30.12.2015

 

Taaleritehtaan Afrikka-rahaston antama siltarahoituslaina Nairobin Ruaka-asuntoalueen kehityshankkeeseen Keniassa on lunastettu suunnitellusti. Rahasto maksaa osuudenomistajilleen ensimmäisen pääomapalautuksen vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Taaleritehtaan kumppanina kohteessa oli kenialainen kiinteistökehitykseen ja -sijoittamiseen erikoistunut Cytonn-ryhmä. 

”Siltarahoituksemme on mahdollistanut hankkeen nopean kehittämisen asteelle, jossa sen on helpompi hyödyntää perinteisempiä rahoitusmuotoja. Rahastollemme tämä on ollut tavanomaista korkeatuottoisempi sijoituskohde johtuen hankkeen varhaisesta kehitysvaiheesta”, Taaleritehtaan edustajana Afrikan-hankkeissa toimiva johtaja Antti-Jussi Ahveninen sanoo. 

Taaleritehtaan Afrikka-rahaston pääoma on noin 40 miljoonaa euroa. Nyt osuudenomistajille palautettava määrä on noin kaksi miljoonaa euroa. Onnistuneen sijoituksen tuottoon liittyvällä tuottopalkkiolla ei ole Taaleritehtaan tulokseen merkittävää vaikutusta. 

”Palautuvan pääoman määrä ei ole rahaston kokoon nähden suuri, sillä kyseessä oli suhteellisen pieni sijoitus ja lyhyt laina-aika. Sijoituksen efektiivinen korko on kuitenkin ollut huomattavan suuri, yli 50 prosenttia. Tämä on rohkaiseva merkki sijoituskohteidemme kannattavuudesta ja valikoitujen Afrikan markkinoiden elinvoimaisuudesta”, Ahveninen toteaa. 

Rahastoon jäävä osa pääomasta on edelleen sijoitettuna asuin- ja liiketilakohteisiin Nairobissa Keniassa, Kigalissa Ruandassa ja Maputossa Mosambikissa, joista arvioidaan syntyvän uusia tuottoja rahastolle. Rahastolla on yli 400 osuudenomistajaa, jotka ovat suomalaisia instituutioita ja yksityishenkilöitä.

”Näemme tärkeänä olla ensimmäisten eurooppalaisten toimijoiden joukossa Itä-Afrikan nopeasti kasvavilla sijoitusmarkkinoilla. Lisäksi meille on tärkeää edistää afrikkalaisten kansantalouksien kehitystä rakentamalla asumisen ja palvelujen ympäristöjä sekä luoda laadukkaita työpaikkoja”, Antti-Jussi Ahveninen kertoo.

Taaleritehdas Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Antti-Jussi Ahveninen
johtaja, Kiinteistöt, Afrikka
254 708 372 208 (Kenia)
antti-jussi.ahveninen@taaleritehdas.fi
 

Ari Metso
toimitusjohtaja, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy
358 45 123 6890
ari.metso@taaleritehdas.fi

Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09 612 9270

Taaleritehdas lyhyesti

Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland -markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas tarjoaa sijoitus-, rahoitus- ja vakuutuspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleritehtaalla on lisäksi omia rahastoja sekä omaa pääomasijoitustoimintaa. 

Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä viidestä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta, Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä sekä sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy ja noin 40 prosentin omistus vertaislainoja välittävästä Fellow Finance Oy:stä. Ryhmässä on noin 200 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. 

Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja noin neljä miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3300. Koko finanssiryhmällä on suoraan ja välillisesti vajaat 30 000 asiakkuutta. Osakkeenomistajia Taaleritehdas Oyj:llä on 1700. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

 Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: 

www.taaleritehdas.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleritehdas Twitterissä

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleritehtaan taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous 2016
Seuraava
Taaleritehdas hakeutuu pörssin päämarkkinapaikalle