Taaleri Aurinkotuuli II on Taalerin toinen aurinko- ja tuulienergiaan sijoittava kansainvälinen pääomarahasto.

Uusiutuvan energian markkina on globaalisti murroksessa ja luo uusia mahdollisuuksia sijoittajille.

Uusiutuva energia tarjoaa ratkaisuja taistelussa ilmastonmuutosta vastaan

Energiantuotannolla on keskeinen rooli taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Siirtymällä päästöttömiin energiantuotantovaihtoehtoihin voidaan energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä vähentää merkittävästi. Parhaat kasvumahdollisuudet on aurinko- ja tuulivoimalla, jotka ovat sekä uusiutuvia, kustannustehokkaita että päästöttömiä energiantuotantovaihtoehtoja.

Uusiutuva energia on kilpailukykyinen vaihtoehto

Uusiutuvan energian tuotantoteknologiat ovat kehittyneet ja samalla tuotantokustannukset ovat laskeneet. Uustuotannossa aurinkoenergia ja tuulivoima ovat markkinaehtoisesti kilpailukykyisiä vaihtoehtoja suhteessa muihin energiamuotoihin.

Taaleri on uusiutuvan energian huippuosaaja

Taaleri on energiainfrahankkeiden kehittäjä ja on tehnyt sijoituksia kehitys- ja rakennusvaiheessa oleviin hankkeisiin. Taalerilla on kansainvälistä osaamista ja kokemusta aurinko-, tuuli- ja geotermisen energian hankkeiden hallinnoinnista koko niiden elinkaaren ajan. Taaleri on mukana hankkeiden kaikissa vaiheissa, myös toimivien puistojen operoinnissa. Tämä toimintamalli erottaa Taalerin muista puhtaasti taloudellisista toimijoista.

Taaleri Aurinkotuuli II Ky

Taaleri Aurinkotuuli II Ky on vaihtoehtorahasto, jonka hoitajana toimii Taaleri Pääomarahastot Oy. Rahaston ainoa sijoituskohde on Luxemburgiin rekisteröity Taaleri Energian hallinnoima Taaleri SolarWind II SCSp RAIF-vaihtoehtorahasto.

Rahastoon voivat sijoittaa ainoastaan ammattimaiset sijoittajat sekä sellaiset niin sanotut kokeneet (well-informed) ei-ammattimaiset sijoittajat, jotka ymmärtävät sijoitukseen liittyvät riskit, sijoittavat pitkäjänteisesti ja joilla on sijoituksen koko huomioon ottaen riittävät edellytykset kantaa sijoitukseen liittyvä riski.

Taaleri Aurinkotuuli II tarjoaa sijoittajalle pääsyn suurten instituutiosijoittajien rinnalla pääomasijoituskohteeseen, johon yksityissijoittajalla ei muuten olisi mahdollisuutta.

Avaintietoasiakirja