikaisen siltarahoituksen investoinnille tarjoavat NORD/LB, Mizuho, Santander ja Societe Generale. Suurin osa tuulipuiston tuotetusta sähköstä on 10-vuotisen Proxy Revenue Swap -suojaussopimuksen piirissä, jonka vastapuoli on Allianz Global Corporate & Specialty SE Capital Solutions yhteistyökumppaninaan Nephila Climate. REsurety Inc. vastasi transaktiota tukevista riskianalyyseistä.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Taaleri SolarWind II -rahaston ensimmäisestä sijoituksesta Yhdysvaltoihin. Tuuliolosuhteet Texasissa ovat erinomaiset ja tuulipuistomme sijainti siirtoyhteyksineen suuriin väestökeskuksiin on ihanteellinen. Texasin sähkömarkkina, ERCOT, on rakenteeltaan ja toiminnaltaan hyvin samankaltainen kuin Pohjoismaiden NordPool -markkina, jonka tunnemme hyvin. Se, että Taaleri Energia on kehittänyt hankkeen itse ja onnistunut saamaan mukaan ensiluokkaiset kumppanit, sijoittajat ja rahoittajat on osoitus vahvuuksistamme hankekehityksessä ja sijoitusten rahoittamisessa”, kertoo Taaleri Energian toimitusjohtaja Kai Rintala.

”Onnistuimme tässä hankkeessa toteuttamaan Texasin tuulivoiman erityispiirteisiin soveltuvan innovatiivisen kokonaisratkaisun. Tämä hanke on meille kumppanuuden alku kahden alan arvostetun toimijan, Taalerin ja Akuo Energyn, kanssa. Olemme tyytyväisiä yhteistyöhön heidän kanssaan ja odotamme innolla vahvan kumppanuutemme jatkamista ja kehittämistä”, AIP:n osakas, Domenico Tripodi, lisää.

“Akuo on erittäin tyytyväinen ensimmäiseen yhteishankkeeseensa Taalerin ja AIP:n kanssa. Molemmat ovat yhtiöitä, joiden kanssa jaamme samat arvot ja jotka keskittyvät energiamurroksen nopeuttamiseen. Tämän 336 megawatin hankkeen lisäys Akuon operatiiviseen portfolioon on merkittävä edistysaskel Akuon globaaleissa kasvutavoitteissa. Olemme erittäin kiitollisia, että Taaleri ja AIP luottavat Akuoon yhteistyökumppaninaan”, sanoo Akuo Energy USA:n toimitusjohtaja, Thomas Coté.

Tietoa Taaleri SolarWind II -rahastosta

Taaleri SolarWind II -rahasto sijoittaa teollisen kokoluokan tuulivoiman ja aurinkoenergian tuotantolaitoksiin. Sijoitukset hajautetaan pääasiassa rakennusvalmiisiin hankkeisiin Euroopassa (n. 80 %) ja Yhdysvalloissa (n. 20 %). Taaleri SolarWind II tulee rahoittamaan noin 850 megawatin uusiutuvan energian tuotantokapasiteettia, mikä syrjäyttää vuosittain yli miljoona tonnia hiilidioksidipäästöjä tuotantolaitosten yli 25-vuotisen elinkaaren aikana.

Rahaston sijoittajia ovat Euroopan investointipankki, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki, Taaleri-konserni, Taaleri Energian tiimi sekä laaja joukko eläkerahastoja, säätiöitä ja perheyhtiöitä.

Tietoa Taaleri Energiasta

Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian hankekehittäjä ja rahastonhoitaja. Yhtiöllä on yksi Euroopan suurimmista tuuli- ja aurinkoenergiaan keskittyvistä sijoitustiimeistä. Taaleri Energia hallinnoi 1,6 gigawatin tuuli- ja aurinkosähköportfoliota ja on Suomen tuulivoimamarkkinoiden suurin omistava ja operoiva pääomasijoittaja. Yhtiö hallinnoi 116 tuulivoimalaa, jotka tuottavat noin 1,4 prosenttia koko maan sähköstä.

Preqin on luokitellut Taaleri Energian johdonmukaisena infrastruktuurirahastojen hallinnoijana.

Taaleri Energia on osa Taaleri-konsernia, joka on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.taalerienergia.com

Tietoa AIP:stä

Vuonna 2012 perustettu AIP (aiemmin PKA AIP) on itsenäinen rahastonhoitaja, joka hallinnoi institutionaalisten sijoittajien suoria sijoituksia energiaan ja infrastruktuuriin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tähän mennessä AIP on sijoittanut 3,5 miljardia dollaria. AIP:n sijoitustavoite on 800–1 000 miljoonaa dollaria vuosittain.

www.aipmanagement.dk

Tietoa Akuo Energy:stä

Akuo on globaali uusiutuvan energian tuottaja ja kehittäjä. Yhtiö on mukana koko toimialan arvoketjussa mukaan lukien projektikehitys, rahoitus, rakentaminen ja sähköntuotanto. Vuoden 2019 loppuun mennessä Akuo oli investoinut yli 2,5 miljardia euroa yli 1,2 gigawatin operatiivisiin tai rakenteilla oleviin hankkeisiin. Akuon hakekehitysportfolio on kooltaan yli 5 gigawattia. Akuo -konsernin pääkonttori on Pariisissa ja sillä on yli 350 työntekijää ja toimintaa yli 15 maassa.

www.akuoenergy.com

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoa:

Kai Rintala, Toimitusjohtaja, Taaleri Energia, 358 40 162 5711, kai.rintala@taaleri.com
Stephen Ross, Johtaja sijoittajasuhteet, Taaleri Energia, 358 40 733 7789, stephen.ross@taaleri.com

Not for release, publication or distribution in or into the United States or any other jurisdiction in which the release, publication or distribution would be prohibited by applicable law or would require registration or other measures to be taken.

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. 

Taalerilla oli vuoden 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Energia irtautui onnistuneesti ensimmäisestä tuulipuistohankkeestaan Yhdysvalloissa
Seuraava
Taaleri Oyj:n Puolivuosikatsaus TAALERIN OPERATIIVINEN TULOS KEHITTYI HYVIN, MUTTA KORONAVIRUSPANDEMIA RASITTI SIJOITUSTOIMINNAN TULOSTA