30.11.2016

Helsinki, 2016-11-30 09:11 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Taaleri on perustanut kansainvälisiin aurinko- ja tuulienergialaitoksiin sijoittavan Taaleri Aurinkotuuli Ky -pääomarahaston. Tavoitteena on tehdä sijoituksia valikoidusti Eurooppaan, Intiaan, Afrikkaan ja Pohjois-Amerikkaan. Rahaston tavoitekoko on velkapääoma mukaan lukien noin 250–300 miljoonaa euroa ja rahaston toimikausi on kymmenen vuotta.

”Pariisin ilmastosopimus parantaa mahdollisuuksia uusiutuvan energian sijoituksiin. Aurinko- ja tuulienergian osuuden lisäämisellä on myönteinen vaikutus ympäristön kannalta. Ennen kaikkea uusiutuvan energian sijoitukset ovat taloudellisesti kannattavia”, Taalerin energialiiketoiminnasta vastaava johtaja Kai Rintala toteaa.

Aurinkoenergian globaalin tuotantokapasiteetin ennustetaan kasvavan tänä vuonna 28 prosenttia viime vuodesta ja 170 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Myös tuulivoiman tuotantokapasiteetin ennustetaan kasvavan voimakkaasti: 83 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Aurinkotuuli-rahaston tarkoituksena on tehdä neljästä kahdeksaan sijoitusta. Sijoitusriskin hajauttamiseksi rahaston oman pääoman ehtoinen maksimisijoitus yksittäiseen sijoituskohteeseen on 25 miljoonaa euroa. Rahaston sijoitukset ovat ensisijaisesti enemmistö- tai kanssasijoituksia.

”Aurinkotuulen sijoitusten pääpaino on aurinkoenergiassa ja tuulivoimassa, mutta sijoitukset myös muihin uusiutuvan energian tuotantomuotoihin, kuten esimerkiksi vesivoimaan tai biomassavoimaan, ovat rajallisessa määrin mahdollisia. Rahaston sijoituksia voidaan siis hajauttaa myös eri teknologioihin”, Rintala sanoo.

”Aurinkotuuli tavoittelee sijoittamalleen pääomalle pitkäaikaista, vakaata ja ennustettavaa tuottoa. Rahasto sijoittaa niin rakennusvaiheessa oleviin projekteihin kuin jo tuotannossa oleviin laitoksiinkin.”

Taaleri perusti syyskuussa Energia-liiketoimintasegmentin, joka keskittyy ensisijaisesti uusiutuvan energian hankkeisiin. Aurinkotuuli-rahaston sijoitukset ja sijoituskohteisiin liittyvän teknisen valvonnan toteuttaa pääsääntöisesti Taalerin oma energiatiimi.

Taaleri on rakennuttanut uusiutuvaa energiaa Suomeen yli 600 miljoonalla eurolla kolmen tuulivoimarahaston sekä Biotehdas-rahaston kautta. Taalerin hallinnoimat pääomarahastot ovat myös sijoittaneet noin 40 miljoonaa euroa Itä-Afrikkalaisiin kiinteistökohteisiin sijoitustoiminnan kansainvälistymisen ensimmäisessä vaiheessa.

”Sijoituskohteina toimivat energiahankkeet muodostavat merkittävän osan Taalerin hallinnoimien pääomarahastojen varoista. Uudet hankkeet ovat jatkoa menestyksellisille tuulirahastoille, jotka yhdessä ovat Suomen toiseksi suurin tuulivoiman rakennuttaja”, Kai Rintala kertoo.

Taaleri on syksyn aikana solminut yhteistyösopimukset myös Wärtsilä Oyj:n ja ABB Oy:n kanssa. Wärtsilä tekee yhteistyötä Taalerin kanssa energialaitosten kehityksessä ja toimituksessa. Yhteistyö liittyy kiinteästi Wärtsilän liiketoiminnan kasvuun aurinko- ja hybridituotannossa. Wärtsilällä on kokemusta energialaitosten kokonaistoimituksista yli 170 maassa.

ABB puolestaan on yksi maailman johtavista aurinkotuotantolaitosten laite- ja osaratkaisutoimittajista. ABB:n tarjonta kattaa kaikki aurinkosähköjärjestelmissä tarvittavat komponentit lukuun ottamatta aurinkosähköpaneeleita ja kaapeleita. ABB:n Suomessa kehitettyjä PVS-tuoteperheen aurinkosähkön vaihtosuuntaajia eli inverttereitä on toimitettu yli neljä gigawattia eri puolille maailmaa.

Taaleri tekee yhteistyötä myös kotimaisten aurinkoenergiatoimijoiden kanssa. Taaleri Kiertotalous Ky sijoitti lokakuussa 2016 Naps Solar Oy:hyn, ja kaupan myötä rahastosta tuli yhtiön suurin omistaja. Naps on aurinkosähkön ratkaisutoimittaja ja yksi toimialan kokeneimmista yrityksistä maailmalla. Napsilla on syvällinen kokemus komponenttien teknologioista ja erityisen vahva osaaminen aurinkopaneeleista lähes 20-vuotisen oman tuotannon ansiosta.

Taaleri Oyj
Viestintä

Lisätietoja:

Kai Rintala, johtaja, energialiiketoiminta, puh. 358 40 162 5711
Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleri Oyj, puh. 358 40 778 9020

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssitalo, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy -konserni, Taaleri Sijoitus Oy -konserni, Taaleri Energia Oy sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, sekä Inderes Oy, joka tuottaa osakeanalyysejä ja sijoitusinformaatiota. 

Taalerilla oli kesäkuun 2016 lopussa hallinnoitavia varoja 4,2 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 3 600. Taaleri Oyj:llä on noin 2 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi

Taaleri Twitterissä

         Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, puh. 040 504 3321, taneli.hassinen@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Finanssivalvonta on myöntänyt 29.11.2016 Taaleri Oyj:lle vakavaraisuusasetuksen (EU) 575/2013 49 artiklan mukaisen poikkeusluvan
Seuraava
Taaleri ja Loiste laajentavat jo tuotannossa olevaa tuulipuistoa Kainuussa