29.02.2016

 

Taaleri Oyj ja Gasum Oy ovat tänään toteuttaneet 11.1.2016 julkistetun omistusjärjestelyn, jossa Biotehdas-ketjun omistus siirtyy Gasumille. Taaleri kirjaa järjestelystä tuottopalkkion, jolla on positiivinen vaikutus vuoden 2016 tulokseen.

Taaleritehtaan Biotehdas I Ky -pääomarahaston omistama valtakunnallinen Biotehdas-ketju on Suomen biokaasualan markkinajohtaja. Siihen kuuluvat toiminnassa olevat biokaasulaitokset Huittisissa, Kuopiossa, Oulussa ja Honkajoella sekä kesällä 2016 valmistuva laitos Riihimäellä. Biokaasuteknologiayhtiö Watrec Oy ei kuulu kauppaan.

”Olemme rakentaneet asiakkaidemme kanssa suomalaisella pääomalla koko maan kattavan biokaasulaitosten ketjun, jolla parannetaan sekä suomalaista jätehuoltoa että ympäristöä. Lisäksi olemme luoneet uusia työpaikkoja sekä voittoa sijoittajille. Nyt Biotehdas on valmis siirrettäväksi Gasumille, joka on sopivin taho jatkamaan Suomen biokaasumarkkinoiden kehittämistä”, Taaleri Pääomarahastot Oy:n sijoitusjohtaja Tero Luoma kertoo.

Taaleri perusti Biotehdas-pääomarahaston vuonna 2012 tavoitteenaan rakentaa Suomeen ensimmäinen valtakunnallinen biokaasulaitosten verkosto. Rahaston sijoittajina ovat noin 200 suomalaista sijoittajaa.

Biotehdas-ketju käsittelee vuosittain yhteensä 275 000 tonnia biohajoavia jätteitä, kuten kotitalouksien ja teollisuuden biojätettä sekä jätevedenpuhdistamoiden lietettä. Viisi laitosta tuottaa uusiutuvaa biokaasuenergiaa yhteensä noin 170 000 megawattituntia vuodessa. Lisäksi laitokset kierrättävät jätteiden sisältämät ravinteet. Vuosittain Biotehtaat kierrättävät noin 500 tonnia fosforia ja noin 1 000 tonnia typpeä.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätiedot:

Tero Luoma, sijoitusjohtaja, Taaleri Pääomarahastot Oy, puh. 050 344 9993

Taalerin Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 612 9270

Taaleri lyhyesti

Taaleri on ryhmä, joka on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Taaleri tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri-konserni koostuu emoyhtiö Taaleri Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Sijoitus Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taalerilla oli vuoden 2015 lopussa hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 500. Koko ryhmällä on suoraan ja välillisesti noin 30 000 asiakkuutta. Taaleri Oyj:llä on yli 1 900 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

 Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: 

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin hallitus on päättänyt hakea yhtiön osakkeen listausta pörssin päämarkkinalle
Seuraava
Taaleri Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös 2015 julkaistu