16.03.2023

TAALERI OYJ                 PÖRSSITIEDOTE      16.3.2023 KLO 11.00


Taaleri Oyj:n vuosikertomus 2022 julkaistu


Taaleri Oyj on julkaissut tänään vuosikertomuksen 2022, joka on saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset. Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, johon kuuluu konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös. Vuosikertomus sisältää GRI-standardeja soveltavan vastuullisuusraportin. Lisäksi Taaleri julkaisi erikseen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. Tilinpäätöksen sisältävä vuosikertomus on saatavilla erillisenä XHTML-tiedostona, jossa konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin Taalerin laatimasta ESEF-tilinpäätöksestä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Kaikki dokumentit ovat tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.taaleri.com/yritysvastuu/dokumenttiarkisto. Taaleri ei julkaise raportteja painetussa muodossa.


Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com


Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

 

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Liitteet

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Kutsu Taaleri Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
Seuraava
Taaleri julkistaa IFRS 17 -standardin mukaiset taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2022