20.05.2024

Bioteollisuudessa korvataan fossiilisia raaka-aineita kestävämmillä materiaaleilla. Esimerkiksi muovipakkauksille on löytynyt korvaavia ja biohajoavia vaihtoehtoja.

Muovittomia take away -kuppeja, vaihtoehtoisia kuituja puuvillalle ja myrkyttömiä palonsuoja-aineita. Esimerkiksi tällaisia tuotteita bioteollisuus pitää sisällään. Kyse on samaan aikaan sekä liiketoiminnasta että ympäristön kannalta kestävästä toiminnasta, Taaleri Bioteollisuuden johtaja Tero Saarno tiivistää.

Taalerilla bioteollisuudella tarkoitetaan teollisen mittakaavan tuotantoa, jossa hyödynnetään biopohjaisia tai kiertotaloudesta tulevia raaka-aineita. Kestävämmillä vaihtoehdoilla korvataan fossiilisista tai neitseellisistä raaka-aineista valmistettavia tuotteita.

Yksi selkeä esimerkki fossiilisten raaka-aineiden vähentämisestä liittyy muoviin.

"Muovia on valmistettu maailmassa jo niin paljon, että jos saisimme kierrätettyä sen, materiaali riittäisi kaikkeen maailmaan muovintarpeeseen", Saarno toteaa.

Bioteollisuus kietoutuu yhteen kiertotalouden kanssa

Bioteollisuudessa yhdistyvät sekä uusi että perinteinen. Tyypillisesti valmistustavassa tai materiaaleissa on jotain uudenlaista ja innovatiivista, mutta fossiilisista tai neitseellisistä raaka-aineista valmistettu samankaltainen tuote on jo markkinoilla. Biopohjaista raaka-ainetta ei myöskään ole järkevää kuljettaa pitkiä matkoja, joten tuotantolaitokset sijaitsevat yleensä perinteiseen tapaan lähellä raaka-aineiden lähdettä.

Bioteollisuus kietoutuu yhteen kiertotalouden kanssa. Sekä bioteollisuus että kiertotalous ovat osa laajempaa ilmiötä eli biotaloutta.

Kiertotalous ilmenee esimerkiksi teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisenä. Saarnon mukaan tavanomaisesti sellutehdas vaihtaa viikoittain lyhytkuituisesta pitkäkuituiseen eli havupuista lehtipuihin. Vaihdossa syntyy lajinvaihtosellua, jossa on sekaisin kumpaakin. Kyseessä on sivuvirta, joka voidaan ottaa hyötykäyttöön bioteollisuuden avulla.

”Bioteollisuudessa kakkosluokan raaka-aineesta on onnistuttu jalostamaan materiaalia, josta pystytään valmistamaan ykkösluokan tuotteita”, Saarno sanoo.

Esimerkiksi Nordic Bioproducts Group on kehittänyt teollisuuden ja maatalouden sivu- ja jätevirroista korkean jalostusasteen materiaalin. Selluloosapohjaisilla kuiduilla voidaan korvata tekstiiliteollisuudessa puuvillaa, jonka viljelyyn kuluu runsaasti vettä.  

"Bioteollisuudessa kakkosluokan raaka-aineesta on onnistuttu jalostamaan materiaalia, josta pystytään valmistamaan ykkösluokan tuotteita."

Kestävämpiä vaihtoehtoja tuotteille

Saarnon mukaan olennaista bioteollisuudessa on, että tuotteet ovat sellaisia, joita kuluttajat käyttäisivät muutenkin. Viime vuosina on herätty siihen, että vastaavia tuotteita on mahdollista valmistaa ekologisemmin.

Toinen esimerkki bioteollisuudesta on Colombier, joka korvaa kertakäyttöisiä muovipakkauksia kierrätettävillä paperi- ja kartonkipakkauksillaan. Materiaalista valmistetaan muun muassa muovittomia kahvi-, salaatti- ja jäätelökuppeja. Taaleri Bioteollisuus I -rahasto on mahdollistanut biohajoavia pakkausmateriaaleja valmistavaa Colombieriä kasvattamaan tuotantokapasiteettiaan.

Asennemuutos vauhdittaa bioteollisuutta

Saarno toteaa, että asenneilmapiiri on muuttunut ja kuluttajat ovat alkaneet vaatia yrityksiltä kestävämpiä tuotteita. Samaan aikaan lainsäätäjät ovat havahtuneet asiaan ja alkaneet asettaa tiukempia määräyksiä tuotteille. Yksi esimerkki lainsäädännön tiukentamisesta on ns. pillidirektiivi. Mikromuovin pääsyä meriin halutaan suitsia, ja EU:n direktiivin myötä muovipillit ja muoviset aterimet ovat vaihtuneet kaupoissa korvaaviin tuotteisiin.

Saarnon mukaan bioteollisuuden tuotteille on syntynyt markkinarako sekä asenteiden muuttumisen että regulaation myötä.

"Lopputuotteiden markkinat ovat globaalit, joten markkinapotentiaalia löytyy."

Kyse ei ole pelkästä potentiaalista, vaan kansainvälisellä pelikentällä toimivia yhtiöitä löytyy jo alalta ja Taalerin sijoituksista. Esimerkiksi ympäristöystävällisiä ja myrkyttömiä palosuoja-aineita valmistava Nordtreat myy tuotteitaan 15 eri maahan.

« Takaisin: Artikkelit

Seuraava
"Haluamme olla merkittävä toimija koko bioteollisuuden ekosysteemissä"