Sijoittajille rahasto tarjoaa mahdollisuuden yhdistää taloudelliset tavoitteet ja kestävät hyödyt ympäristölle.

Kiertotaloudessa ymmärretään materian arvo koko elinkaaren ajan. Kiertotalous on resurssifiksuutta. Se on enemmän kuin kierrätys, koska kiertotaloudessa tavoitteena on jo alusta alkaen valmistaa materiaalit ja tuotteet siten, että ne pysyvät kierrossa. Siten minimoidaan myös syntyvä jäte.

Taalerin reagoi muuttuvaan maailmaan ja vastuullisuusajatteluun perustamalla Taaleri Kiertotalous –rahaston. Se avattiin sijoittajille maaliskuussa 2016 ja kuusi viikkoa myöhemmin sijoutussitoumuksia oli kerättynä noin 40 miljoonaa euroa yhteensä noin 370 sijoittajalta. 

Rahasto keskittyy erityisesti kolmeen teemaan: uusiutuva energia, kierrätys- ja materiaalinkäsittely ja energiansäästöratkaisut. Kiertotalous on ollut myös Suomen hallitusohjelman kärkiaiheita. Sitran selvityksen mukaan kiertotalous on Suomelle 1,5–2,5 miljardin euron arvonlisäyksen kokoinen mahdollisuus.

Kiertotalous on tehnyt toimintansa aikana pääomasijoituksia sekä yrityksiin että yksittäisiin tuotantolaitoksiin. Rahasto on tasapainotettu yhdistelmä kasvuyrityksiä, vakiintuneita liiketoimintoja ja kassavirtapohjaisia omaisuuseriä. 

Rahaston sijoituskohteita ovat ChempolisLämpöhuolto GroupSmartvattenNaps SolarWastewise GroupTouchpoint, sekä Volter. Rahasto on irtautunut OptiWatti ja Ecomation sijoituskohteista.  

Rahasto on suljettu eikä siihen oteta enää uusia sijoittajia.

Sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon

Tämä tuote on luokiteltu EU:n SFDR (2019/2088) asetuksen mukaisesti Artikla 6 -rahastoksi. Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia ei oteta huomioon, sillä rahasto on suljettu eikä enää aktiivisesti markkinoi tai kerää varoja, eikä strategisen sijoitussuunnitelman muuttaminen ole enää mahdollista.

Salkunhoitaja

Kati Salo

Kati Salo

Salkunhoitaja
Taaleri Pääomarahastot Oy
Helsinki
+358 40 129 6108