25.08.2016

Helsinki, 2016-08-25 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

Taaleri-konserni 1.1.-30.6.2016

  • Konsernin liikevaihto kasvoi 12,4 prosenttia 33,7 miljoonaan euroon (1-6/2015: 30,0 milj. euroa).
  • Konsernin hallinnoitavat varat kasvoivat 8,3 prosenttia 4,2 miljardiin euroon (3,9 mrd. euroa).
  • Konsernin operatiivinen liikevoitto 11,7 milj. euroa (1-6/2015: 11,8 milj. euroa)
  • Konsernin liikevoitto 11,7 milj. euroa (1-6/2015: 39,1 milj. euroa sisältäen 27,3 milj. euroa Garantia-hankinnan tulosvaikutusta), joka vastaa 34,9 % liikevaihdosta.
  • Konsernin tulokseen sisältyy 2,5 milj. euroa kuluja mm. brändiuudistuksesta, pörssilistalle siirtymisestä sekä Finsilvan myynnistä
  • Tulos/osake 0,32 euroa (1-6/2015: 1,35) ja oikaistu tulos/osake: 0,32 euroa (1-6/2015: 0,35).

Näkymät

Näkymät ovat säilyneet muuttumattomina edellisestä tuloskatsauksesta 25.2.2016:

Taalerin tavoite omavaraisuusasteelle on vähintään 30 prosenttia. Liikevoittoprosenttitavoite on vähintään 15 prosenttia ja oman pääoman tuottotavoite pitkällä aikavälillä on vähintään 15 prosenttia.

Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja vuosittain jakamaan kilpailukykyisen osingon yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne huomioiden. Haastavasta taloudellisesta ympäristöstä huolimatta pyrimme hallittuun kannattavaan kasvuun ja arvioimme, että yhtiön taloudelliset tavoitteet saavutetaan vuonna 2016.

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa tuloksesta

Olemme pärjänneet hyvin markkinoiden vaihtelevissa tilanteissa. Taalerin liikevaihto kasvoi 12
prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Markkinoita on piinannut pitkään jatkunut nollakorkoympäristö sekä erilaiset uhkakuvat ja yksittäiset markkinahäiriötilanteet, kuten esim. Brexit. Kehitys on laskenut asiakkaiden halukkuutta kantaa riskiä, mikä puolestaan on tehnyt varainhoitosegmentin toimintaympäristöstä aiempaa haasteellisemman.

Toiminnallisesti Taalerin alkuvuotta leimasi myönteisesti listautumisemme Helsingin pörssin ylläpitämältä First North -markkinapaikalta pörssilistalle huhtikuun alusta. Pörssilistautuminen mahdollistaa muun muassa pääomien tehokkaan hankkimisen yrityksen kasvutarpeisiin. Omistajuuden selkeyttämiseksi yhtiön kaksi osakesarjaa yhdistettiin ja emoyhtiö osti vähemmistöosuuden Taalerin pääomarahastoyhtiöstä. Taaleri asettuu noin 260 miljoonan euron markkina-arvollaan keskisuurten yritysten sarjaan.

Tammikuussa toteutettiin brändiuudistus, jonka yhteydessä yhtiön nimi muutettiin Taaleritehtaasta Taaleriksi. Konserni on laajentunut yhteistyökumppanuuksiensa kautta uusille pääomamarkkinoiden alueille. Yhteistyöstä on muodostumassa omistajuuden ekosysteemi. Uutena avauksena ostimme 40 prosentin osuuden osakeanalyysejä ja mediasisältöjä sijoittajille tuottavasta Inderes Oy:stä. Rakentuvan ekosysteemin osana pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolisesti uusia palveluja sekä löytämään uusia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia. Keväällä myimme osuutemme metsää omistavasta Finsilva Oyj:stä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle.

Varainhoitosegmentissä hallinnoitavat varat nousivat 4,2 miljardiin euroon ja asiakasmäärä kasvoi 3 600:een. Liiketoiminta on säilynyt terveellä tasolla, vaikka markkina ja kilpailutilanne ovat muodostaneet tuotoille ja kannattavuudelle haasteita.

Pääomarahastojen liiketoiminta on laajentunut sekä menestynyt hyvin. Maaliskuussa perustimme maailman ensimmäisen kiertotalouteen keskittyvän pääomarahaston ja kesäkuussa avasimme kolmannen tuulivoimarahaston, joka merkittiin nopeasti täyteen. Ensimmäiselle vuosipuolikkaalle ajoittui myös kehittämämme Biotehtaan myynti Gasumille.

Rahoitussegmentti on menestynyt odotustemme mukaisesti. Tytäryhtiömme Vakuutusosakeyhtiö Garantian tulos alkuvuodelta oli hyvä. Erityisesti maksutulon kääntymistä runsaan viidenneksen kasvuun voidaan pitää onnistuneena suorituksena. Liiketoiminta on kasvanut erityisesti kaupallisissa takauksissa ja asuntoluottotakauksissa. Vertaislainoja myöntävä Fellow Finance on jatkanut laajentumistaan uusille markkinoille ja sen liiketoiminta on ollut kasvussa.

Kesäkuussa ilmoitimme avaavamme uuden Energia-liiketoimintasegmentin. Suunnitelmanamme on hyödyntää uusiutuvan energian hankkeissa hankkimaamme osaamista sekä laajentaa resurssejamme kansainvälisiä investointeja varten. Tulemme syksyn aikana kertomaan lisää energialiiketoimintaamme liittyvistä suunnitelmista.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Loppuvuoden aikana panostetaan Taaleri Energian liiketoiminnan rakentamiseen. Taaleri Energia tulee kanavoimaan suomalaisten omistusta uusiutuvaan energiaan, kuten tuuli- ja aurinkovoimaan, mutta myös jo olemassa oleviin energialähteisiin ja -verkkoihin. Energia on luonteva laajentumisalue Taalerin liiketoiminnalle, jossa yhtiöllä on vahva oma osaaminen. Energia-liiketoiminta-alue liittyy osaltaan myös Taalerin kansainvälistymistavoitteeseen.  

Katsauskauden jälkeen perustettiin lisäksi Taaleri Kapitaali, minkä tehtävänä on tukea Varainhoito-segmentin välitystoimintaa sekä laajentaa asiakkaiden saamaa palvelua.

Viestintäjohtaja Taneli Hassinen jää 1.10.2016 alkaen pois konsernin johtoryhmästä. Hän vastaa edelleen Taalerin viestinnästä sekä media- ja sijoittajasuhteista.

Taaleri Oyj
Hallitus

Analyytikko- ja mediatilaisuus

Analyytikko- ja mediatilaisuus pidetään 25.8. klo 10.30 osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Ilmoittautumiset ir@taaleri.com.

Taneli Hassinen
viestintäjohtaja
Taaleri Oyj
puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssitalo, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, sekä Inderes Oy, joka tuottaa analyysejä ja mediasisältöjä sijoittajille.

Taalerilla oli kesäkuun 2016 lopussa hallinnoitavia varoja 4,2 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 600. Taaleri Oyj:llä on noin 2 600 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: 

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin pääomarahasto investoi uusiin tuulivoimaloihin
Seuraava
Taaleri on perustanut uuden energiayhtiön ja solminut ensimmäiset yhteistyösopimukset