30.03.2016

Taaleri Oyj on ostanut tytäryhtiönsä Taaleri Pääomarahastot Oy:n 25 prosentin vähemmistöosuuden 12 miljoonan euron kauppahinnalla. Kauppahinnan perustana on ulkopuolinen arvonmääritys. Sisu Partners Oy on antanut Taaleri Oyj:n hallitukselle positiivisen asiantuntijalausunnon (fairness opinion, tiedotteen liitteenä) koskien kauppahintaa. Kaupan jälkeen Taaleri Oyj omistaa 100 prosenttia Taaleri Pääomarahastot Oy:stä.

Tytäryhtiön vähemmistöosakkaina ovat olleet Taaleri Oyj:n toimitusjohtaja Juhani Elomaa ja toimitusjohtajan sijainen Karri Haaparinne kymmenen prosentin osuuksilla kumpikin sekä lisäksi muita Taalerin avainhenkilöitä yhteensä viiden prosentin osuudella. Osa tytäryhtiön vähemmistöosakkaista kuuluu osakeyhtiölain tarkoittamaan Taaleri Oyj:n lähipiiriin.

Kauppahinta suoritetaan kokonaisuudessaan rahana. Kaupan ehtona on, että vähemmistöosuuden myyjät sitoutuvat ostamaan Taaleri Oyj:n osakkeita 30 prosentin osuudella kauppahinnasta joko Taalerin työntekijäosakkailta keskiviikon 30.3.2016 aikana tai hallituksen valtuutuksella järjestettävästä osakeannista.

”Taaleri Pääomarahastot Oy on strateginen painopistealue konsernille. Hallituksen käsityksen mukaan liiketoiminnan merkitys konsernille tulee kasvamaan. Sadan prosentin omistus tytäryhtiössä helpottaa toiminnan ohjausta ja suunnittelua sekä ennen kaikkea yksinkertaistaa investointeja tähän tärkeään liiketoimintaan”, Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Peter Fagernäs kertoo.

Taaleri Pääomarahastot Oy (ent. Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy) on perustettu osaksi Taaleri-konsernia (ent. Taaleritehdas) vuonna 2009. Taalerin pääomarahastojen tarkoituksena on tarjota asiakkaille pääomasijoitusmahdollisuuksia pääosin uusiutuvaan energiaan ja metsätalouteen sekä kiinteistökehitykseen ja asuntomarkkinoihin. Pääomarahastot kuuluvat Taalerin Varainhoito-liiketoimintasegmenttiin. Vuonna 2015 Taaleri Pääomarahastot -konsernin liikevaihto oli 13,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,7 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli 49 ja oman pääoman tuotto 85 prosenttia.

Taaleri Oyj

Taneli Hassinen
Viestintäjohtaja
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on ryhmä, joka on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Taaleri tarjoaa varainhoito- ja rahoituspalveluita institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Taaleri-konserni koostuu emoyhtiö Taaleri Oyj:stä sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Sijoitus Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiö Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja. Ryhmässä on yli 180 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa.

Taalerilla oli vuoden 2015 lopussa hallinnoitavia varoja 3,9 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 500. Koko ryhmällä on suoraan ja välillisesti noin 30 000 asiakkuutta. Taaleri Oyj:llä on yli 2 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

 Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: 

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin Finsilva-omituksen kauppahinta 48 miljoonaa euroa, tulosohjaus ennallaan
Seuraava
Finanssivalvonta on hyväksynyt Taalerin listalleottoesitteen