07.09.2016

Helsinki, 2016-09-07 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Finanssikonserni Taalerin Energia-liiketoimintasegmentti aloittaa toimintansa. Segmentin muodostava Taaleri Energia Oy kehittää, rakentaa, rahoittaa ja operoi energiahankkeita. Yhtiö tähtää kansainvälisiin energiahankkeisiin. Tähän liittyen ensimmäiset yhteistyösopimukset on solmittu sekä Wärtsilän että ABB:n kanssa.

”Taaleri on nykyisellään Suomen toiseksi suurin tuulisähkön tuottaja. Yhteistyö merkittävien kansainvälisten toimijoiden kanssa liittyy Taalerin uuteen, uusiutuvan energian aluevaltaukseen, aurinkoenergiaan. Tavoittelemme yhdessä energiatuotantoalustoja eri mantereilla, mikä tarjoaa Taalerin omistajille ja asiakkaille uusia sijoitusmahdollisuuksia kasvavaan kysyntään”, Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Elomaa toteaa.

Taaleri Energia aloittaa toimintansa

Taalerin energialiiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi on nimitetty rakentamistalouden tohtori Kai Rintala KPMG:ltä. Hän toimii myös Taaleri Energia Oy:n toimitusjohtajana. Rintalalla on yli kymmenen vuoden kansainvälinen työkokemus energia- ja infrastruktuurihankkeista.

”Sijoitusriskin hajauttamiseksi Taaleri Energia tekee sijoituksia energiahankkeiden eri vaiheissa kansainvälisesti. Taaleri Energia toimii läheisessä yhteistyössä pääomarahastojemme kanssa löytääkseen asiakkaidemme sijoituksille pitkäaikaista, vakaata ja ennustettavaa tuottoa”, Taaleri Energia Oy:n uusi toimitusjohtaja Kai Rintala sanoo.

”Keskitymme teollisen mittakaavan hankkeisiin, kooltaan 20–100 miljoonaa euroa. Taaleri on selvittänyt aurinkosähköinvestointien mahdollisuuksia myös kotimaassa, mutta järjestelmien liittäminen ainoastaan kulutuspaikkojen yhteyteen rajaa hankekokoja merkittävästi.”

Rintalan lisäksi Taaleri Energia Oy:n palveluksessa aloittavat rahoitusjohtajana Mikko Harju KPMG:ltä, lakiasioista vastaavana johtajana Sami Kyntölä Asianajotoimisto Sivenius Suvanto & Co Oy:stä sekä sijoitusjohtajana Petri Isotalus Finnfundilta. Harjulla on yli 15 vuoden kansainvälinen kokemus investointipankkiirina ja erityisosaamista energiasektoriin liittyvien järjestelyiden toteuttamisesta. Kyntölä on puolestaan ollut mukana laaja-alaisesti sähkön tuottamiseen ja jakeluun liittyvissä sopimus-, yritys- ja rahoitusjärjestelyissä sekä tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian hyödyntämistä koskevissa hankkeissa. Isotaluksella on yli 10 vuoden kokemus uusiutuvan energian investoinneista kehittyvillä markkinoilla, muun muassa teollisen mittakaavan aurinkoenergiainvestoinneista.

Taalerin nykyinen uusiutuvan energian organisaatio siirtyy uuden yhtiön palvelukseen. Taaleri Energian teknologiajohtajana toimii Taamir Fareed, operatiivisena johtajana Erkki Kunnari, tuotantopäällikkönä Olli Hagqvist ja kehityspäällikkönä Pauli Maaninka.

”Taalerille on kertynyt pitkäaikainen kokemus uusiutuvasta energiasta. Hyödynnämme talossa olevaa osaamista, ja uudet henkilöt vahvistavat tiimiä merkittävästi. Käynnissä on energia-alan rakennemuutos ja kansainvälisten ilmastotavoitteiden saavuttaminen, mihin Suomikin on sitoutunut, edellyttää määrätietoista panostusta uusiutuviin energialähteisiin”, Juhani Elomaa toteaa.

Taalerin laajentumisen energiatoimialalla arvioidaan kasvattavan yhtiön pääomarahastojen hallinnoimia varoja nykyisten ohjelmien lisäksi noin 800 miljoonaa euroa seuraavan kolmen vuoden aikana. Pääomat sitoutuvat pääosin rahastojen kautta tehtäviin uusiin investointeihin. Myös yritysjärjestelyt kotimaassa ja kansainvälisesti ovat mahdollisia.

Taaleri Oyj omistaa Taaleri Energia Oy:n osakkeista 79 prosenttia ja tytäryhtiön toimiva johto 21 prosenttia yhteensä. Taalerin energialiiketoiminta raportoidaan omana segmenttinään 1.7.2016 alkaen varainhoidon ja rahoituksen rinnalla.

Taaleri Energia solmi yhteistyösopimukset sekä Wärtsilän että ABB:n kanssa

Taaleri Energian ensimmäiset yhteistyötä koskevat erilliset sopimukset on allekirjoitettu sekä Wärtsilä Oyj:n että ABB Oy:n kanssa. Samalla Taalerin energialiiketoiminta kansainvälistyy ja laajenee uusiin energiatuotannon muotoihin.

”On tärkeää, että pääsemme heti liikkeelle osaavien toimijoiden kanssa, joilla on riittävät resurssit suuriin hankkeisiin”, Taalerin toimitusjohtaja Juhani Elomaa linjaa.

Wärtsilä tulee tekemään yhteistyötä Taaleri Energian kanssa energialaitosten kehityksessä ja toimituksessa. Yhteistyö liittyy kiinteästi Wärtsilän liiketoiminnan kasvuun aurinko- ja hybridituotannossa. Wärtsilällä on kokemusta energialaitosten kokonaistoimituksista yli 170 maassa.

”Wärtsilä toimittaa yli 10 megawatin aurinkovoimaloita sekä hybridivoimaloita. Hybridiratkaisumme tuovat luotettavuutta aurinkoenergiatuotantoon. Vaihteluita tuotannossa tasataan esimerkiksi maakaasulla tai biopolttoaineilla toimivilla moottoreilla. Wärtsilä toimittaa laitokset avaimet-käteen-toimituksina”, projektikehitysjohtaja Stefan Nygård Wärtsilä Oyj:stä kertoo.

ABB on yksi maailman johtavista aurinkotuotantolaitosten laite- ja osaratkaisutoimittajista. ABB:n tarjonta kattaa kaikki aurinkosähköjärjestelmissä tarvittavat komponentit lukuun ottamatta aurinkosähköpaneeleita ja kaapeleita. ABB:n Suomessa kehitettyjä PVS-tuoteperheen aurinkosähkön vaihtosuuntaajia eli inverttereitä on toimitettu yli neljä gigawattia eri puolille maailmaa. Laajentuva yhteistyö ABB:n kanssa painottuu laite- ja optimoituihin osaratkaisuihin. Lisäksi ABB ja Taaleri Energia tulevat hyödyntämään toistensa kumppaniverkostoa uusien sijoituskohteiden hankinnassa.

”Aurinkoenergia on ABB:lle voimakkaasti kasvavaa liiketoimintaa. Näemme kumppanuuden Taaleri Energian kanssa tarjoavan mahdollisuuden ratkaista asiakkaidemme rahoitushaasteita. Taalerin kokemus ja osaaminen uusiutuvassa energiassa tarjoaa erinomaisen pohjan yhteistyölle”, liiketoimintajohtaja Timo Toissalo ABB Oy:stä sanoo.

 

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Kai Rintala, toimitusjohtaja, Taaleri Energia Oy, puh. 040 162 5711
Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleri Oyj, puh. 040 778 9020

 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssitalo, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, sekä Inderes Oy, joka tuottaa analyysejä ja mediasisältöjä sijoittajille.

Taalerilla oli kesäkuun 2016 lopussa hallinnoitavia varoja 4,2 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 600. Taaleri Oyj:llä on noin 2 600 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleri.com Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: 

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

www.wartsila.com

www.abb.com

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 34 miljoonaan euroon
Seuraava
Taaleri Oyj: Johdon liiketoimet