22.08.2017

Helsinki, 2017-08-22 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  

TAALERI OYJ     PUOLIVUOSIKATSAUSTIEDOTE       22.8.2017  KLO 9:00

Taalerin kannattavuus parani merkittävästi alkuvuodesta

TAALERI-KONSERNI 1.1.–30.6.2017

  • Jatkuvat tuotot kasvoivat 46,7 prosenttia 31,5 milj. euroon (1-6/2016: 21,5)
  • Liikevaihto kasvoi 15,0 prosenttia 38,7 milj. euroon (33,7 milj. euroa)
  • Hallinnoitavat varat kasvoivat 10,4 prosenttia 5,3 miljardiin euroon (12/2016: 4,8)
  • Liikevoitto kasvoi 32,8 prosenttia 15,6 milj. euroon (11,7)
  • Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 40,3 prosenttia (34,9)
  • Tulos/osake oli 0,44 euroa (0,32) 

Näkymät

Näkymät koko vuoden osalta ovat muuttuneet vuoden 2016 tuloskatsauksesta 28.2.2017 mutta säilyneet muuttumattomina 20.6.2017 annetusta tulosennusteesta:

Konsernin merkittävin yksittäinen riski on liiketoiminnan tuottojen riippuvuus ulkoisen toimintaympäristön muutoksista ja Suomen taloudellisesta tilasta. Yhtiön johto arvioi, että myönteinen kehitys Suomessa jatkuu loppuvuoden aikana, vaikkakin kotimaiset ja kansainväliset poliittiset riskit voivat heikentää näkymiä. Varainhoitosegmentin kehitys on alkuvuonna ollut hyvää ja yhtiö on onnistunut keräämään lisää pääomia niin erilaisten pääomarahastohankkeiden avulla kuin sijoitusrahastojen menestyksen ansiosta. Rahoitus-segmentin kehitys on ollut positiivista sekä vakuutusmaksutulon että korvauskulujen suhteen. Yhtiö uskoo, että aktiivisella myynnillä ja korkeatasoisella riskienhallinnalla on saavutettavissa merkittävää kasvua myös jatkossa. Konsernin laajentuminen energiatoimialalla arvioidaan kasvattavan merkittävästi Yhtiön pääomarahastojen hallinnoimia varoja pitkällä aikavälillä.

Kasvuun liittyvät taloudelliset tavoitteet ovat Varainhoito-segmentin osalta hallinnoitavien varojen kasvu yli 15 prosenttia vuodessa sekä Rahoitus-segmentin osalta bruttovakuutusmaksutulon kasvu yli 15 prosenttia vuodessa. Taalerin liikevoittotavoite on vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta ja vahvan alkuvuoden ansiosta arvioidaan koko kuluvan vuoden liikevoiton olevan yli 25 prosenttia liikevaihdosta. Taalerin tavoite oman pää-oman tuotolle pitkällä aikavälillä on vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusasteelle vähintään 30 prosenttia. Näiden lisäksi yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja vuosittain jakamaan kilpailukykyisen osingon yhtiön taloudellinen ja rahoitustilanne sekä vakavaraisuusvaatimukset ja tulevaisuuden investointi-suunnitelmat huomioiden. Yhtiön johto arvioi, että sen liikevaihto ja liikevoitto kasvavat viime vuodesta.

Toimitusjohtaja Juhani Elomaa tuloksesta

Tuloskehityksemme oli alkuvuonna vahva. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että voimakkaan myönteinen kehitys on näkynyt kaikissa kolmessa liiketoimintasegmentissämme. Varainhoito- ja Rahoitus-segmenteissä kirjasimme tukevat kasvulukemat. Varainhoidon liikevaihto kasvoi kolmanneksella. Liikevaihtoa nostivat hyvin menestyneet uusien pääomarahastojen lanseeraukset ja sijoitusrahastojen suotuisa kehitys, mikä näkyi varainhoidon palkkioissa. Samaan aikaan olemme pystyneet pitämään kustannusten kasvun hallinnassa. 

Taalerin hallinnoitavat varat ovat nousseet vuodessa yli miljardi euroa runsaaseen viiteen miljardiin euroon, mikä kertoo asiakkaiden kiinnostuksesta innovatiivisia tuotteitamme kohtaan. Muun muassa Afrikka-rahasto sekä uusiutuvaan energiaan keskittyvä Aurinkotuuli-rahasto ovat keränneet merkittävästi pääomia. Toisaalta myös sijoitusrahastomme ovat menestyneet hyvin. Esimerkiksi Suomessa pieniin pörssilistattuihin yrityksiin keskittynyt MikroMarkka-rahasto on ollut jatkuvasti rahastojen kärjessä.

Rahoitus-segmentti, jonka tulos muodostuu Garantian liiketoiminnasta, on jatkanut tuloskuntonsa parantamista kiitettävällä tavalla. Segmentin liikevaihto kaksinkertaistui vakuutusmaksutulon vahvan kasvun ja alhaisena pysyneiden korvauskulujen sekä sijoitustoiminnan tuottojen ansiosta. Rahoitus-segmentin liikevoitto oli yli kolminkertainen viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. 

Myös viime syksynä perustamamme Energia-segmentti on lähtenyt vauhdilla käyntiin. Ensimmäinen energiatiimin osaamista hyödyntävä pääomarahastomme keräsi vajaat 90 miljoonaa euroa hallinnoitavaa varallisuutta ja ensimmäisiä hankkeita olemme jo käynnistämässä. Tavoittelemme hankkeita Pohjois-Amerikassa, Intiassa, Itä-Euroopassa ja Afrikassa. 

Poliittiset käänteet ovat jatkuvasti aiheuttaneet markkinahäiriöitä toimintaympäristössämme. Talouden kasvuluvut ovat kuitenkin toteutuneet ekonomistien ennusteita vahvempina. Taalerin liiketoiminnan laajentuminen viime vuosina rahoituksen ja energian alueille sekä kasvava kiinnostus pääomarahastoihin ja kanssasijoittamisen hankkeisiin ovat hajauttaneet liiketoiminnan riskiä sekä luoneet kiinnostavia, uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kesäkuussa myymämme Mattiovi Oy on osoitus kanssasijoittamisen mahdollisuuksista luoda yhdessä sijoitustuottoja niin asiakkaillemme kuin Taalerin omille sijoituksille.

Strategiamme on jo osoittanut toimivuutensa, ja uskon, että saamme luotua Energia-segmentistä globaalisti kasvavan liiketoiminnan Varainhoidon ja Rahoituksen rinnalle.

Taaleri Oyj

Hallitus

Analyytikko- ja mediatilaisuus

Analyytikoiden ja median lisätietopyynnöt käsitellään yksilöllisesti.

Taneli Hassinen
viestintäjohtaja
Taaleri Oyj
puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, sekä Inderes Oy, joka tuottaa analyysejä ja markkinainformaatiota sijoittajille. 

Taalerilla oli kesäkuun 2017 lopussa hallinnoitavia varoja 5,3 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita
4 300. Taaleri Oyj:llä on yli 3 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi
www.inderes.fi

Taaleri Twitterissä

 

         Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, puh. 040 504 3321, taneli.hassinen@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin osakkuusyhtiö Fellow Finance avasi yrityksille uuden pääomakanavan
Seuraava
Taalerin rahaston kohde valittu vuoden kiinteistöksi Afrikassa