Mikä on voitonjakolaina?

Voitonjakolainat ovat joukkovelkakirjalainojen erityistyyppi, jossa joukkovelkakirjalainan korko on ehdoissa määritelty niin, että se on riippuvainen liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan tuotosta. Korosta käytetään tällöin yleensä termiä tuottokorko. Voitonjakolainan tuottokorko voi olla koko liiketoiminnan tuotto tai osa siitä. Sijoittajan tulee aina tutustua tarkasti kunkin voitonjakolainan ehtoihin, jotta hän on selvillä siihen erityisesti liittyvistä riskeistä ja oikeuksista. Lisätietoja voitonjakolainoista yleisesti sijoituskohteena löytyy Taaleri Sijoittajan tietopaketista.

Taaleri Tuulirahasto IV Omistajat Ky:n voitonjakolainat

Taaleri Tuulirahasto IV Omistajat Ky ("Liikkeeseenlaskija") laskee liikkeelle voitonjakolainan, jolla kerätyt varat se sijoittaa Taaleri Tuulirahasto IV Ky:n (”Rahasto”) yhtiömiesosuuteen. Rahasto sijoittaa varansa Suomessa sijaitseviin tuulivoimahankkeisiin.

Sijoitus Rahastoon muodostaa käytännössä koko Liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan ja voitonjakolainan tuotto ja riskit ovat hyvin samanlaiset Rahaston kanssa. Sijoittajan tuleekin hyvissä ajoin ennen sijoituspäätöksen tekoa tutustua huolellisesti valitsemansa Taaleri Tuulirahasto IV Omistajat Ky:n voitonjakolainan 26.4.2019 päivättyyn tarjousesitteeseen ja erityisesti sen sisältämiin Rahaston ehtoihin ja riskeihin.

Rahaston liiketoiminnan alkaessa  tuottaa vapaata kassavirtaa operatiivisten kulujen, rahoituskulujen ja hallinnointipalkkion jälkeen jaetaan se edelleen varojenjakona Rahaston sijoittajille (ml. Taaleri Tuulirahasto IV Omistajat Ky). Näin saatu varojenjako jaetaan edelleen voitonjakolainan tuottokorkona ja pääoman lyhennyksinä voitonjakolainaa merkinneille sijoittajille.

Kenelle ja miksi

Voitonjakolaina sopii pitkäjänteiselle ja riskiä sietävälle asiakkaalle. Sijoitus tehdään suljettuun Rahastoon, jonka toimikausi on jopa yhdeksän vuotta pitkä ja joka ei välttämättä pysty maksamaan tuottoja sijoittajilleen heti toimintansa ensimmäisinä vuosina. Mikäli Rahaston tekemät sijoitukset eivät osoittaudu onnistuneiksi, ei Rahasto pysty maksamaan tuottoa tai lainapääomaa takaisin sijoittajille osittain tai kokonaan.

Tietoa tuotteesta

Sijoitus Rahastoon tehdään välillisesti merkitsemällä Rahaston yhden yhtiömiehen (Taaleri Tuulirahasto IV Omistajat Ky) liikkeeseen laskemaa voitonjakolainaa. Minimisijoitus voitonjakolainassa on 10 000 euroa.

Taaleri Tuulirahasto IV -materiaalit

Tutustu materiaaleihin ennen sijoituspäätöksen tekoa. 

Sijoitusmuistio
Avaintietoasiakirja​​​​​​

Perustiedot

Arvopaperi Taaleri Tuulirahasto IV Omistajat A-sarjan voitonjakolaina
ISIN FI4000383971
Arvopaperityyppi Joukkovelkakirjalaina
Liikkeeseenlaskun valuutta Euro
Liikkeeseenlaskija Taaleri Tuulirahasto IV Omistajat Ky
Rahaston hoitaja Taaleri Pääomarahastot Oy
​Vähimmäismerkintä 10 000 euroa, merkintäsumma maksetaan erissä Liikkeeseenlaskijan antamien ohjeiden mukaan.
Lliikkeeseenlaskuhinta 100 %
Merkintäpalkkio 2 % merkinnän nimellisarvosta. Merkintäpalkkio suoritetaan merkityn lainamäärän lisäksi.
Korko Lainalle maksetaan tuottokorkoa Liikkeeseenlaskijan tuloksen perusteella. Kiinteää korkoa ei makseta.
Koronmaksu Mahdollinen edelliseltä tilikaudelta kertynyt tuottokorko maksetaan vuosittain
Lainan pääoman takaisinmaksu Lainan pääomaa voidaan maksaa takaisin vuosittain Liikkeeseenlaskijan päätöksellä.
Eräpäivä Lainalla ei ole kiinteää eräpäivää. Laina erääntyy kuitenkin viimeistään Taaleri Tuulirahasto IV Ky:n lopullista varojenjakoa seuraavan tilikauden koronmaksupäivänä.
Varojen sijoituskohteet Lainalla kerätyt varat Liikkeeseenlaskija saa sijoittaa vain Taaleri Tuulirahasto IV Ky:n yhtiömiesosuuteen ja Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien pankkitalletuksiin.
Merkintäaika 6.5.2019 – 31.12.2019
Merkintöjen hyväksyminen 6.5.2019 alkaen päivittäin
Hyväksyttyjen merkintöjen määrä 2 965 000 € (10.6.2019)
Sarjan koko 3 353 000 euroa

Sijoituskohteiden palkkiot

Taaleri Tuulirahasto IV tuottopalkkio 20 % yli 7,0 % p.a. aitakoron ylittävästä tuotosta Rahaston purkamisen yhteydessä.
Taaleri Tuulirahasto IV merkintäpalkkio 2 % sijoitussitoumuksen määrästä
Taaleri Tuulirahasto IV hallinnointipalkkio 0,80 % p.a. laskettuna ennen Taaleri Tuulirahasto IV Ky:n sijoituskohteille tehtyä ulkopuolista arvonmääritystä sijoituskohteisiin sitoutuneista sijoitussitoumuksista ja sen jälkeen, kun sijoituskohteille on tehty ulkopuolinen arvonmääritys, arvonmäärityksen mukaisesta sijoituskohteiden velattomasta arvosta.

Hinta kalenterivuoden lopussa

Tutustu voitonjakolainan materiaaleihin ennen sijoituspäätöksen tekoa

Perustiedot

Arvopaperi Taaleri Tuulirahasto IV Omistajat B-sarjan voitonjakolaina
ISIN FI4000383989
Arvopaperityyppi Joukkovelkakirjalaina
Liikkeeseenlaskun valuutta Euro
Liikkeeseenlaskija Taaleri Tuulirahasto IV Omistajat Ky
Rahaston hoitaja Taaleri Pääomarahastot Oy
​Vähimmäismerkintä 10 000 euroa, merkintäsumma maksetaan erissä Liikkeeseenlaskijan antamien ohjeiden mukaan.
Lliikkeeseenlaskuhinta 100 %
Merkintäpalkkio 0 % merkinnän nimellisarvosta. Merkintäpalkkio suoritetaan merkityn lainamäärän lisäksi.
Korko Lainalle maksetaan tuottokorkoa Liikkeeseenlaskijan tuloksen perusteella. Kiinteää korkoa ei makseta.
Koronmaksu Mahdollinen edelliseltä tilikaudelta kertynyt tuottokorko maksetaan vuosittain
Lainan pääoman takaisinmaksu Lainan pääomaa voidaan maksaa takaisin vuosittain Liikkeeseenlaskijan päätöksellä.
Eräpäivä Lainalla ei ole kiinteää eräpäivää. Laina erääntyy kuitenkin viimeistään Taaleri Tuulirahasto IV Ky:n lopullista varojenjakoa seuraavan tilikauden koronmaksupäivänä.
Varojen sijoituskohteet Lainalla kerätyt varat Liikkeeseenlaskija saa sijoittaa vain Taaleri Tuulirahasto IV Ky:n yhtiömiesosuuteen ja Suomessa toimiluvan saaneiden talletuspankkien pankkitalletuksiin.
Merkintäaika 6.5.2019 – 20.6.2019
Merkintöjen hyväksyminen 6.5.2019 alkaen päivittäin
Hyväksyttyjen merkintöjen määrä 7 439 000 € (10.6.2019)

Sijoituskohteiden palkkiot

Taaleri Tuulirahasto IV tuottopalkkio 20 % yli 7,0 % p.a. aitakoron ylittävästä tuotosta Rahaston purkamisen yhteydessä.
Taaleri Tuulirahasto IV merkintäpalkkio 0 % sijoitussitoumuksen määrästä
Taaleri Tuulirahasto IV hallinnointipalkkio 0,30 % p.a. laskettuna ennen Taaleri Tuulirahasto IV Ky:n sijoituskohteille tehtyä ulkopuolista arvonmääritystä sijoituskohteisiin sitoutuneista sijoitussitoumuksista ja sen jälkeen, kun sijoituskohteille on tehty ulkopuolinen arvonmääritys, arvonmäärityksen mukaisesta sijoituskohteiden velattomasta arvosta.

Hinta kalenterivuoden lopussa

Tutustu voitonjakolainan materiaaleihin ennen sijoituspäätöksen tekoa