16.02.2022

TAALERI OYJ                PÖRSSITIEDOTE                        16.2.2022 klo 8.00

Taaleri Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2021: Taalerilla erittäin vahva vuoden viimeinen neljännes – liikevoitto yli kaksinkertaistui 14,7 milj. euroon ja oli 50 prosenttia liikevaihdosta

Loka–joulukuu 2021, segmenttiraportointi, jatkuvat toiminnot

 • Segmenttiraportoinnin mukainen liikevaihto kasvoi 87,7 prosenttia 29,4 (15,7) milj. euroon.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 16,3 prosenttia 11,4 (9,8) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 2,9 prosenttia 5,4 (5,3) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 45,6 prosenttia 5,5 (3,8) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiota kertyi ennätykselliset 10,6 (0,9) milj. euroa, ja sijoitustoiminta tuotti 7,4 (4,9) milj. euroa.
 • Segmenttiraportoinnin mukainen liikevoitto yli kaksinkertaistui 14,7 (6,6) milj. euroon, joka vastaa 49,9 (42,0) prosenttia liikevaihdosta.
 • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus kasvoi 34,6 prosenttia 2,2 (1,7) miljardiin euroon.

Loka–joulukuu 2021, IFRS-raportointi, jatkuvat toiminnot

 • IFRS:n mukainen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 119,3 prosenttia 30,2 (13,8) milj. euroon.
 • Liikevoitto oli 14,7 (5,9) milj. euroa ja IFRS:n mukainen tilikauden tulos lopetetut toiminnot huomioiden oli 12,1 (6,8) milj. euroa.
 • Tulos / osake oli jatkuvista toiminnoista 0,42 (0,13) euroa.

Tammi–joulukuu 2021, segmenttiraportointi, jatkuvat toiminnot

 • Segmenttiraportoinnin mukainen liikevaihto kasvoi 74,1 prosenttia 69,7 (40,0) milj. euroon lähinnä sijoitustoiminnan käyvän arvon muutoksista ja tuottopalkkioista johtuen.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 13,5 prosenttia 40,7 (35,9) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 8,7 prosenttia 20,1 (18,5) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot 20,2 prosenttia 17,6 (14,6) milj. euroon.
 • Tuottopalkkioita kertyi ennätykselliset 11,4 (1,0) milj. euroa, ja sijoitustoiminta tuotti 17,6 (3,2) milj. euroa.
 • Segmenttiraportoinnin mukainen liikevoitto oli 30,8 (12,3) milj. euroa, joka vastaa 44,2 (30,8) prosenttia liikevaihdosta.
 • Lopetettujen liiketoimintojen liiketoiminnan liikevoitto tammi-huhtikuulta oli 3,3 (1–12 2020: 8,5) milj. euroa, sisältäen 1,6 milj. euroa varainhoitoliiketoiminnan myyntiin liittyviä kuluja.

Tammi–joulukuu 2021, IFRS-raportointi, jatkuvat toiminnot

 • IFRS:n mukainen jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 72,6 (34,0) milj. euroa ja liikevoitto 28,8 (9,6) milj. euroa. Varainhoidon myyntiin kohdistui 2,1 milj. euroa kertaluonteisia kuluja.
 • Lopetettujen liiketoimintojen liikevoitto oli 116,1 (11,0) milj. euroa, joka koostuu varainhoitoliiketoiminnan myyntivoitosta 111,1 milj. euroa ja varainhoitoliiketoiminnan tammi-huhtikuun liikevoitosta 5,0 milj. euroa.
 • Tilikauden tulos jatkuvista ja lopetetuista toiminnoista yhteenlaskettuna oli 136,1 (13,0) milj. euroa.
 • Tulos / osake oli jatkuvista toiminnoista 0,75 (0,11) euroa, lopetetuista toiminnoista 4,06 (0,35) euroa ja tilikauden tuloksesta 4,81 (0,45) euroa.
 • Ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.5.2021 maksaa ylimääräistä varojenjakoa 1,00 euroa osakkeelta.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2021 jaetaan 1,20 euroa osinkoa osakkeelta.

Taaleri sai 30.4.2021 päätökseen varainhoitoliiketoiminnan myynnin Aktialle ja kirjasi kaupasta 111,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Taaleri soveltaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia Varainhoitoliiketoiminnan myynnin luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa.

Konsernin tuloslaskelman ja segmenttiraportoinnin luvuissa on eroja IFRS 5 -standardin soveltamisen vuoksi. Konsernin tuloslaskelmassa (s. 27) konsernin sisäiset tuotot ja kulut lopetettujen ja jatkuvien toimintojen välillä on eliminoitu. Segmenttiraportoinnissa lopetettujen ja jatkuvien toimintojen väliset tuotot ja kulut on esitetty konsernin ulkopuolisina liiketoimina. Tilinpäätöstiedotteen selostusosan luvut kuvaavat konsernin jatkuvia toimintoja segmenttiraportoinnin mukaan, ellei toisin ole mainittu. Valittu esitystapa parantaa segmenttiraportoinnin vertailukelpoisuutta tulevina vuosina.

Taaleri on muuttanut liikevoiton määritelmää vuoden 2021 tilinpäätöksestä alkaen. Korko- ja muut rahoituskulut on siirretty tuloslaskelmalla liikevoiton alapuolelle. Valittu esittämistapa vastaa Taalerin näkemyksen mukaan paremmin markkinakäytäntöä ja muutoksen jälkeen tuloslaskelman Liikevoitto kuvastaa paremmin Taalerin operatiivista liiketulosta. Esittämistavan muutoksella ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Vertailukauden tietojen esittämistapa on oikaistu vastaavasti.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedote perustuu vuoden 2021 tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 16.2.2022. Ks. tarkemmin tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet sivulta 22.

TOIMITUSJOHTAJA PETER RAMSAYN KATSAUS

Taalerin vuoden 2021 viimeinen neljännes oli erittäin vahva. Konsernin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti 50, kun merkittävät tuottopalkkiot, vahvat sijoitustuotot ja yli 16 prosentin jatkuvien tuottojen kasvu nostivat liikevoiton 14,7 miljoonaan euroon.

Voimme olla erittäin tyytyväisiä isoja muutoksia sisältäneeseen vuoteen 2021. Myimme varainhoitoliiketoimintamme Aktialle keväällä, uudistimme strategiamme ja kehitimme pääomarahastoliiketoimintaamme suunnitelmiemme mukaisesti. Keskitymme uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, joilla luomme taloudellisen tuoton lisäksi myönteisiä ja kestäviä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vuoden lopussa lanseerattu Taaleri Bioteollisuus I -rahasto on merkittävä askel tällä tiellä.

Jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2021 kasvoi 69,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 30,8 miljoonaan euroon, joka vastaa 44:ää prosenttia liikevaihdosta. Konsernin tilikauden tulos, johon sisältyy varainhoitoliiketoiminnan myynnistä syntynyt myyntivoitto, oli Taalerin historian paras, 136,1 miljoonaa euroa. Hallinnoitavat varamme kasvoivat 2,2 miljardiin euroon.

Pääomarahastot-segmentissä valmistelimme ja lanseerasimme viimeisen vuosineljänneksen aikana uusia rahastoja sekä edistimme sijoitusvaiheessa olevien rahastojen hankkeita. Pääomarahastoliiketoiminnan luonteen mukaisesti teemme etupainotteisesti investointeja liiketoiminnan kasvattamiseen kuluvan vuoden aikana. Tuotot alkavat kertyä, kun uusi rahasto on onnistuneesti lanseerattu ja ensimmäinen varainkeruukierros tehty.

Pääomarahastot-segmentin suurin liiketoiminto eli uusiutuva energia toteutti viimeisen vuosineljänneksen aikana neljä kansainvälistä investointia Taaleri SolarWind II -rahastoon sekä Taaleri Tuuli II- ja Tuuli III -rahastojen jälleenrahoituksen, joka nosti rahastojen tuottopalkkiopotentiaalin arviolta 20 miljoonaan euroon. Lisäksi Taaleri Energia keräsi 44 miljoonan euron rahoituksen kiihdyttääkseen hankekehitystä ja varmistaakseen laadukkaita sijoituskohteita myös tuleviin rahastoihin.

Kiinteistöliiketoiminnassa uusin rahasto, Taaleri Asuntorahasto VIII, keräsi 58 miljoonaa euroa ensimmäisellä varainhankintakierroksella. Rahasto on ensimmäinen Taalerin ja Aktian yhteistyössä perustama rahasto. Rahasto on käynnistänyt investointitoimintansa vuoden 2022 alussa. Lisäksi tuloutimme viimeisen neljänneksen aikana 3,9 miljoonaa euroa nettotuottopalkkiota kesällä toteutuneesta Taaleri Asuntorahasto VI:n myynnistä. Aiemmin omana liiketoimintanaan toiminut infraliiketoiminta on päätetty yhdistää kiinteistöliiketoimintaan helmikuusta 2022 alkaen.

Bioteollisuusliiketoiminta lanseerasi Euroopan edelläkävijänä rahaston, joka keskittyy kestävää kehitystä edistäviin teollisen mittakaavan bioteollisuushankkeisiin. Taaleri Bioteollisuus I oli Suomen ensimmäisiä pääomarahastoja, jotka on luokiteltu tummanvihreiksi eli EU:n tiedonantoasetuksen artikla 9:n mukaisiksi rahastoiksi.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantia jatkoi erittäin vahvaa liiketoimintaa ja teki historiansa parhaan koko vuoden tuloksensa liikevoiton ollessa 22,0 miljoonaa euroa. Viimeisellä vuosineljänneksellä takausvakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat 45 prosenttia ja vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava yhdistetty kulusuhde oli 39,9 prosenttia korvauskulujen pysyessä alhaisina.

Vuosi 2021 oli jo toinen koronapandemian leimaama vuosi, ja opimme yhä paremmin elämään sen kanssa. Haluan kiittää lämpimästi henkilöstöämme erinomaisesta työstä haastavan vuoden aikana sekä asiakkaitamme ja kumppaneitamme luottamuksesta ja yhteistyöstä. Haluan myös toivottaa uudet osakkeenomistajamme mukaan matkallemme – osakkeenomistajiemme määrä kasvoi viime vuoden aikana 1 700:lla eli yli neljänneksellä.

Me Taalerilla haluamme olla edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Uskon, että meillä on erinomaiset mahdollisuudet päästä tavoitteeseemme kaikkien taalerilaisten, asiakkaittemme ja kumppaneidemme voimin.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Konsernin keskeiset tunnusluvut, jatkuvat
toiminnot segmenttiraportoinnissa
1012/2021 1012/2020 Muutos, % 1–12/2021 1–12/2020 Muutos, %
Tuloksen tunnusluvut            
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 11,4 9,8 16,3 40,7 35,9 13,5
Liikevaihto, milj. euroa 29,4 15,7 87,7 69,7 40,0 74,1
Liikevoitto, milj. euroa 14,7 6,6 123,3 30,8 12,3 149,8
Liikevoitto, % 49,9 42,0   44,2 30,8  
Katsauskauden tulos konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa 12,1 6,8 77,8 136,1 13,0 Yli 100,0
Oman pääoman tuotto*, % 21,5 21,0   75,0 10,0  
Taseen tunnusluvut            
Omavaraisuus, % 72,1 49,7   72,1 49,7  
Muut tunnusluvut            
Kulu/tuotto-suhde, % ilman sijoitustoimintaa 68,0 92,0   77,9 83,6  
Kulu/tuotto-suhde, % 51,0 63,1   58,3 77,0  
Kokoaikainen henkilöstömäärä, jatkuvat toiminnot, kauden lopussa 104 92 13,0 104 92 13,0
Pääomarahastot-segmentin
hallinnoitavat varat, mrd. euroa
2,2 1,7   2,2 1,7 34,6
Takauskanta, mrd. euroa 1,7 1,8   1,7 1,8  

NÄKYMÄT JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Taaleri ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

 • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
 • liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
 • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.
   

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

WEBCAST-TILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

Suora webcast-tilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään 16.2.2022 klo 11.30. Tilaisuus on suomenkielinen. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa: https://taaleri.videosync.fi/osavuosikatsaus-q4-2021/. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.


Helsinki, 16.2.2022
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,2 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä.

www.taaleri.com

 

Liite

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri julkistaa vuoden 2021 tilinpäätöstiedotteen keskiviikkona 16.2.2022
Seuraava
Taaleri Oyj: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen