26.02.2015

Helsinki, 2015-02-26 14:19 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Osakeanti lyhyesti: -- Osakeanti järjestetään Taaleritehdas Oyj:n joulukuussa 2014 tiedottaman vakuutusosakeyhtiö Garantian kaupan osittaiseksi rahoittamiseksi -- U usia B-osakkeita tarjotaan merkittäväksi enintään 3 200 000 kappaletta -- Merkintähinta on 7,25 euroa jokaiselta uudelta osakkeelta -- Merkintäaika alkaa 2.3.2015 klo 9.30 ja päättyy viimeistään 13.3.2015 klo 16.30 -- T arjottavat osakkeet eivät oikeuta yhtiökokouksessa 20.3.2015 päätettävään osinkoon Taaleritehdas Oyj:n hallitus päätti 26.2.2015 yhtiökokouksen 12.2.2015 antaman valtuutuksen nojalla alustavasti osakeannista, jossa yhtiö tarjoaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla enintään 3 200 000 uutta B-osaketta yleisölle Suomessa. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannista saatavat varat on tarkoitus käyttää vakuutusosakeyhtiö Garantian yritysoston rahoittamiseen. Siten merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakeanti on kuvattu tarkemmin esitteessä, joka on saatavilla Taaleritehdas Oyj:n toimipaikoista sekä osoitteesta www.taaleritehdas.fi/anti2015 . Tarjottavien osakkeiden merkintähinta osakeannissa on 7,25 euroa osakkeelta. Osakeannin merkintähinta vastaa yhtiön B-sarjan osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia kahden kuukauden ajalta ennen osakeantipäätöstä 29.12.2014 - 25.2.2015. Tarjottavat osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.3.2015 mahdollisesti päätettävään, tilikauden 2014 perusteella jaettavaan osinkoon. Osakeannin merkintäaika alkaa 2.3.2015 kello 9.30 ja päättyy viimeistään 13.3.2015 kello 16.30. Tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 13 prosenttia yhtiön olemassa olevista osakkeista ja noin 1 % prosenttia niiden tuottamista äänistä ennen osakeantia sekä noin 11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja noin 1 % prosenttia niiden tuottamista äänistä osakeannin jälkeen edellyttäen, että osakeanti merkitään täysimääräisesti. Taaleritehtaan B-sarjan osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland-markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella TAALB. Tarjottavien osakkeiden kaupankäynnin First Northissa odotetaan alkavan arviolta 18.3.2015 erilaisina osakkeina kaupankäyntitunnuksella TAALBN0115. Tarjottavat osakkeet yhdistetään jo yhtiön liikkeeseen laskemien ja kaupankäynnin kohteena olevien yhtiön B-sarjan osakkeiden kanssa arviolta 24.3.2015, kun tarjottavien osakkeiden osinko-oikeudet ovat tulleet yhteneviksi yhtiön muiden B-sarjan osakkeiden kanssa. Taaleritehdas Oyj julkistaa osakeannin lopullisen tuloksen arviolta 16.3.2015. Osakeannin pääjärjestäjänä toimii Taaleritehtaan Varainhoito Oy. Taaleritehdas Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Borenius Oy. Lisätietoja: Juhani Elomaa toimitusjohtaja Taaleritehdas Oyj puh. 040-7789020 Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-6129 670 Taaleritehdas lyhyesti Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas-konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:stä. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 150 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,4 miljardia euroa ja asiakkaita 3000 joulukuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa. Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi Taaleritehdas myös Twitterissä Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020 Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleritehdas-konserni siirtyy noudattamaan IFRS-raportointia 1.1.2015 alkaen
Seuraava
Taaleritehdas Oyj:n vuosikertomus 2014 julkaistu