13.05.2014

Helsinki, 2014-05-13 09:23 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Taaleritehdas Oyj:n tänään pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttamisen sekä 11 ja 12 §:ien lisäämisen yhtiöjärjestykseen. Taaleritehdas Oyj:n tänään Helsingissä pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat: Yhtiöjärjestyksen 3 §:n muuttaminen Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 3 §:ää lisäämällä siihen ns. muuntolausekkeen, jonka perusteella A-sarjan osakkeita voidaan muuntaa B-sarjan osakkeiksi, tarkentaa yhtiön osakkeiden kuulumista arvo-osuusjärjestelmään sekä tehdä vähäisiä kirjoitusasuun liittyviä teknisiä muutoksia. 3 § Osakkeet Yhtiöllä voi olla kaksi osakesarjaa, A- ja B-sarja. A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. A-sarjan osakkeen omistajalla on oikeus vaatia omistamiensa A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1. Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää aina kahdesti (2) vuodessa hallituksen ilmoittamana ajankohtana, ellei hallitus toisin päätä. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettavien osakkeiden lukumäärä ja arvo-osuustili, jolle osakkeet on kirjattu. Yhtiö voi pyytää osakkeenomistajien arvo-osuustilille tehtäväksi omistajan luovutusoikeutta rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiö tekee muuntamista koskevan kaupparekisteri-ilmoituksen aina kaksi (2) kertaa vuodessa, ellei hallitus toisin päätä. Osakkeen muuntamista koskevaa vaatimusta ei voi peruuttaa. Hallitus päättää tarvittaessa muuntamisen tarkemmista ehdoista. Mikäli A-sarjan osakkeiden lukumäärä laskee alle viidentoista prosentin laskettuna A- ja B-sarjan osakkeiden yhteismäärästä, voidaan jäljellä olevat A-sarjan osakkeet muuntaa B-sarjan osakkeiksi suhteessa 1:1. Hallitus tekee kaikki muuntamista koskevat tarpeelliset päätökset. Osakkeiden muuntaminen tässä tilanteessa ja siihen liittyvät päätökset eivät edellytä A-sarjan osakkeen omistajan suostumusta. Suhteellista osuutta laskettaessa ei oteta huomioon yhtiön hallussa olevia osakkeita. 11 ja 12 §:ien lisääminen yhtiöjärjestykseen Yhtiökokous päätti lisätä yhtiöjärjestykseen 11 ja 12 §:t, jotka liittyvät yhtiökokousten käytännön järjestelyihin, ilmoittautumisen ja kokouskutsun toimittamistavan osalta. 11 § Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen Voidakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on tehtävä osallistumisilmoitus yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 12 § Kutsu yhtiökokoukseen Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista täsmäytyspäivää heidän osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, julkaisemalla kutsu yhtiön internet-kotisivuilla tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä. Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan vain suomenkielisenä, ja se tulee saataville Taaleritehtaan internetsivuille osoitteessa www.taaleritehdas.fi viimeistään 27.5.2014. Taaleritehdas Oyj Juhani Elomaa toimitusjohtaja Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantaja toimii Merasco Oy, puh. 09-6129670 Taaleritehdas lyhyesti Taaleritehdas on sijoitusyhtiö, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Sijoitustoimintamme perustuu kustannustehokkuuteen, läpinäkyvyyteen ja näkemykselliseen salkunhoitoon. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, osaomistusyhtiö sijoitusasuntotoimintaan keskittyvä Asuntoverstas hallinnointi- ja vuokraus Oy,yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa,Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 2,8 miljardia euroa ja asiakkaita 2500 joulukuun 2013 lopussa. Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi Taaleritehdas nyt myös Twitterissä! Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 040-7789020 Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 046-8787666

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Korjaustiedote:Kutsu Taaleritehdas Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Seuraava
Taaleritehdas Oyj:n hallituksen päätös A-osakkeiden muuntamisesta B-osakkeiksi