Yhtiökokous on Taalerin ylin toimielin. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yleensä kokous pidetään maalis- tai huhtikuussa.  Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään osakeyhtiölain edellyttämät asiat, joihin kuuluvat muun muassa päätökset koskien esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamista, voiton käyttämistä ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa valitaan hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja sekä tehdään palkitsemista koskevat päätökset, joihin kuuluvat Taalerin palkitsemispolitiikan hyväksyminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen.

Kutsu tulevaan yhtiökokoukseen sekä siihen liittyvät asiakirjat julkaistaan ​​aina tällä sivulla.

Yhtiökokouksen päätökset näkyvät tällä verkkosivustolla kokouksen jälkeen. Aikaisempien vuosien materiaalit ovat saatavilla vuosikohtaisesti järjestettyjen linkkien kautta.

Taaleri Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 28.5.2021 yhtiön päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen materiaalit

Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 
Varsinaisen yhtiökokouksen 2021 pöytäkirja ​​​​​​​
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 ​​​​​​​
Osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021 ​​​​​​​
Osakeyhtiölain 5 luvun 21 §:n mukainen hallituksen selostus ​​​​​​​
Ennakkoäänestyslomake ​​​​​​​
Valtakirja ​​​​​​​
​​​​​​​Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021 alkaen klo 10.00 Taaleri Oyj:n päätoimipaikassa osoitteessa Kasarmikatu 21 B, 00130 Helsinki. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen materiaalit

Hallituksen puheenjohtajan tervehdys
Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouskutsu ja ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Hallitukseen ehdotetun uuden jäsenen Peter Ramsayn CV
Toimielinten palkitsemisraportti
Tietosuoja- ja rekisteriseloste