20.05.2024

Taalerin työkalupakista löytyy kolme vaihtoehtoa bioteollisuuden kehittämiseen ja bioteollisuuden kentällä toimimiseen.

Laaja työkalupakki ja kolme eri pelikenttää. Näin voisi tiivistää Taalerin toiminnan bioteollisuuden parissa.

Taaleri on yksi ensimmäisiä suomalaisista pääomasijoitusyhtiöistä, joka omistaa ja operoi bioteollisuuslaitoksia. Tämä on kuitenkin vasta alkua, sillä suunta on kohti korkeuksia.

"Haluamme olla merkittävä toimija koko bioteollisuuden ekosysteemissä", sanoo Taaleri Bioteollisuuden johtaja Tero Saarno.

Käytännössä tämä tarkoittaa alkuvaiheen, kasvuvaiheen sekä kypsemmän vaiheen yrityksiin sijoittamista eri vaihtoehtojen avulla.

"Pystymme olemaan yritysten tukena joka elinkaaren vaiheessa."

  • Rahastosijoituksissa hallinnoitavia varoja sijoitetaan useampaan eri yritykseen. Esim. Bioteollisuus I -rahasto.
  • Rahaston sijoitusstrategiassa määritellään, onko kyse esim. venture capital- tai growth equity -tyyppisestä rahastosta.
  • Sijoitukset rahaston strategian mukaisesti varhaisen vaiheen tai kasvuvaiheen yhtiöihin.
  • Yksittäiset sijoitukset 0,5–20 miljoonaa euroa.
  • Hallinnoitavat varat sijoitetaan yhteen kohteeseen, kuten tehtaaseen. Myös pörssiyhtiö voi tehdä sijoituksia taseestaan kohteisiin sovitulla tavalla.
  • Sijoitukset suuriin tuotantolaitoksiin, kuten Fintoil Hamina Oy ja Joensuu Biocoal Oy.
  • Sijoitettavat varat Taaleri-konsernin omasta taseesta.
  • Sijoitukset bioteollisuuden alan yhtiöihin.
  • Uuden strategian mukaisia sijoituksia ei vielä tehty. Aiemman strategian mukaisia sijoituksia mm. Rester.
  • Yksittäiset sijoitukset yli 20 miljoonaa euroa.

Mahdollisuuksina vaihtoehtorahastot, kanssasijoitukset ja suorat sijoitukset

Yhtiö toimii bioteollisuuden kentässä sekä hallinnoimalla asiakkaidensa varoja että tekemällä suoria sijoituksia bioteollisuuden alan yrityksiin Taaleri-konsernin taseesta. Saarnon mukaan rahastosijoitukset ja konsernin taseesta tehtävät suorat sijoitukset kohdistuvat eri kohteisiin. Bioteollisuuden rahastojen sijoituskohteiden kartoituksen yhteydessä vastaan tulee mielenkiintoisia yrityksiä, jotka eivät esimerkiksi istu rahaston sijoitusstrategiaan tai jotka eivät ole sopivassa vaiheessa elinkaartaan rahaston kannalta, kertoo Saarno. 

Lupaavilta vaikuttavia yhtiöitä ei kuitenkaan ole syytä sivuuttaa, vaan ne voivat päätyä pörssiyhtiön tasesijoituksia hallinnoivien ammattilaisten pöydälle. Konsernin tasesijoituksia hallinnoi Taaleri Sijoitus Oy, kun taas Taaleri Bioteollisuuden tiimi hallinnoi asiakkaiden varoja. 

"Pystymme olemaan yritysten tukena joka elinkaaren vaiheessa." 

Rahastoissa varoja sijoitetaan useampaan eri yritykseen

Pääomarahastoissa hallinnoitavat varat sijoitetaan useampaan eri kohteiseen rahaston sijoitusstrategian mukaisesti. Vuonna 2021 yhtiö lanseerasi ensimmäisen bioteollisuuteen keskittyvän rahastonsa: Taaleri Bioteollisuus I -rahaston. Kyseessä on growth equity -rahasto eli sen sijoitukset kohdistuvat kasvua hakeviin yhtiöihin.

"Taaleri Bioteollisuus I -rahastossa ideaali sijoituskohde on olemassa oleva yhtiö, jolla on jo pieni tehdas, ja joka haluaa kasvattaa volyymejä. Colombier on todella hyvä esimerkki tästä", Saarno sanoo.

Rahaston sijoituskohde Colombier valmistaa muun muassa muovittomia kahvi-, salaatti- ja jäätelökuppeja. 

Taaleri Bioteollisuus I -rahaston sijoituksen avulla tuotantolinjaston tuottavuutta kasvatettiin poistamalla tuotannon pullonkauloja. Ekologista pakkausmateriaalia voidaan tuottaa arviolta 4–5 kertaa aiempaa enemmän.

Rahastot sijoittavat alku- tai kasvuvaiheen yhtiöihin rahaston sijoitusstrategiasta riippuen. Taaleri Bioteollisuus valmistelee parhaillaan venture capital -rahastoa, joka tekisi alkuvaiheen sijoituksia bioteollisuusteknologioita kehittäviin yhtiöihin.

Kanssasijoituksissa kohteena yksi yhtiö

Niin sanotuissa kanssasijoituksissa kohteena on yksi yhtiö, kuten tuotantolaitos. Referensseinä ovat Haminaan rakennettu mäntyöljyä käsittelevä biojalostamo sekä Joensuussa sijaitseva torrefioitua biomassaa valmistava laitos. Torrefioidulla biomassalla voidaan korvata kivihiiltä ja tukea päästöjen vähentämistä sellaisilla teollisuudenaloilla, joilla päästöjen vähentäminen on haastavaa. Laitos valmistuu loppuvuodesta 2024.

Nimensä mukaisesti kanssasijoituksissa Taaleri-konserni on sijoittanut yhtiöön muiden sijoittajien kanssa. 

"Joensuun Biocoal tulee olemaan valmistuessaan Euroopan toiseksi suurin biohiilen tuotantolaitos ja Haminan Fintoil on maailman kolmanneksi suurin mäntyöljyjalostamo", Saarno kertoo.

Monipuolisen työkalupakkinsa avulla Taaleri voi kasvaa merkittäväksi toimijaksi koko bioteollisuuden kentällä sekä olla yhtiöiden tukena niiden eri vaiheissa.

« Takaisin: Artikkelit

Edellinen
"Pillidirektiivi" kiteyttää murroksen, jossa bioteollisuudella on ratkaisun avaimet
Seuraava
Tuulivoiman tekninen kehityskulku on ollut huimaa – voimaloiden maksimituotantokapasiteetti on yli kaksinkertaistunut