Sijoittajille rahasto tarjoaa mahdollisuuden yhdistää taloudelliset tavoitteet ja kestävät hyödyt ympäristölle.

”Kiertotalous on uuden ajan materialismia. Siinä ymmärretään materian arvo koko elinkaaren ajan. Kiertotalous on resurssifiksuutta. Se on talouden ja ympäristön liitto ja talouden uusi malli, joka on ratkaisu talouskasvun ja globaalisti rajallisten resurssien yhdistämiseen. Kiertotalous on enemmän kuin kierrätys, koska kiertotaloudessa tavoitteena on jo alusta alkaen valmistaa materiaalit ja tuotteet siten, että ne pysyvät kierrossa. Siten minimoidaan myös syntyvä jäte”, Taalerin sijoitusjohtaja Tero Luoma toteaa.

Taalerin reagoi muuttuvaan maailmaan ja vastuullisuusajatteluun perustamalla Taaleri Kiertotalous –rahaston. Se avattiin sijoittajille maaliskuussa 2016 ja kuusi viikkoa myöhemmin sijoutussitoumuksia oli kerättynä noin 40 miljoonaa euroa yhteensä noin 370 sijoittajalta. 

Rahasto keskittyy erityisesti kolmeen teemaan: uusiutuva energia, kierrätys- ja materiaalinkäsittely ja energiansäästöratkaisut. Kiertotalous on ollut myös Suomen hallitusohjelman kärkiaiheita. Sitran selvityksen mukaan kiertotalous on Suomelle 1,5–2,5 miljardin euron arvonlisäyksen kokoinen mahdollisuus.

Kiertotalous on tehnyt toimintansa aikana pääomasijoituksia sekä yrityksiin että yksittäisiin tuotantolaitoksiin. Rahasto on tasapainotettu yhdistelmä kasvuyrityksiä, vakiintuneita liiketoimintoja ja kassavirtapohjaisia omaisuuseriä. 

Rahaston sijoituskohteita ovat Chempolis, Etelä-Suomen Lämpöhuolto, Envera, Naps Solar, OptiWatti, rengaskierrätysyhtiöt Suomen Kiertoketju ja Ecomation, Touchpoint, sekä Volter.

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 6 -rahastoksi. Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahasto on suljettu eikä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä strategisen sijoitussuunnitelman muuttaminen ole enää mahdollista.

Salkunhoitaja

Tero Luoma

Tero Luoma

Sijoitusjohtaja
Taaleri Pääomarahastot Oy
Tampere
+358 50 344 9993