10.01.2018

Taaleri laajentaa kansainvälistä energiayhteistyötään

Taaleri on ostanut 30 prosentin osuuden Jordanian suurimmasta aurinkoenergiahankkeesta, Baynounasta. Osakekauppa toteutettiin Masdarin kanssa, joka on hankkeen enemmistöomistaja ja yksi maaliman johtavista uusiutuvan energian toimijoista. Masdarin omistaja on Abu Dhabin valtion sijoitusyhtiö, Mubadala. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 210 miljoonaa euroa. Maailmanpankkiryhmään kuuluva International Finance Corporation (IFC) vastaa hankkeen lainarahoituksen järjestämisestä.

”Olemme ylpeitä voidessamme investoida maailman mittakaavassa merkittävään aurinkoenergiahankkeeseen yhdessä energia-alan johtavien toimijoiden, Masdarin ja Maailmanpankin, kanssa. Jordaniassa on erinomaiset aurinkoenergiaolosuhteet ja kehittynyt uusiutuvan energian markkina. On hienoa olla mukana rakentamassa kilpailukykyistä ja ympäristöystävällistä aurinkoenergiatuotantoa, joka auttaa Jordanian valtiota saavuttamaan uusiutuvan energian tavoitteensa”, Taaleri Energian sijoitusjohtaja Petri Isotalus sanoo.

Aurinkovoimalan kapasiteetti tulee olemaan 200 megawattia ja se on pinta-alaltaan noin 600 hehtaaria. Saavutettuaan täyden toimintakapasiteettinsa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä voimalan vuotuisen sähköntuotantomäärän arvioidaan olevan 570 gigawattituntia vuodessa. Tuotettu energia myydään Jordanian kansalliselle NEPCO-sähköyhtiölle 20-vuotisella sopimuksella. Hankkeen arvioidaan vähentävän hiilidioksidipäästöjä 360 000 tonnia vuodessa

Taaleri sijoittaa hankkeeseen hallinnoimansa Taaleri Aurinkotuuli -rahaston kautta. Taaleri osallistuu myös hankkeen rakennuttamiseen ja operointiin yhdessä Masdarin kanssa.

Taalerin kansainvälinen toiminta laajenee

Jordanian Baynouna-hanke laajentaa Taalerin kansainvälistä energiayhteistyötä, joka alkoi viime vuoden marraskuussa Taalerin ja Masdarin yhdessä omistamalla Serbian suurimmalla tuulivoimahankkeella. Tuulipuiston kapasiteetti on noin 158 megawattia ja sen arvioidaan tuottavan 475 gigawattituntia sähköä vuodessa. Täydessä toimintavalmiudessa tuulipuiston arvioidaan olevan vuonna 2019.

”Kykymme toimia kansainvälisissä yhteistyöhankkeissa on ollut pitkäjänteisen strategisen kehittämisen tulos. Aloitimme tuulivoimahankkeilla Suomessa jo seitsemän vuotta sitten. Olemme luoneet konserniin osaamista, jota voimme nyt hyödyntää hankkeissa globaalisti muun muassa Masdarin kanssa”, Taaleri-konsernin toimitusjohtaja Juhani Elomaa toteaa.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Petri Isotalus, sijoitusjohtaja, Taaleri Energia Oy, puh. 040 827 6516, petri.isotalus@taaleri.com
Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleri Oyj, puh. 040 778 9020, juhani.elomaa@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri-konserni on organisoitu kolmeen liiketoimintasegmenttiin: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin hallinnoitavana oleva varallisuus on 5,3 miljardia euroa. Konserni emoyhtiö Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalla. www.taaleri.com

Taaleri Energia lyhyesti

Taaleri Energia on energiainfrastruktuurinkehittäjä ja sijoittaja, joka huolehtii infrastruktuurihankkeista koko niiden elinkaaren ajan. Tällä hetkellä Taaleri Energia rakennuttaa tai operoi yhteensä noin 750 megawatin uusiutuvan energian portfoliota Suomessa, Euroopassa ja Lähi-Idässä. Taaleri Energia on Suomen toiseksi suurin tuulivoimaoperaattori 312 MW kokonaiskapasiteetillaan, joka tuottaa noin 2% Suomen vuotuisesta sähkönkulutuksesta. www.taaleri.com/fi/energia

Taaleri Aurinkotuuli lyhyesti

Taaleri Aurinkotuuli on Taaleri Pääomarahastojen hallinnoima uusituvan energian vaihtoehtorahasto. Taaleri Aurinkotuuli sijoittaa rakennus- ja operointivaiheissa oleviin uusiutuvan energian hankkeisiin valituilla markkinoilla. Rahasto sijoittaa pääasiassa tuuli- ja aurinkovoimahankkeisiin ja Lähi-itä on yksi rahaston kohdemarkkinoista.

Masdar lyhyesti

Masdar on Abu Dhabin uusiutuvan energian yhtiö, jonka tehtävä on edistää uusiutuvan energian ratkaisujen ja teknologian kehittämistä, kaupallistamista ja käyttöönottoa. Yhtiö toimii siltana nykypäivän fossiilisten polttoaineiden taloudesta tulevaisuuden energiatalouteen. Masdar on investoinut uusiutuvan energian hankkeisiin eri puolilla maailmaa. Yhtiö on Abu Dhabin valtion sijoitusyhtiön Mubadala Investment Companyn omistama, jonka sijoitusten kokonaisarvo on yli 125 miljardia dollaria.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi
www.inderes.fi

Taaleri Twitterissä

Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, taneli.hassinen@taaleri.com, puh. 040-5043321

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri sijoittaa Touchpointiin
Seuraava
Asian vireilletulo koskien Vakuutusosakeyhtiö Garantian mahdollista vakuutustapahtumaa ja korvausvaatimusta