20.05.2024

Noin kymmenen vuoden aikana tuulivoimaloiden tekniikka on kehittynyt merkittävästi. Tuulesta saadaan nyt enemmän energiaa. Menestyksekkään kehityskulun odotetaan jatkuvan.

Tuulivoiman tekninen kehitys on ollut huimaa. Tornit ovat korkeampia, lavat pidempiä ja maksimiteho suurempi kuin kymmenen vuotta sitten. Tekniikan kehitys on vaikuttanut myönteisesti sijoitusmahdollisuuksiin, kun yhdestä voimalasta saadaan enemmän energiaa kuin aikaisemmin.

"Maatuulivoima on markkinaehtoisesti kannattavaa", sanoo Taaleri Energian Senior Technical Asset Manager Otto Vorimo.

Taalerin ensimmäinen tuulivoimaan sijoittava rahasto perustettiin yli kymmenen vuotta sitten. Kyseinen rahasto on irtautunut ja lopetettu monta vuotta sitten.

Kun ensimmäiset maatuulivoimalat rakennettiin, olivat voimalat selkeästi pienempiä kuin nykyisin. Taalerin ensimmäisten voimaloiden tornit olivat 120 metriä korkeita, ja roottorien halkaisijat olivat 117 metriä. Lapojen pituus on noin puolet roottorin halkaisijasta.

Ensimmäisten Taalerin voimaloiden maksimituotantokapasiteetti oli 2,4 megawattia.

"Pidemmillä lavoilla saamme enemmän energiaa tuulesta."

Enemmän energiaa yhdestä tuulivoimalasta

Vuosikymmenessä on ehtinyt tapahtua paljon. Teknisen kehityksen avulla tehokkuus on parantunut ja yhdestä voimalasta on mahdollista saada enemmän energiaa kuin aiemmin. 

Vuosien saatossa Taalerin voimaloissa roottorien halkaisijat ovat kasvaneet 117 metristä noin 160 metriin, tornit kohoavat korkeammalle kuin ensimmäisissä maatuulipuistoissa ja yksittäisten tuulivoimaloiden maksimituotantokapasiteetit ovat 2,5-kertaistuneet.  Esimerkiksi Isonevan tuulipuistossa yhden voimalan maksimituotantokapasiteetti on jo kuusi megawattia.

Isonevan tuulipuistossa on yhteensä 21 tuulivoimalaa, ja vuonna 2023 tuulipuiston vuosituotanto vastasi noin 17 000 kotitalouden vuotuista sähkönkulutusta. Isonevan tuulipuisto kuuluu aurinko- ja tuulienergiaan sijoittavaan kansainväliseen pääomarahastoon, Taaleri SolarWind II -rahastoon.

"Korkealla tuulee kovempaa. Korkeampien tornien avulla pääsemme kiinni kovempiin tuuliin", Vorimo kertoo.

"Pidemmillä lavoilla saamme enemmän energiaa tuulesta."

Lapojen pituus vaikuttaa siihen, miten suuren näkymättömän ympyrän siiven kärki piirtää ilmaan. Tämä ympyrä tarkoittaa roottorin pyyhkäisypinta-alaa. Pyyhkäisypinta-ala vaikuttaa suoraan siihen, miten paljon tuulesta saadaan energiaa. 

Vakaata toimintaa

Tekninen kehitys on tuonut hyviä uutisia myös toimintavarmuuteen. Tuulivoimaloiden toimintavarmuus on parantunut eli huoltotöitä tarvitaan suhteessa vähemmän kuin ennen.

Valmiit voimalat toimivat hyvin itsenäisesti.

"Vuosien saatossa tekniikka on kehittynyt merkittävästi. Odotuksena myös on, että sama menestyksekäs kehityskulku jatkuu yhä."

Taaleri Energia on Suomen suurin tuulivoiman tuottaja 10 prosentin markkinaosuudella. Suurin osa Taaleri-konsernin hallinnoimista varoista on uusiutuvassa energiassa. Taaleri Energian tiimi hallinnoi viittä pääomarahastoa ja 9,6 gigawatin tuuli- ja aurinkovoiman sekä energiavarastojen portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä.  

"Vuosien saatossa tekniikka on kehittynyt merkittävästi. Odotuksena myös on, että sama menestyksekäs kehityskulku jatkuu yhä."

« Takaisin: Artikkelit

Edellinen
"Haluamme olla merkittävä toimija koko bioteollisuuden ekosysteemissä"
Seuraava
Taaleri Energian aurinkopuistossa maata käytetään tehokkaasti: 500 lammasta laiduntaa alueella