08.11.2019

TAALERI OYJ                                 PÖRSSITIEDOTE                          8.11.2019 KLO 17:00

Lombard International Assurance S.A.:n osakeomistus Taalerista on laskenut alle 5 prosentin rajan

Taaleri Oyj on vastaanottanut 8.11.2019 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Lombard International Assurance S.A.

Lombard International Assurance S.A.:n ja sen hallinnoimien rahastojen omistusosuus Taaleri Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on 7.11.2019 laskenut alle viiden (5) prosentin.

Lombard International Assurance S.A.:n ja sen rahastojen osuus:

  % osakkeista ja äänistä 
% osakkeista ja äänistä
rahoitusvälineiden kautta
Yhteenlaskettu % -osuus
Taaleri Oyj:n osakkeiden
ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputus-rajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  4,98 %   0  4,98 %  
 1 411 252
 
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  6,55 %   0  6,55 %   

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi    Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten % -osuus
  Suora (AML 9:5)       Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)     Suora (AML 9:5)          Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI000062195
 1 411 252  0    0
YHTEENSÄ A  1 411 252  4,98 %

Taalerin osakepääoma koostuu yhteensä 28 350 620 osakkeesta ja kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiön yhtiökokouksessa. 

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sophie Jolly, puh. 040 552 8907, sophie.jolly@taaleri.com

 

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

 

 Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin Varainhoito-segmentin uudeksi johtajaksi ja Taaleri-konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Perttu Purhonen
Seuraava
Taaleri Aurinkotuuli I ‑rahasto rakentaa viimeisenä sijoituksenaan 14,4 MW:n tuulipuiston Ruotsiin